PDA

Xem bản đầy đủ : Các bạn biết đây là cái gì ?Nhan Nai
24-06-2007, 11:56 PM
<font size="4"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br><font size="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold;"> </span><font size="3"><span style="font-weight: bold;">Các Bạn biết đây là cái gì </span>?<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Người bán hàng biết - Người mua hàng biết. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Mà người tiêu dùng không biết !<img src="smileys/smiley4.gif" border="0"><img src="smileys/smiley4.gif" border="0">hihi!hihi !<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _________________ <br></font></font></span></font>

Như Quỳnh
25-06-2007, 01:12 AM
<P>Tiểu muội kính chào Đạo huynh Nhẫn Nại ạ!</P>
<P>Câu đố của đạo huynh quả thật khó thiệt là khó <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley19.gif" border="0">, tiểu muội đã phải "trằn trọc trăn trở suy nghĩ hằng bao nhiêu time" mới có thể tìm ra được 1 đáp án..hìhìhì...đó chính là cái hòm phải không ạ? Hy vọng giống với đáp án của đạo huynh! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
<P>Tiểu muội kính chào Đạo huynh ạ!</P>&nbsp;

kim_oanh
07-08-2007, 11:42 PM
<P>&nbsp;Chào các hiền huynh và hiền tỷ, muội cũng xin mạo muội trả lời câu hỏi&nbsp;này&nbsp;đây là cỗ quang tài vì người dùng đã chết rồi làm sao mà biết được ạ<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley20.gif" border="0"></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>Mong các hiền giúp đỡ tiểu muội nhiều hơn.</P>&nbsp;

Diệu Thanh
17-03-2008, 08:08 AM
&nbsp;muội cũng nghĩ thế

Nhan Nai
09-06-2008, 06:35 PM
<P><FONT color=#0000ff><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Trải thời gian dài, Nhẫn Nại không có&nbsp; thì giờ để ý câu chuyện đố vui. Hôm nay NN.đang ở VN.. sau giờ tịnh&nbsp; định sáng nay 9.6.08(6.5.MậuTý ) sè&nbsp; sẹ ngồi lại máy vi tính &nbsp;mở xem mục <strong>giải trí , đó vui</strong> trên&nbsp; Diển&nbsp; Đàn Đại Đạo mới thấy câu chuyện đố vui của NN. đươc 3 bạn quá thông minh giải đáp trúng 100%.&nbsp;Tệ huynh đề nghị các ban đồng hành trên Dển Đàn &nbsp;cho nhiều tràng võ tay&nbsp;thật to, gần như súng đại liên nỗ ,&nbsp;để hoan hô tinh thần 3 bạn :Như Quỳnh , &nbsp;Kim&nbsp;_Oanh và bạn&nbsp;Diệu Thanh. Nhất là bạn Như Quỳnh đã&nbsp;đọat huy chương vàng&nbsp; cái " HÒM " , bạn Kim_Oanh lãnh huy chương đồng&nbsp; và bạn Diệu&nbsp;Thanh lãnh huy chương bạc trong ngày lễ 5.5.Mậu Tý&nbsp;,Tết Đoan Ngọ năm 2008. OK!&nbsp; Thân ái chào các Bạn vui say nếp sống Đao./</FONT></FONT></P>

Vinh Nguyen
10-06-2008, 10:42 AM
Câu đố này đã có bên kia rồi! <img border="0" src="smileys/smiley17.gif" border="0">

khanh_son
12-06-2008, 11:26 AM
<P>vĩnh nguyên nói đúng. hình như đáp án có rùi.</P>
<P>nhưng vẫn hoan hô tinh thần của các HDTM đã giải đáp chứ !<IMG height=16 src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" width=13 border="0"></P>
<P>hoan hô!<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>&nbsp;</P>

Vinh Nguyen
12-06-2008, 12:22 PM
<img border="0" src="smileys/smiley32.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley32.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley32.gif" border="0">