PDA

Xem bản đầy đủ : Chữ gì đây ?hoan-khong
23-11-2007, 11:09 AM
<P><FONT color=#0000ff><strong>Câu đố :</strong>&nbsp;</FONT><strong><FONT color=#ff0000>Xăm xăm bước đến vườn&nbsp;đào, Chủ nhà ra cản không cho vào</FONT></strong>.</P>
<P>Hơn một tháng rồi không ai tham gia đoán, không biết có khó lắm không hay là câu đố không rỏ nghĩa. vậy câu trả lời của nó có vẽ văn thơ nhưng chỉ có một chữ cái mà thôi.</P>
<P>( Một trong 24 chữ cái )</P>
<P>Hoàn Không mời&nbsp;ACE tham gia.&nbsp;&nbsp;</P>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Diệu Thanh
17-03-2008, 08:03 AM
&nbsp;theo muội là chữ <strong>H</strong>&nbsp;phải hông a?

hoan-khong
17-03-2008, 08:51 AM
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Cám ơn Diệu Thanh đã trả lời nhưng mà không phải. </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Nó là&nbsp;một chữ như khi đọc lên nó thành ra ba chữ.)</P>&nbsp;

Diệu Thanh
18-03-2008, 08:06 AM
&nbsp;vậy là chữ Đ a?

Vinh Nguyen
18-03-2008, 11:28 AM
chữ Y đúng không đệ hoankhong? ( đọc là "i cà rết" ) <img border="0" src="smileys/smiley2.gif" border="0">

Diệu Thanh
19-03-2008, 07:08 AM
<P>i cà rết là tiếng Pháp mà<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>

hoan-khong
19-03-2008, 08:59 PM
<P>&nbsp;</P>
<P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Cám ơn hai bạn đã trả lời nhưng mà cũng không đúng.&nbsp;</P>
<P>Thôi thì hai bạn có quyền trả lời mỗi người 5 chữ, nếu trong 5 chữ đó có trúng 1 chữ thì Hoàn Không sẽ hỏi nghĩa chữ đó là gì ? Khi đó trả lời được mới là trúng.</P>
<P>Hai bạn thân mến nếu hai bạn giải được thì rất tốt, còn không được Hoàn Không sẽ giải, khi hai bạn nghe giải xong.Các bạn xem Thánh-Ngôn các bạn&nbsp;tự biết mình thông hơn lúc trước.( lời chân tình )</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>

khanh_son
20-03-2008, 02:42 PM
Đó là chữ&nbsp; O&nbsp; đúng ko huynh hoan-khong <br>

hoan-khong
20-03-2008, 09:00 PM
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cám ơn bạn Khanh_Son, bạn cũng không trúng luôn.</P>
<P>Làm cái gì mà xăm xăm&nbsp;bước đến vườn đào, bộ muốn phá vườn đào của người ta hả&nbsp;?</P>
<P>Chủ nhà ra cản không cho vào.&nbsp;Chủ nhà sợ rồi. Tại sao phải sợ&nbsp;?&nbsp;</P>
<P>Kiếm chữ nào đọc thành ra ba chữ thì...</P>&nbsp; &nbsp; &nbsp;

khanh_son
21-03-2008, 12:52 PM
Chào huynh hoan khong<br>huynh gợi ý làm đệ liên tưởng đến......... Tôn Ngộ Không quá.<br>Khó quá ta. Nhưng đệ chưa chịu thua đâu.<br>Thế huynh có treo giải thưởng gì&nbsp; để khích lệ tinh thần ACE ko vậy. hihihihi<br>Chào thân ái.<br>

khanh_son
22-03-2008, 02:39 PM
Huynh&nbsp; hoan-khong ơi!<br>Từ A -&gt; Z có đến 26 chữ cái lận ko phải 24. <br>Huynh sửa lại đi nha.<br>Hì hì hì.................<br>Chữ đó có phải là............... chữ "bí" không vậy?<br>Cho đệ thêm vài hôm nữa nha.<br>Đệ vắng vài ngày rùi sẽ trở lại diễn đàn sau nha.<br>Chào thân ái.<br>

hoan-khong
30-03-2008, 04:22 PM
<P>&nbsp;</P>
<P>Khanh_Son mến , em đúng khi nói từ A đến Z là 26 chữ cái . Có người bạn nói chữ La tinh là 24 chữ&nbsp;cái.&nbsp; Thôi thì câu đố cho biết là&nbsp;chữ&nbsp; <FONT size=4>(</FONT>&nbsp;<FONT size=4>R ) .</FONT></P>
<P>Khanh_Son cùng&nbsp; ACE vui lòng giải nghĩa tại sao nó là chữ&nbsp;&nbsp;<FONT size=4>( R&nbsp;)&nbsp;?</FONT></P>

khanh_son
02-04-2008, 12:52 AM
&nbsp;khó quá đệ nghĩ không ra!<br>Mong huynh hoan-khong giải đáp giùm để đệ đây mở mang thêm kiến thức.<br>

duongve
02-04-2008, 01:27 AM
<P>&nbsp;chac la chu V qua ! vì V có nghĩa là Về. chắc là thế. hok biết đúng hok nhỉ </P>
<P>&nbsp;</P>

NAMMÔ
02-04-2008, 05:28 AM
&nbsp;ái dà huynh duongve dáp án đã có rồi mà là chữ R đấy huynh.àh mà huynh <FONT color=#cc0000>hoang_khong</FONT> ơi làm sao mà là chữ R chứ hở huynh!đệ bó tay rùi<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">

Đại Đồng
02-04-2008, 06:33 AM
<P>&nbsp;&nbsp; Chào huynh Hoan-Khong cùng quý ACEs,</P>
<P>&nbsp;&nbsp; "Xăm Xăm bước tới vườn đào, chủ nhà ra cản không cho vào"</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạo muội nghĩ vườn trái cây nào cũng cần có hàng rào hết ạ! để cản bớt những "chú khỉ" <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0">! mà lại "Chủ nhà ra cản" nữa chứ&nbsp; =&gt; muốn cản được thì phải rào lại thôi! =&gt;&nbsp; đáp án là chữ <strong>R</strong> ! (hì hì)</P>
<P><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Kính chào vui vẻ!</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P>

hoan-khong
02-04-2008, 07:54 AM
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xin lỗi, không&nbsp; có ai đúng.</P>
<P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mời các bạn giải nghĩa tiếp.&nbsp;</P>

trung_thu123
02-04-2008, 04:09 PM
<P>&nbsp;Mèn ơi ! sao khó quá hén ! đả giải là chữ "Rờ" rồi mà&nbsp; giải nữa ,mình sợ bị đòn quá ! "Rờ râu rụng" thôi chịu thua đó !!<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0">&nbsp;nhường anh em khác đó.//.</P>
<P>&nbsp;</P>

hoan-khong
02-04-2008, 10:41 PM
<P>&nbsp;</P>
<P>Các bạn thân mến, đó là chữ r viết Hoa,&nbsp;nhờ các bạn nói làm sao cho hợp với câu đố.&nbsp;</P>

hoan-khong
03-04-2008, 11:39 PM
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xăm Xăm bước đến vườn đào, chủ nhà ra cản không cho vào.&nbsp;</P>
<P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Câu giải là</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;e rờ thường trúng giải mười đồng , e rờ hoa trúng giải một trăm đồng</FONT>.</P>

khanh_son
04-04-2008, 10:28 AM
?????????????????????<br>Thiệt là khó hiểu.<br>Mong huynh hoan-khong giải thích thêm.<br>Có phải là vì "em rờ hoa" nên chủ nhà sợ cây đào không ra trái mới ra cản không. <br>Để chờ "trái chín" hái luôn thể.<br>hihihihi<br>

hoan-khong
05-04-2008, 09:15 PM
<P>&nbsp;</P>
<P>Xăm xăm bước đến vườn đào,chủ nhà ra cản không cho vào = E&nbsp; RỜ&nbsp; HOA&nbsp; ( là&nbsp;Hoa Anh Đào )</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Câu đố tiếp theo</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thân tôi sao quá nhiều Cha,&nbsp;Cha ruột, Cha ghẻ, Cha nuôi cũng nhiều.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho biết là loại cây ăn trái </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Xin&nbsp;mời ACE chung vui</P>&nbsp;

khanh_son
06-04-2008, 01:09 AM
đệ thiệt là ngu muội. huynh&nbsp; giải thích như vậy rùi mà đệ vẫn chưa hiểu?<br>hichic<br>Mong được huynh khai thông cho đệ chỗ này. <br>