PDA

Xem bản đầy đủ : MỜI THỬ TRÍ VỚI TRÒ CHƠI LỚNtrochoilon
02-04-2008, 04:20 AM
<P align=left>ĐÂY là những MT vừa rồi cắm trại ở miền Biển:</P>
<P align=left><strong>MT1:</strong> Bản&nbsp;tin&nbsp;của&nbsp;Ban&nbsp;Thường&nbsp; Vụ Huyện đoàn.</P>
<P align=left>&lt;&lt; Bình Dương,Bình Dương làng biển yêu thương!</P>
<P align=left>Thật vậy thôn 6 Bình Dương là 1 trong những làng biểnddep. của Huyện chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta chứng kiến những đoàn tàu từ phía mặt trời mọc đang lướt sóng tiến vào khu vực đang diễn ra Hội Trại như đón chào sự thành công của Lễ Hội Văn Hóa thể thao miền biển năm 2008.</P>
<P align=left>23.4.19_14.8.23_23.4.12_22.4.17_5.4.2_Đ.TN1.ĐN2_ B2.ĐN1.N3.ĐN 2.ĐB1_TN2.TN1.Đ4.T3&nbsp;_T2.N1.B2.TN1_TN1.Đ4.B2.TN1 _ĐB2.N3. Đ4.B2________ar&nbsp;&gt;&gt;</P>
<P align=left>Bạch văn;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</P>

trochoilon
02-04-2008, 04:38 AM
<P>&nbsp;MT2:</P>
<P>Ai là kẻ đứng sau vụ án.</P>
<P>Sau đêm trăng&nbsp;tròn đã tìm ra thủ phạm.</P>
<P> &nbsp;2.17.21_12.3.23.22.15_12.13.22_2.26.3.23_22.15_21 .9.3_ 15.17.9.23_2.16.23.22._1.9.3_10. </P>

trochoilon
02-04-2008, 04:44 AM
<P>&nbsp;MT3:</P>
<P>Khóa quốc tế thiếu nhi (1-6):</P>
<P>F.G.P_ P.I.C_D,C_F.W.Q.P.I_F.K_F.W.A_Z.W.A.G.P&nbsp;&nbsp;_________ _ar.</P>

trochoilon
02-04-2008, 04:47 AM
<P>&nbsp;MT4:</P>
<P>Nắng chia nửa bãi chiều rồi.</P>
<P>Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu.</P>
<P>t e d u i u n d n&nbsp;i n u g a h o a&nbsp;d d o g e b e d n l i_________ ar.</P>

trochoilon
02-04-2008, 04:48 AM
&nbsp; Mời các bạn giải thử nhé.Thân chào

trochoilon
03-04-2008, 07:24 AM
<P>&nbsp;Sao thanh thảo chưa&nbsp; thấy ai giải dùm vậy? buồn quá đi?/</P>
<P>&nbsp;</P>

khanh_son
03-04-2008, 11:38 AM
MT 1 bach văn là : "TAP KET TAI SAN BAY................."<br>Còn khúc sau thì do đệ quen mất bảng đông tây nam bắc nên chưa thể giải.<br>Có huynh nào giúp để đệ bít không<br>Đ T N B.............. sau đó là gì nữa.<br>Thân chào.<br>

khanh_son
03-04-2008, 11:46 AM
&nbsp;
MT 2 được giải ra là: " TIM DUONG DEN TRUONG MAU GIAO THON SAU"<br>

khanh_son
03-04-2008, 12:31 PM
MT 3 đệ giải ra là :" den nga ba duong di duy xuyen"

khanh_son
03-04-2008, 01:00 PM
MT 4:" THEO DAU DI DUONG DEN BIEN DUNG LAI".<br>

trochoilon
04-04-2008, 08:17 AM
<P>&nbsp;Bạn giải đúng rồi đó.Cảm ơn bạn nhé , hẹn những MT sau.</P>
<P>&nbsp;</P>

trochoilon
04-04-2008, 08:18 AM
<P>
MT 3 đệ giải ra là :" den nga ba duong di duy xuyen" &nbsp;</P>
<P>nhờ bạn chỉ ra cách giải nha?</P>
<P>&nbsp;</P>

khanh_son
04-04-2008, 10:24 AM
&nbsp;
Thật sự cả 4 mật thư đệ đều dùng phương pháp........... mò ra ta có cả.<br>Tuy là " mò" nhưng cũng chỉ cần lâu lắm là 5 phút để giải ra thui.<br>Nếu mà suy nghĩ theo hướng của "tác giả" ra đề thì thật sự............... không bao giờ giải ra. Trừ trường hợp đã giải 1 lần mật thư đó.<br>Thân chào.<br>

trochoilon
10-04-2008, 01:29 AM
&nbsp;<FONT color=#ff0000 size=4>MT 5;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT>
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>&nbsp; Ô VUÔNG 65 !!!!</strong></P>
<P align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; 6.14.15.24._25.11.3._3.1.21._21.11.1.8__________AR</strong></P>
<P align=left>&nbsp;</P>

trochoilon
10-04-2008, 01:33 AM
<strong><FONT color=#ff0000>MT 8:</FONT></strong>
<P align=center><FONT size=4><strong>Vận dụng Ngũ Hành tìm báu vật?</strong></FONT></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Nóng ở đất, cây chịu lửa , kim và địa , nước dập lửa, đất nuôi cây , sắt ở đất , sắt nung nóng , vàng thành đồng , lửa lan ra đất, lửa cháy đất , lửa sợ nước , Fe &amp; Cu , cây cháy lửa ,nước sợ lửa , cây có nước ,&nbsp;kim sợ&nbsp;nhôm , nước với lửa , nước trôi bè , vàng dưới đất , biển có lửa , cành có nước , nhánh sợ nước , vàng hay thiết , thủy dập lửa ,cây chìm nước , lửa cháy cành , đất có sắt , vàng sợ Fe , nước&nbsp;tắt lửa _______ AR !</FONT></EM> </P>
<P>&nbsp;Bạch văn :................................................. .......... ....................................? </P>&nbsp;

trochoilon
10-04-2008, 01:33 AM
&nbsp;<FONT color=#ff0000 size=4>MT 6;&nbsp;&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<P align=center>&nbsp;<strong> VIỆT NAM, ơi tổ quốc yêu thương !!!!!</strong></P>
<P align=center><strong>&nbsp; AYINTIORBA_WMAUIHNTWN_OEHHRCWNUE_NXAGRLBCIN_FAGWHW DOSO_</strong></P>
<P align=center><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IHMON OSOCS_MHICTOOAHE____________AR</strong></P>

trochoilon
10-04-2008, 01:34 AM
&nbsp;<FONT color=#ff0000 size=4>MT 7;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<P align=center><strong>&nbsp;Ngần ngần trăng tỏ giữa trời thu</strong></P>
<P align=center><strong>&nbsp;Cái cảnh Tây Phương vẫn mịt mờ</strong></P>
<P align=center><strong>&nbsp;Mắt tục nào ai trông thấy đấy</strong></P>
<P align=center><strong>&nbsp;Lắm công trình mới đúng công phu.</strong></P>
<P align=center><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22.1.14.20.20.7.11.21.2.3.23.14.7.26.3.22.14.3.VJK ZGFFCRNEJC COL_________AR</strong></P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

trochoilon
10-04-2008, 01:35 AM
&nbsp;<strong><FONT color=#ff0000>MT 9 : </FONT></strong>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=4><U><strong>" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ </strong></U></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000><FONT size=4><strong><U>&nbsp;Mặt trời chân lý chói qua tim... "</U></strong></FONT> </FONT></P>
<P align=center><strong>T L N N Ô E Â H T G C S M Ơ Ô U V R A N C I G H Ư I Ê A H T T H&nbsp;B N A A Ô N I X G C O N H I U R U U&nbsp;A P &nbsp;________ AR !</strong> </P>
<P align=center><strong><EM><U>&nbsp;Bạch văn :................................................. .......... ........................?</U></EM></strong></P>

trochoilon
10-04-2008, 02:43 AM
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=3>&nbsp;MT 10:</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0066ff>B=NI=DE=TS</FONT></P>
<P align=center>II<EM>. TM. TM. EE. AM. II.EE. EE. EA. IE</EM>.________________AR</P>
<P align=left><U>BẠCH VĂN:............................................. ........... .................................................. ... </U></P>

trochoilon
10-04-2008, 02:49 AM
<P><FONT color=#ff0000>&nbsp;MT 11:</FONT></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Ta biết trong pháp <FONT color=#ff0000>Cao Đài</FONT></FONT></EM></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Không sanh, không diệt, không ngoài, không trong &nbsp;</FONT></EM></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Châu đã tỏ phá vòng u ám</FONT></EM></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Châu đã minh thông cảm mệnh trời.</FONT></EM></P>
<P align=center><FONT size=3>ngtug_donto_uatd_gthn_anhnr_hhag</FONT>___________ar</P>
<P><EM>bạch văn</EM>:................................................. ....... .......................................... </P>&nbsp; &nbsp;

trochoilon
10-04-2008, 02:54 AM
<P><FONT color=#ff0000>&nbsp;MT 12:</FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>Ba cây chụm dọc thành hòn núi ngang!!!</FONT></P>
<P align=center> DHC_DFH_UVU_WEW_AEC_DFS_DMI_OUN_AFH_IUH_JTO_HOA_IO T_NRJ_____ _ar</P>
<P>bạch văn:............................................. ........... ......................................... </P>

trochoilon
10-04-2008, 02:58 AM
<P><FONT color=#ff0000 size=3>&nbsp;MT 13:</FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>Ô vuông sắp thẳng 2 hàng</FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>Anh đi những bước 4, 3 nhịp nhàng.</FONT></P>
<P align=center> (3,1).(3.2).(4,2).(5,1).(4,3).(4,1).(4,2).(3,1).(3 .2)_______ _ar</P>
<P>bạch văn:............................................. ........... ..................................... </P>

trochoilon
10-04-2008, 03:04 AM
<P><U><FONT color=#ff0000 size=3>&nbsp;MT 14:</FONT></U></P>
<P align=center><FONT size=3>"<strong>" Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=3><strong>Ngày sau làm chủ mới là kỳ""</strong></FONT></P>
<P align=center>HANH_FQUA_ANTI_EEPS_CAAN_JMU_FU____________ar</P>
<P align=left>bạch văn:............................................. ........... .................................................. .......... ...</P>

khanh_son
10-04-2008, 04:54 AM
<P>&nbsp;MT 14: </P>
<P>HANHF QUAAN TIEEPS CAANJ MUF U....... AR</P>
<P>hành quân tiếp cận mù u</P>

khanh_son
10-04-2008, 05:02 AM
<P>&nbsp;MT 12: </P>
<P>DHC_DFH_UVU_WEW_AEC_DFS_DMI_OUN_AFH_IUH_JTO_HOA_IO T_NRJ</P>
<P>ĐƯA ĐỘI HÌNH VỀ MÙ U TỔ CHỨC SINH HOẠT.</P>
<P>trochoilon ơi.</P>
<P>có 1 vài chỗ sai đấy. Sửa lại nhé.</P>
<P>DHC</P>
<P>DFH</P>
<P>UVU</P>
<P>WEW</P>
<P>AEC</P>
<P>DFS</P>
<P>DMI</P>
<P>OUN</P>
<P>AFH</P>
<P>IUH</P>
<P>JTO</P>
<P>HOA</P>
<P>IOT</P>
<P>NRJ</P>
<P>đọc dọc xuống sẽ ra được mật thư (đây là cách dễ hiểu ).</P>
<P>Giải nhanh thì............. nhảy cóc lấy các chữ đầu ráp lại.</P>
<P>bibibi</P>

khanh_son
10-04-2008, 05:14 AM
<P>&nbsp;MT 10: </P>
<P><EM>TM. TM. EE. AM. II.EE. EE. EA. IE</EM></P>
<P><EM>- - - ; - - - ;&nbsp;.&nbsp;. ;&nbsp;.&nbsp;-&nbsp;- - ;&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;. ;&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;;&nbsp;.&nbsp;. ;&nbsp;.&nbsp;. - ;&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;.</EM></P>
<P><EM>O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U&nbsp;&nbsp;&nbsp; S</EM></P>
<P><EM>theo&nbsp; cách giải đó thì là đúng rùi nhưng đệ........... quên 1 vài chữ trong bản morse rùi. Mong anh chị em giúp đỡ.</EM></P>

trochoilon
10-04-2008, 07:20 AM
&nbsp;Chào khánh sơn. Bạn trả lời đúng&nbsp; rùi đó ,mong bạn hãy giải tiếp những mật thư còn lại, chúc bạn thành công? chào thân ái!!!!!

tuoitretuvan
10-04-2008, 09:33 AM
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>&nbsp;Chào Hai Huynh nha&nbsp;! </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>Trò chơi Lớn vui Quá à ! làm Đệ cũng muốn tham gia một vài mật thư sau:</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>Mật Thư 1 :</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=4><strong><FONT size=5>Trọng Thủy ra thành bằng cờ !</FONT></strong> </FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; V&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; J&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;I </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>N&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; X&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Y&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;A&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;H &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;G </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;F&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;H&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R&nbsp; &nbsp;&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&nbsp;</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>X&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; T&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Y&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;H </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;R&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;G&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;N &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;N </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;F&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; D&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;D&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;E&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;E&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;J&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; I </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;O&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; D&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;D&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;I&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;R&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;K </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff><FONT size=4><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;L&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;N&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AR ! </strong></FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Bạch Văn :................................................. .......... ..........?</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Chúc các Huynh Tỷ Đệ Muội Thành Công ! </strong></FONT></P>
<P align=center>&nbsp;</P>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

tuoitretuvan
10-04-2008, 09:46 AM
<P align=center><FONT color=#ffff00><FONT size=3>&nbsp;<strong><EM>Chào Khánh Sơn nha ! </EM></strong></FONT></FONT></P>
<P align=center><strong><EM><FONT color=#0000ff size=3>Nếu Khánh Sơn nhìn kĩ thì Khánh Sơn thấy MT 2 Khánh Sơn giải còn Thiếu. </FONT></EM></strong></P>
<P align=center><strong><EM><FONT color=#0000ff size=3>Chào Hòa ái ! </FONT></EM></strong></P>
<P align=center><strong><EM><FONT color=#0000ff size=3>Còn điều mà Khánh Sơn muốn giúp là : </FONT></EM></strong></P>
<P align=center><strong><EM><FONT size=3><FONT color=#0000ff>&nbsp;Đ&nbsp;&nbsp; T&nbsp;&nbsp; N&nbsp;&nbsp; B&nbsp;&nbsp; ĐN&nbsp;&nbsp; TN&nbsp;&nbsp; ĐB&nbsp; &nbsp;TB như thế mật thư kia sẽ dễ ra:</FONT> </FONT></EM></strong></P>
<P align=center><strong><EM><FONT color=#ff0000 size=3>Bạch Văn tiếp của MT đó là : CHỜ NGƯỜI PHÁT LỆNH HÀNH QUÂN !</FONT></EM></strong></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000><FONT size=3><strong><EM>Chúc Thành Công !</EM></strong> </FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>&nbsp; &nbsp;</FONT></P>

tuoitretuvan
10-04-2008, 10:13 AM
<P align=center><strong><FONT color=#ffff00 size=5>&nbsp;MT2 :</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>Sắc hỏi huyền ngã có nặng không?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>Nếu nặng thì dùng nguyên âm để chữa trị. </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>RI,SA,FO,RI,RA_SI,SA____AR!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>Bạch Văn:............................................?</FONT></strong></P>&nbsp;

tuoitretuvan
10-04-2008, 10:17 AM
<P align=center><strong><EM><U><FONT color=#ffff00 size=5>&nbsp;MT 3 :</FONT></U></EM></strong></P>
<P align=center><strong><EM><U><FONT color=#0000ff size=4>Tuổi Già mà bẽ gãy sừng Trâu ! </FONT></U></EM></strong></P>
<P align=center><strong><EM><U><FONT color=#ff0000 size=3>19,21,3,15,12_8,7,20,16_____AR!</FONT></U></EM></strong></P>
<P align=center><strong><EM><U><FONT color=#ff0000 size=3>Bạch Văn:............................................. ........... .........?</FONT></U></EM></strong></P>

hochoi_giaoly
11-04-2008, 10:00 AM
<P align=center>CHÀO ! </P>
<P align=left>Huynh tuoitretuvan oi anh có thể chỉnh&nbsp;sữa lại những từ anh viết ko?&nbsp;Nó màu mè quá em đọc ko đc anh à. Anh thông cảm nha <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>

tuoitretuvan
12-04-2008, 01:53 AM
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>&nbsp;Chào Huynh hochoi_giaoly ( TT) nha ! </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Đệ ghi như vậy cũng có Ý riêng của Đệ , mong Huynh thông cảm.</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Chào Hòa Ái !</strong></FONT></P>&nbsp;

tuoitretuvan
12-04-2008, 01:58 AM
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>&nbsp;MT 4:</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Ba chàng bơi ngược Sông Hàn</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Một chàng tới đích , hai chàng bị trôi.</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Bản Tin: B I J Đ A N H B A L A A N F R O I T H U A N O R ___AR!</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Bạch Văn:............................................. .?</strong></FONT></P>

tuoitretuvan
12-04-2008, 02:07 AM
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>&nbsp;MT 4:</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Ta về ta tắm ao ta</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Du trong dù đục ao nhà vẫn hơn.</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Bản Tin: Z W K J F Ỹ Z_ W N Ă F J W N G_ H W Z O A Z J T F_ Đ J W Ộ W Z J N J G W ____AR!</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Bạch Văn:...........................................?</strong></FONT></P>

abc
12-04-2008, 10:21 AM
&nbsp;Xin chào tuổi trẻ từ vân.Bạn soạn MT dễ quá , mong bạn soạn khó hơn nhé/

teutonic
12-04-2008, 04:38 PM
<P><FONT size=3><strong>&nbsp;Dĩ hòa vi quý!</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Live and let live !</strong></FONT></P>

tuoitretuvan
13-04-2008, 03:14 AM
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>&nbsp;Chào Huynh ABC nha ! </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Huynh nói dễ thì Huynh cứ giải hết đi rồi Đệ sẽ ra các Khóa khac Khó hơn.</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Chào Hòa ái !</strong></FONT></P>

hochoi_giaoly
16-04-2008, 09:57 AM
<P align=center>Chào cã nhà!</P>
<P align=left>&nbsp;Nhân&nbsp;đây&nbsp;tệ đệ cũng có vài mật thư&nbsp;đơn giản mời quý huynh&nbsp;đệ ta góp vui cùng. Kính</P>
<P align=left><strong><U>Mật thứ 1:</U></strong>&nbsp;</P>
<P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=3>Anh em làm đích để tìm</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Thông minh bỏ hết ưu phiền mới xong</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Em là trừ 1 tính ra</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Thứ tự tiến tới chữ A thấy liền</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Anh đi từ 1 đến Z</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Mẫu tự bảng pháp trọn là "háu săm".</FONT></P>
<P align=center>BV:<FONT size=4> +7, -6, -13, +1,-6 _ +7, -13, -13, -1_ AR</FONT></P>
<P align=left><strong><U>Mật thư 2:</U></strong></P>
<P align=center><FONT size=3>Khỡi hành từ zêro lùi một tiến bốn </FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>BT: Được không kiệu đường lên như khi trước tiếng còi có lệnh phát xuất _AR</FONT></P>
<P align=left><strong><U>Mật thư 3:</U></strong> </P>
<P align=center><FONT size=3>y=H=h , v=A=a</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>a=AH</FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>BT: BA, DDE, EG, KMFP_ NHTTY_K, ACEE, ID, DM, KLM, CMEG, VP_AR</FONT></P>
<P align=left><strong><U>Mật thư 4:</U></strong> </P>
<P align=center><FONT size=3>AC=B</FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>BT: AE, GI, QY, Â, RT_ ZD, XD, KQ, IK, TX, RX, GK, FP, FJ, HV, DF, PT_AR</FONT></P>
<P align=center>Chúc huynh đệ chúng ta luôn thành công, </P>
<P align=center><FONT color=#cc0000 size=5>"Trong thiên hạ thiệt không việt khó </FONT></P>
<P align=center><FONT color=#cc0000 size=5>Chỉnh sợ trên đời người có tâm"</FONT></P>
<P align=right><FONT color=#0033cc size=3>Chúc hòa ái!</FONT></P>

tuoitretuvan
16-04-2008, 09:34 PM
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>&nbsp;Chào huynh hochoi_giaoly nha ! </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Mật Thư 1 Đệ trả lời là : Thanh Tâm </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Mấy mật thư sau Đệ sẽ trả lời sau : vì Thời Gian Đệ không có , Chúc vui vẽ. </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Chào Hòa Ái !</strong></FONT></P>&nbsp;<edited><editID>tuoitretuvan</editID><editDate>39558.8814467593</editDate></edited>

hochoi_giaoly
17-04-2008, 02:56 AM
<P align=center>Chào cã nhà ! </P>
<P align=center>Huynh tuoitretuvan coi lại đi gần đúng rồi đó, có nhầm một chỗ. Cảm ơn huynh đã lưu tâm. Chúc thành công<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">!</P>

trochoilon
17-04-2008, 09:47 PM
<P>&nbsp;Xin chào? anh em giải dùm đi, khó quá? <STRIKE><FONT color=#ff0000>ôi trời</FONT></STRIKE> </P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley4.gif" border="0"></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>---------------------------------------------</P>
<P><FONT color=#ff0000>Admin - Thành viên BQT: Bài viết này dùng từ không phù hợp. Đề nghị quý hiền tự hiệu chỉnh từ gạch ngang cho phù hợp với tinh thần trang mạng. Trân trọng! )</FONT></P>

lamexanh
20-04-2008, 05:39 AM
<P>&nbsp;Thiệt là đệ xin thua,nhờ các huynh chỉ dẫn dùm.</P>
<P>Thân!</P>

tuoitretuvan
26-04-2008, 10:27 AM
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>&nbsp;Chào cả nhà nha ! </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Sao không thấy ai giải hết vậy nhỉ? chẳng lẽ trên Diễn Đàn này không có&nbsp; Huynh Tỷ biết trò chơi lớn hay sao? Đệ hy vọng Trò Chơi Lớn sẽ là môn giải trí thú vị và bảo ích của Diễn Đàn. </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Chào Hòa Ái !</strong></FONT></P>

khanh_son
27-04-2008, 03:55 AM
<p align="center"><font color="#ffff00"><font size="3">&nbsp;<strong><em>Chào Khánh Sơn nha ! </em></strong></font></font></p>
<p align="center"><strong><em><font color="#0000ff" size="3">Nếu Khánh Sơn nhìn kĩ thì Khánh Sơn thấy MT 2 Khánh Sơn giải còn Thiếu. </font></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em><font color="#0000ff" size="3">Chào Hòa ái ! </font></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em><font color="#0000ff" size="3">Còn điều mà Khánh Sơn muốn giúp là : </font></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em><font size="3"><font color="#0000ff">&nbsp;Đ&nbsp;&nbsp; T&nbsp;&nbsp; N&nbsp;&nbsp; B&nbsp;&nbsp; ĐN&nbsp;&nbsp; TN&nbsp;&nbsp; ĐB&nbsp; &nbsp;TB như thế mật thư kia sẽ dễ ra:</font> </font></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em><font color="#ff0000" size="3">Bạch Văn tiếp của MT đó là : CHỜ NGƯỜI PHÁT LỆNH HÀNH QUÂN !</font></em></strong></p>
<p align="center"><font color="#ff0000"><font size="3"><strong><em>Chúc Thành Công !</em></strong> </font></font></p>
<p align="center"><font size="3">&nbsp; &nbsp;</font></p> MT 2 thiếu chữ B nữa. xin lỗi tuoitretuvan.<br>Cảm ơn đã giúp khanh_son nha. <br>chào thân ái.<br>

khanh_son
27-04-2008, 04:12 AM
<p align="center"><font color="#ffff00" size="5"><strong>&nbsp;Chào Hai Huynh nha&nbsp;! </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ffff00" size="5"><strong>Trò chơi Lớn vui Quá à ! làm Đệ cũng muốn tham gia một vài mật thư sau:</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ffff00" size="5"><strong>Mật Thư 1 :</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ffff00" size="4"><strong><font size="5">Trọng Thủy ra thành bằng cờ !</font></strong> </font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; V&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; J&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E</span> </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;H</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;I </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>N&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;C&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; X&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Y&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;A&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;H </span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;G </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;F&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">H&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; C&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp; R&nbsp; &nbsp;&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&nbsp;</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>X&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; T&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">U&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;A&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Y&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;H </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;R&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;G&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;N &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;H</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;N </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> &nbsp;F&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; D&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;D&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;E&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;E&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;J&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp; I </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;O&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; D&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;D&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;I&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;R&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;K</span> </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff"><font size="4"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;L&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;N&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;S</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AR ! </strong></font></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bạch Văn :................................................. .......... ..........?</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Chúc các Huynh Tỷ Đệ Muội Thành Công ! </strong></font></p>
<p align="center">&nbsp;</p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#ff0000" size="3"><strong>Bạch Văn: CÁC HUYNH TỶ HÃY CÙNG ĐỆ TÌM HIỂU VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ LĨNH VỰC TCL NHÉ!<br></strong></font>

khanh_son
27-04-2008, 01:33 PM
<p align="left"><strong><u>Mật thư 2:</u></strong></p>
<p align="center"><font size="3">Khỡi hành từ zêro lùi một tiến bốn </font></p>
<p align="center"><font size="4">BT: Được không kiệu đường lên như khi trước tiếng còi có lệnh phát xuất _AR</font></p><p align="center"><font size="4">Bạch văn: Lên đường trước khi có còi xuất phát.</font></p><p align="left"><strong><u>Mật thư 4:</u></strong> </p>
<p align="center"><font size="3">AC=B</font></p>
<p align="center"><font size="4">BT: AE, GI, QY, Â, RT_ ZD, XD, KQ, IK, TX, RX, GK, FP, FJ, HV, DF, PT_AR</font></p><p align="center"><font size="4">Bạch văn: CHÚA BẠN VUI KHỎE.</font></p><p align="center"><font size="4">Có lẽ ở đây là "Chúc bạn vui khỏe" nhưng bạch văn bị sai.</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#ffff00" size="5"><strong>&nbsp;MT 4:</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Ta về ta tắm ao ta</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Du trong dù đục ao nhà vẫn hơn.</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bản Tin: Z W K J F Ỹ Z_ W N Ă F J W N G_ H W Z O A Z J T F_ Đ J W Ộ W Z J N J G W ____AR!</strong></font></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bạch văn: KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG.<br></strong></font></p><p align="center"></p>

khanh_son
27-04-2008, 02:18 PM
<font color="#ff0000" size="3">MT 13:</font>
<p align="center"><font size="4">Ô vuông sắp thẳng 2 hàng</font></p>
<p align="center"><font size="4">Anh đi những bước 4, 3 nhịp nhàng.</font></p>
<p align="center"> (3,1).(3.2).(4,2).(5,1).(4,3).(4,1).(4,2).(3,1).(3 .2)_______ _ar</p>
<p>bạch văn: CHIEN DICH</p><p><font color="#ff0000" size="4">MT 7;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</p><p align="center"><strong>&nbsp;Ngần ngần trăng tỏ giữa trời thu</strong></p>
<p align="center"><strong>&nbsp;Cái cảnh Tây Phương vẫn mịt mờ</strong></p>
<p align="center"><strong>&nbsp;Mắt tục nào ai trông thấy đấy</strong></p>
<p align="center"><strong>&nbsp;Lắm công trình mới đúng công phu.</strong></p>
<p align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22.1.14.20.20.7.11.21.2.3.23.14.7.26.3.22.14.3.VJK ZGFFCRNEJC COL_________AR</strong></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bạch văn: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI XE ĐẠP CHẬM.<br><br><font color="#ffff00" size="5"><strong>MT 4:</strong></font>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Ba chàng bơi ngược Sông Hàn</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Một chàng tới đích , hai chàng bị trôi.</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bản Tin: B I J Đ A N H B A L A A N F R O I T H U A N O R ___AR!</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bạch Văn: RA TRẬN</strong></font></p><p align="center"><strong><em><u><font color="#ffff00" size="5">MT 3 :</font></u></em></strong>
</p><p align="center"><strong><em><u><font color="#0000ff" size="4">Tuổi Già mà bẽ gãy sừng Trâu ! </font></u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em><u><font color="#ff0000" size="3">19,21,3,15,12_8,7,20,16_____AR!</font></u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em><u><font color="#ff0000" size="3">Bạch Văn: MỜI BẠN.<br></font></u></em></strong></p><!-- Signature --><p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong><br></strong></font></p><br><br><p><br></p>
&nbsp;

khanh_son
28-04-2008, 08:03 AM
<font color="#ff0000">MT 11:</font>
<p align="center"><em><font size="3">Ta biết trong pháp <font color="#ff0000">Cao Đài</font></font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Không sanh, không diệt, không ngoài, không trong &nbsp;</font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Châu đã tỏ phá vòng u ám</font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Châu đã minh thông cảm mệnh trời.</font></em></p>
<p align="center"><font size="3">ngtug_donto_uatd_gthn_anh<span style="color: rgb(255, 0, 0);">nr</span>_hhag</font>___________ar</p>
<p><em>bạch văn: DANG HUONG THANH THAT TRUNG DONG.</em></p><p><em>Mật thư này có 1 chỗ lỗi. Mong huynh xem lại.</em></p><p>&nbsp;
<font color="#ff0000" size="4">MT 5;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
</p><p align="left"><font color="#ff0000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>&nbsp; Ô VUÔNG 65 !!!!</strong></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; 6.14.15.24._25.11.3._3.1.21._21.11.1.8__________AR .</strong></p><p align="left"><strong>Bạch văn: TIẾP LỬA ANH HÙNG.</strong></p><p align="left"><strong><br></strong></p>
&nbsp;

khanh_son
28-04-2008, 09:24 PM
<p align="center"><strong><font color="#ffff00" size="5">&nbsp;MT2 :</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font color="#0000ff" size="4">Sắc hỏi huyền ngã có nặng không?</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font color="#0000ff" size="4">Nếu nặng thì dùng nguyên âm để chữa trị. </font></strong></p>
<p align="center"><strong><font color="#ff0000" size="3">RI,SA,FO,RI,RA_SI,SA____AR!</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font color="#ff0000" size="3">Bạch Văn:HÀNH CA</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#ff0000" size="3"><br></font></strong></p>&nbsp;
<strong><font color="#ff0000">MT 9 : </font></strong>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="4"><u><strong>" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ </strong></u></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000"><font size="4"><strong><u>&nbsp;Mặt trời chân lý chói qua tim... "</u></strong></font> </font></p>
<p align="center"><strong>T L N N Ô E Â H T G C S M Ơ Ô U V R A N C I G H Ư I Ê A H T T H&nbsp;B N A A Ô N I X G C O N H I U R U U&nbsp;A P &nbsp;________ AR !</strong> </p>
<p align="center"><strong><em><u>&nbsp;Bạch văn :TIẾP LỬA ANH HÙNG TUỔI TRẺ CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO CUỘC SỐNG MỚI.</u></em></strong></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="4">MT 6;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</p><p align="center">&nbsp;<strong> VIỆT NAM, ơi tổ quốc yêu thương !!!!!</strong></p>
<p align="center"><strong>&nbsp; AYINTIORBA_WMAUIHNTWN_OEHHRCWNUE_NXAGRLBCIN_FAGWHW DOSO_</strong></p>
<p align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IHMON OSOCS_MHICTOOAHE____________AR</strong></p><p align="center"><strong>bạch văn: MỜI ANH EM HÃY THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI LỚN DO BAN TỔ CHỨC BIÊN SOẠN.<br></strong></p><br>

khanh_son
29-04-2008, 12:44 PM
sao mấy hôm nay chỉ thấy mình đệ độc&nbsp; diễn vậy?<br>huynh trochoilon va huynh tuoitretuvan đâu rùi nhỉ? cả huynh học hỏi giáo lý nữa?<br>đệ có 1 ý kiến này không biết các huynh có chập thuận không?<br>theo đệ mỗi mật thư sau khi có người giải ra thì quý huynh tỷ nào <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ra đề </span>xin hãy <span style="color: rgb(255, 0, 0);">hướng dẫn cách giải cụ thể </span>để cho ACE cùng nhau học hỏi. thú thực nhiều mật thư đệ cũng không biết cách giải, toàn là đoán mò không à.<br>chào hòa ái.<br>

khanh_son
12-05-2008, 01:39 AM
<P>&nbsp;mấy huynh đâu hết rủi&nbsp; sao chẳng thấy ai hết vây?</P>
<P>huynh trochoilon va tuoitretuvan ơi?</P>
<P>sao biệt tăm vậy!</P>

tuoitretuvan
18-05-2008, 12:33 AM
<P align=center><FONT color=#ffff00 size=5><strong>&nbsp;Chào Huynh Khanhson và cả Phòng nha ! </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>Lâu nay do cấn chuyện nên Đệ không ghé thăm Diễn Đàn được. Hôm nay ghé thăm nhìn thấy Khanhson giải hết rồi , Thật giỏi đấy. Khi nào Huynh Đệ mình gặp nhau thi một trận nhé. Cho Đệ biết kĩ năng đoán mò của Huynh thử. Thôi chúc Huynh cùng Diễn Đàn vui vẽ và Thành Công nha. Hẹn ngày gặp lại. </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000><strong>Chào Hòa Ái !</strong></FONT></P>

khanh_son
18-05-2008, 05:14 AM
<P>
đệ có 1 ý kiến này không biết các huynh có chập thuận không?<BR>theo đệ mỗi mật thư sau khi có người giải ra thì quý huynh tỷ nào <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">ra đề </SPAN>xin hãy <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">hướng dẫn cách giải cụ thể </SPAN>để cho ACE cùng nhau học hỏi. thú thực nhiều mật thư đệ cũng không biết cách giải, toàn là đoán mò không à.<BR> &nbsp;</P>
<P>chào huynh tuoitretuvan !</P>
<P>Đệ thật chẳng giám đâu?</P>
<P>còn mấy mật thư đang bí đây? hichichic</P>
<P>chào hòa ái</P>

tuoitretuvan
08-06-2008, 12:58 AM
<P><strong>&nbsp;Khanhson ơi ! Huynh ra thêm vài mật thư để Tiểu Đệ cùng Anh Em giải cho vui đi. Xem thử Đệ Đoán mò có được không. hiiiiiiii...</strong></P>
<P><strong>Chào Hòa Ái ! </strong></P>&nbsp;

khanh_son
08-06-2008, 02:43 PM
&nbsp;chào TTTV! nhất định đệ sẽ cố gắng tìm thêm vài mật thư nữa?<br><br>Dạo này đệ đang bận nên chắn phải cuối tháng này đệ mới rảnh rang đôi chút được và khi đó đệ sẽ làm vài mật thư để ACE thử sức.<br>Chào hòa ái!

tuoitretuvan
22-06-2008, 02:51 PM
<P><strong><FONT size=3>&nbsp;Chào Khanhson cùng cả phòng nha ! </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>KhanhSon ơi ! ra nhanh cho Anh Em vài Đề để tập luyện lại kỹ năng thử. Tiểu Đệ gần đi cắm trại ở một Thánh Thất bạn. lâu rồi không chơi quên hết mất...hiiiiiiiiiiii. Ngoài Huynh Khanhson còn Huynh Muội nào có đề nào khó không cho tiểu Đệ giải với. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Chào Hòa ái ! </FONT></strong></P>

forever
11-08-2008, 02:36 AM
<P>&nbsp;mấy ACE ơi co giải MT thư thì có thể nêu cách giải ra cho em học hỏi với nha mấy ACE cho ra BV mà em có nhiều cái em chưa hiểu đó</P>
<P><IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley11.gif" border="0"></P>

khanh_son
07-09-2008, 12:07 AM
<p>&nbsp;MT2:</p>
<p>Ai là kẻ đứng sau vụ án.</p>
<p>Sau đêm trăng&nbsp;tròn đã tìm ra thủ phạm.</p>
<p> &nbsp;2.17.21_12.3.23.22.15_12.13.22_2.26.3.23_22.15_21 .9.3_ 15.17.9.23_2.16.23.22._1.9.3_10. </p> <br>Khanh_sơn có 1 đề nghị thế này: những mật thư ngoài đáp án ra thì cần phải có thêm cách giải nó như thế nào nữa. có nhiều mật thư khanh_sơn chỉ biết mò ra thui nên cần học hỏi thêm rất nhiều.<br>Giờ khanh_sơn thử dịch mật thư 2 này không biết đúng hông?<br>nhìn vào bạch văn thì chúng ta biết được đây là dạng mật thư thay chữ bằng số.<br>chúng ta phải suy đoán ra 1 chữ = 1 số nào đó. sau đó thay thế chữ bằng số bằng bảng 26 chữ cái tiếng Anh(thuờng là dùng bảng này, nhưng cũng có khi dùng bảng 29 chữ cái)<br>Ta có 1 số suy luận sau:&nbsp;&nbsp; <br>Ai = I vì trong tiếng Anh đọc từ "I" là "ai"(dịch qua tiếng Việt ấy mà)<br>đêm trăng tròn là 16 (chứ ko phải 15 đâu nha, nhiều người tưởng nhầm) =&gt;sau đêm trăng tròn là 17<br>từ đó suy ra I=17. vậy ta chỉ cần thay I=17 sẽ có ngay đáp án.<br>không biết khanh_sơn suy nghĩ vậy có đúng hông nhỉ trochoilon.<br>mong quý ACE nào biết giải các mật thư còn lại hay có những suy luận logic mà tìm ra đáp án thì post lên cho anh em cũng tham khảo.<br>chào hòa ái.<br>

forever
07-09-2008, 08:02 AM
<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0">&nbsp;đệ&nbsp; thấy rất hợp lý nhưng mà hok bít đáp án sao<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">

khanh_son
10-09-2008, 01:49 PM
nếu ko tin thì bạn cứ thử dịch đi.<br>nó sẽ ra đúng bạch văn luôn đấy.<br>chào hòa ái.<br>

khanh_son
15-09-2008, 02:07 AM
<p>&nbsp;MT4:</p>
<p>Nắng chia nửa bãi chiều rồi.</p>
<p>Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu.</p>
<p>t e d u i u n d n&nbsp;i n u g a h o a&nbsp;d d o g e b e d n l i_________ ar.</p> <br>&nbsp;chúng ta chia 2 ra thì dc bạch văn như thế này : <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;t &nbsp;e&nbsp; d&nbsp; u&nbsp; i&nbsp; u &nbsp;n &nbsp;d &nbsp;n &nbsp;i &nbsp;n &nbsp;u &nbsp;g &nbsp;a <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;h o &nbsp;a &nbsp;d &nbsp;d &nbsp;o g &nbsp;e &nbsp;b &nbsp;e &nbsp;d &nbsp;n &nbsp;l &nbsp; i<br>đọc theo hình zích zắc (chữ Z) bắt đầu từ chữ &nbsp;T -&gt; H -&gt; E -&gt; O......... đến hết thì chúng ta sẽ dc 1 lời giải hoàn chỉnh.<br>hông bít có đúng như ý của huynh trochoilon hay ko?<br>hay là còn cách giải khác nữa.<br>mong dc chỉ giáo.<br>chào hòa ái.<br>

khanh_son
21-09-2008, 11:29 AM
<p>&nbsp;MT3:</p>
<p>Khóa quốc tế thiếu nhi (1-6):</p>
<p>F.G.P_ P.I.C_D,C_F.W.Q.P.I_F.K_F.W.A_Z.W.A.G.P&nbsp;&nbsp;_________ _ar.</p> <br>Quốc tế = thế giới = WORLD (hông bít đúng hông nhưng mà có chữ W trước là dc àh)<br>Thiếu nhi = UNICEFF - đây là quỹ nhi đồng liên hiệp quốc(Liên tưởng... thui)<br>ta lấy 2 chữ cái đầu tiên tức ta có W=U.<br>tra bảng 26 chữ cái thay chữ bằng chữ ta sẽ dịch dc mật thư.<br>đây chỉ là........"ngu ý" của khanh_sơn thui ko bít có đúng hông nữa.<br>chào hòa ái.<br>

khanh_son
22-09-2008, 02:25 AM
&nbsp;<font size="4" color="#ff0000">MT 5;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
<p align="left"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>&nbsp; Ô VUÔNG 65 !!!!</strong></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> </strong><img src="file:///C:/Users/Van/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" border="0"><strong> </strong><img src="file:///C:/Users/Van/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" border="0"><strong> </strong><strong> 6.14.15.24._25.11.3._3.1.21._21.11.1.8</strong><strong>__________AR</strong></p>
<p align="left">&nbsp;</p> <br><img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-21_121755_ovuong65.jpg" border="0"><br>Chúng ta dùng ô vuông 65(tổng các hàng ngang, hàng dọc và 2 đường chéo đều bằng 65) trên để dịch mật thư.<br><strong> 6=T; 14=I; 15=E; 24=P;<br>25=L; 11=U; 3=A;<br>3=A; 1=N; 21=H;<br>21=H; 11=U; 1=N; 8=G</strong>;<br>Cuối cùng ta dịch dc mật thư là TIẾP LỬA ANH HÙNG (sau khi thêm dấu nhé).<br>chào hòa ái.<br>

khanh_son
22-09-2008, 02:51 AM
<p align="center"><strong><font size="5" color="#ffff00">&nbsp;MT2 :</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="4" color="#0000ff">Sắc hỏi huyền ngã có nặng không?</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="4" color="#0000ff">Nếu nặng thì dùng nguyên âm để chữa trị. </font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="3" color="#ff0000">RI,SA,FO,RI,RA_SI,SA____AR!</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="3" color="#ff0000">Bạch Văn:............................................?</font></strong></p>&nbsp; <br><br>Sắc = S; hỏi = R; huyền = F; ngã = X; nặng = J (cái này ai cũng biết nhỉ)<br><br>Nguyên âm là những chữ cái có trong từ UỂ OẢI. (hình như học sinh lớp 6 cũng biết)<br>nên những nguyên âm có là &nbsp;A, E, I, O, U (sắp xếp theo thứ tự a,b,c)<br><br>Ta nhìn bạch văn thấy có sự kết hợp giữa 5 dấu và 5 nguyên âm nên ta lập bảng sau:<br>&nbsp;<img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-21_124902_nguyenam.jpg" border="0"><br><font size="2">chúng ta tra theo các tọa độ</font> <strong><font size="3" color="#ff0000">RI,SA,FO,RI,RA_SI,SA <font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">sẽ ra dc bạch văn cần giải.<br>chào hòa ái.</span></font></font></strong>

forever
23-09-2008, 05:01 AM
<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">&nbsp;<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">hoan hô huynh khanh_sơn<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">tuoitretuvan còn câu nào hok để khanh_sơn mò kìa

khanh_son
24-09-2008, 12:13 PM
<p><font size="3" color="#ff0000">&nbsp;MT 13:</font></p>
<p align="center"><font size="4">Ô vuông sắp thẳng 2 hàng</font></p>
<p align="center"><font size="4">Anh đi những bước 4, 3 nhịp nhàng.</font></p>
<p align="center"> (3,1).(3.2).(4,2).(5,1).(4,3).(4,1).(4,2).(3,1).(3 .2)_______ _ar</p>
<p>bạch văn:............................................. ........... ..................................... </p> <br>Chúng ta phải dùng khóa tọa độ để giải mật thư này.<br>Ta có Anh = N = ( 4 ; 3 ). Có nghĩa là điền chữ N vào ô tọa độ, sau&nbsp; đó điền những từ tiếp theo vào theo thứ tự ABC. Ta sẽ có bảng tọa độ sau:<br><div style="text-align: center;"><img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-23_221045_KHOAOVUONG.JPG" border="0"><br></div>Chúng ta dùng bảng trên và tra hàng cột tương ứng sẽ giải ra dc mật thư.<br>Ví dụ: (3,1) = C<br>(3.2) = H<br>(4,2) = I<br>.................... Chào hòa ái.<br><br><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/QUANGT%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" border="0"><br>

khanh_son
24-09-2008, 12:32 PM
<strong><font color="#ff0000">MT 8:</font></strong>
<p align="center"><font size="4"><strong>Vận dụng Ngũ Hành tìm báu vật?</strong></font></p>
<p align="center"><em><font size="3">Nóng ở đất, cây chịu lửa , kim và địa , nước dập lửa, đất nuôi cây , sắt ở đất , sắt nung nóng , vàng thành đồng , lửa lan ra đất, lửa cháy đất , lửa sợ nước , Fe &amp; Cu , cây cháy lửa ,nước sợ lửa , cây có nước ,&nbsp;kim sợ&nbsp;nhôm , nước với lửa , nước trôi bè , vàng dưới đất , biển có lửa , cành có nước , nhánh sợ nước , vàng hay thiết , thủy dập lửa ,cây chìm nước , lửa cháy cành , đất có sắt , vàng sợ Fe , nước&nbsp;tắt lửa _______ AR !</font></em> </p>
<p>&nbsp;Bạch văn :................................................. .......... ....................................? </p>&nbsp; <br><p align="left"><strong><u>Mật thư 3:</u></strong> </p>
<p align="center"><font size="3">y=H=h , v=A=a</font></p>
<p align="center"><font size="3">a=AH</font></p>
<p align="center"><font size="4">BT: BA, DDE, EG, KMFP_ NHTTY_K, ACEE, ID, DM, KLM, CMEG, VP_AR</font></p>Có 2 mật thư này đệ chẳng nghĩ ra dc cách gì để giải cả.<br>huynh trochoilon và huynh hochoi_giaoly có thể post đáp án của mình&nbsp; lên dc ko vậy?<br>thật sự là bí rùi. <img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><br>mà nhờ các huynh chỉ lun cách giải nữa nha.<img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br>chào hòa ái.<br>

khanh_son
27-09-2008, 04:01 AM
<p><u><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;MT 14:</font></u></p>
<p align="center"><font size="3">"<strong>" Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc</strong></font></p>
<p align="center"><font size="3"><strong>Ngày sau làm chủ mới là kỳ""</strong></font></p>
<p align="center">HANH_FQUA_ANTI_EEPS_CAAN_JMU_FU____________ar</p>
<p align="left">bạch văn:............................................. ........... .................................................. .......... ...</p> <br>chỉ cần bỏ dấu "_" đi ta sẽ dc HANHFQUAANTIEEPSCAANJMUFU.<br>và tất nhiên ta đã nhìn thấy mật thư như thế nào.<br>

<br><font color="#ff0000">MT 11:</font>
<p align="center"><em><font size="3">Ta biết trong pháp <font color="#ff0000">Cao Đài</font></font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Không sanh, không diệt, không ngoài, không trong &nbsp;</font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Châu đã tỏ phá vòng u ám</font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Châu đã minh thông cảm mệnh trời.</font></em></p>
<p align="center"><font size="3">ngtug_donto_uatd_gthn_anhnr_hhag</font>___________ar</p>
<p><em>bạch văn</em>:................................................. ....... .......................................... </p>&nbsp;&nbsp; <br>mật thư này quý ACE hãy thử suy nghĩ xem<br>

khanh_son
27-09-2008, 04:05 AM
<p align="center"><font color="#ffff00" size="5"><strong>&nbsp;MT 4:</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Ta về ta tắm ao ta</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Du trong dù đục ao nhà vẫn hơn.</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bản Tin: Z W K J F Ỹ Z_ W N Ă F J W N G_ H W Z O A Z J T F_ Đ J W Ộ W Z J N J G W ____AR!</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bạch Văn:...........................................?</strong></font></p> <br>bỏ tất cả những chữ cái tiếng Anh như W, F, J, Z. chúng ta sẽ có dc mật thư<br>

khanh_son
27-09-2008, 04:09 AM
<p align="center"><font color="#ffff00" size="5"><strong>&nbsp;MT 4:</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Ba chàng bơi ngược Sông Hàn</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Một chàng tới đích , hai chàng bị trôi.</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bản Tin: B I J Đ A N H B A L A A N F R O I T H U A N O R ___AR!</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bạch Văn:............................................. .?</strong></font></p> <br>chúng ta sẽ đi ngược "Bản Tin" bắt đầu lấy chữ R đầu tiên, sau đó bỏ 2 chữ lấy 1 chữ tiếp rùi lại bỏ 2 chữ.......<br>cứ thế cho đến khi hết "bản tin" thì sẽ có dc bạch văn.<br>chào hòa ái<br><br>

forever
27-09-2008, 04:17 AM
&nbsp;<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">hoan hô <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">khanh_sơn<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">

phuockute
12-04-2011, 02:32 PM
Mật thư 3:


y=H=h , v=A=a

a=AH

BT: BA, DDE, EG, KMFP_ NHTTY_K, ACEE, ID, DM, KLM, CMEG, VP_AR
Có 2 mật thư này đệ chẳng nghĩ ra dc cách gì để giải cả.
huynh trochoilon và huynh hochoi_giaoly có thể post đáp án của mình lên dc ko vậy?
thật sự là bí rùi. http://caodaivn.com/forum/smileys/smiley19.gifhttp://caodaivn.com/forum/smileys/smiley19.gifhttp://caodaivn.com/forum/smileys/smiley19.gif
mà nhờ các huynh chỉ lun cách giải nữa nha.http://caodaivn.com/forum/smileys/smiley17.gifhttp://caodaivn.com/forum/smileys/smiley17.gifhttp://caodaivn.com/forum/smileys/smiley17.gif
chào hòa ái.


Chào cả nhà:10:
Đáp án có phải là NGAY 1 THANG VA hok zay mấy huynh
dịch ra mà thấy hok kóa nghĩa, nghĩ bạch văn là NGAY 1 THANG 3 chứ

khanh_son
14-04-2011, 10:47 AM
ồ, lâu ngày mới vô lại dc...
hok bit sao hum nay tinh thần minh mẫn hơn hay sao mà nhìn vào mật thư này đã có cách giải rùi ta
theo Đệ nghĩ rằng những từ b, d, f, g, h, j, k, l, p, q, t, y sẽ dc ký hiệu bằng - (TE); những từ còn lại sẽ dc ký hiệu bằng . (TÍCH) (vì cách ghi dài ngắn của mỗi từ)
từ đó có thể suy ra dc mật thư chúng ta cần giải
BT: ba, dde, eg, kmfp _ nhtty _ k, acee, id, dm, klm, cmeg, vp _AR
khi đó ta có: -. ; --. ; .- ; -.-- _ .---- _ - ; .... ; .- ; -. ; --. ; ...- ; .-
bạch văn sẽ là NGAY_1_THANGVA
như vậy đệ có chung đáp án với huynh phuoccute rùi
hihi