PDA

Xem bản đầy đủ : Mật thư nè:Dforever
17-04-2009, 10:18 AM
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#660099>Lâu rùi hok thấy cái mật thư nài post lên </FONT></P>
<P><FONT color=#660099>skin diễn đàn này khó chịu quá:|</FONT></P>
<P><FONT color=#660099>đệ tình cờ đọc được 2 cái mật thư nên post lên diễn đàn cho zui</FONT></P>
<P><FONT color=#660099>cái mật thư kia lở tay post rùi hok edit đc nên post qua topic 2 ná</FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#cc0066 size=5>&nbsp;Khóa :Cuộc đời giấy trắng mực đen<BR>Rành rành như thế sao đành đỗi thay<BR>Đổi thay để tỏ lúc này<BR>à thế chớ hoài bận tâm.</FONT></P>
<P><FONT color=#ffffff>bv:chúc mừng quý HTDM</FONT></P>
<P><FONT color=#000000></FONT><FONT color=#000033 size=4>quý HTDM hảy dựa vào khóa để giải mật thư nha hok có gợi ý j hét đâu:D chúc vui vẻ:)<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT color=#ffff00>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</FONT> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>thêm cái nưũa nè:</P>
<P>ott: Thân em như đóa hoa tàn <BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mặt em anh thấy còn tàn hơn hoa.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>cái này tìm khóa với ý đệ nha tại chưa soạn đc nên thông cảm</P>&nbsp;

dophin
21-04-2009, 07:36 AM
hì, cái mật thư đầu dễ quá. hi<br>Với thị lực 10/10 chưa đeo kính thì cũng nhìn thấy mờ mờ cái bv của mật thư he he<br><font color="#ffffff"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">bv:chúc mừng quý HTDM</span><br><br><img src="smileys/smiley1.gif" border="0"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font>

forever
23-04-2009, 12:35 AM
<P>&nbsp;hjx tại cái skin này nó màu đặc biệt quá:D</P>
<P>nên nó thýa lièn</P>
<P>còn một cái nữa cố gắng lun nha:D</P>