PDA

Xem bản đầy đủ : Mật thư của em nè.forever
30-07-2009, 11:53 PM
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;KHÓA:FOREVER FOR YOU AND FOR ME </P>
<P><BR>&nbsp; BV:NZFZZYZBWJFIFOIHIAVAV </P>
<P><BR>good luck !! <BR></P>&nbsp;

thanhtu
20-11-2009, 05:20 PM
<P>&nbsp;sao không ai giải câu nay cho minh học hỏi với!</P>
<P>&nbsp;thật sự minh rất thích phần trò chơi trí tuệ này nhưng khổ nổi mình không có đủ thông minh để...</P>
<P>Nếu khhông ai giải đc mình mong huynh forever giải ra để cho đệ tham khảo với!</P>
<P>Thank!(huynh forever trước)<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>

forever
21-11-2009, 02:21 PM
<P>khóa này do đệ soạn nên chắc có nhiều sai sót:D</P>
<P>và chắc củng hơi lạ:D</P>

Nhut_Tam
13-12-2009, 09:58 AM
<P align=center><FONT size=3><strong>Chào!</strong></FONT></P>
<P align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Chào huynh</strong>&nbsp;&nbsp;<SPAN =bold><FONT color=#ff6600>forever&nbsp;</FONT><FONT color=#000000>huynh có thể nói rõ hơn về khoá này tý chứ nói như thế này chắt mọi người sẽ bí rị thui.</FONT></SPAN></P>
<P align=right><SPAN =bold>Thân chào</SPAN></P>
<P align=left><SPAN =bold></SPAN>&nbsp;</P>

forever
13-12-2009, 01:00 PM
<P>&nbsp;thực ra đây là 1 kiểu khóa tọa độ chữ và chữ tình cờ đệ đọc đc</P>
<P>nên thử cho mọi người giải trí đó mà:D</P>
<P>thấy khóa củng hơi lạ</P>

truongtam
06-02-2010, 08:03 PM
Mật thư này cũng được lắm đó forever, em làm khóa đó hay đó.

@kiss@
08-02-2010, 09:07 AM
hì hì em tưởng bể dĩa, hok ngờ có người khen:D

forever
10-11-2010, 02:25 PM
http://vodanhtrangchu.googlepages.com/VI-1.jpgVigenère (1523-1596)

khanh_son
14-10-2011, 03:54 PM
sau khi ngâm cứu 1 ngày 1 đêm Khanh_sơn đưa ra lời giải như sau:
I LOVE U I WISH U LOVE MER.
Đó là nguyên văn câu dịch (ko bít từ cuối cùng có bị dư ko)
forever xem đúng chưa?
nếu đúng thì Khanh_sơn sẽ post cách giải lên
keke.

forever
17-10-2011, 11:08 PM
hehe Khanh_sơn thiếu 2 chữ, 1 chữ D và 1 chữ A, đáp án có thể chấp nhận :)

khanh_son
18-10-2011, 07:58 AM
hihi, đúng là thiếu 2 chữ thiệt, tại hum bữa hok có kiểm tra lại
mật thư này rất hay và khó đấy.
Khanh_Sơn đã cố gắng thay hết tất cả các chữ nhưng ko ra, nhưng nhờ 2 gợi ý của forever mới đi đúng hướng và giải ra (thứ 1 là đây là mật thư chữ thay chữ, thứ 2 là bảng Vigenère ở trên)
chúng ta cần chú ý là bạch văn và khóa đều có 21 chữ
ta sẽ có 2 dòng như sau:
F O R E V E R F O R Y O U A N D F O R M E
N Z F Z Z Y Z B WJ F I F O I H I A V A V
từ đó suy ra khóa F=N, O=Z, R=F... M=A, E=V
ứng với mỗi chữ (F=N...) trên ta tra bảng Vigenère trên lấy theo chữ A đầu tiên ta sẽ dc bạch văn
ví dụ:
ứng với F=N ta sẽ thay chữ F=N và tra chữ A sẽ dc chữ I
ứng với O=Z ta sẽ thay chữ O=Z và tra chữ A sẽ dc chữ L
ứng với R=F ta sẽ thay chữ R=F và tra chữ A sẽ dc chữ O
ứng với E=Z ta sẽ thay chữ E=Z và tra chữ A sẽ dc chữ V
ứng với V=Z ta sẽ thay chữ V=Z và tra chữ A sẽ dc chữ E
ứng với E=Y ta sẽ thay chữ E=Y và tra chữ A sẽ dc chữ U
...
Cuối cùng ta sẽ dc bạch văn.

forever
19-10-2011, 06:41 PM
đây là loại mới nên ACEs có thể tham khảo thêm :)