PDA

Xem bản đầy đủ : TU NHƯ CỎ ÚA GẶP MÙ SƯƠNGhongthanh
16-09-2009, 06:43 PM
<P>&nbsp;<strong><FONT color=#ff0000>Tu như có úa gặp mù sương </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000>Đạo vốn cây che mát mẻ đường </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000>Một Kiếp muối dưa muôn kiếp hưởng </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000>Đôi năm cực nhọc vạn năm bường </FONT></strong></P>
<P><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xin quí huynh đệ tỉ muội cùng nhau để tâm không học 4 câu kinh này , Sao gọi là "Đạo vốn cây che mát mẻ đường "</FONT></P>

hienhuu
18-09-2009, 05:05 PM
&nbsp;
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền! Người Đạo thì phải chịu cực khổ làm công quả mà phụng sự cho vạn-linh sanh-chúng thay thế Chí-Tôn tức là làm cho nhơn-sanh cũng được hưởng nhờ ân điển của Đạo giống như cây cổ thụ có tàng che có bóng mát cho người đi đường.<br>"Đạo vốn cây che mát mẻ đường".<br>Chí-Tôn đã mở trường thi Công-Đức để mình làm Công Quả mà đạt vị.<br>Nếu không đến trường Thầy mà tranh thủ địa vị thì không đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ.<br>Kẻ dưới thế này muốn giàu có thì phải kiếm phương thế làm ra của cải vật chất.<br>rồi mình dùng phương tiện của cải vật chất mà mồ hôi nước mắt của mình tạo ra để công quả thi ân bố Đức giúp đở chúng-sanh thì sẽ được chúng-sanh xem mình như là Thần, Thánh, Tiên, Phật vậy. Cho nên Chí Tôn nói: còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn đắc Đạo thì phải có công quả là vậy.<br>Do đó phẩm vị chúng ta có được là do làm công quả đã đủ đầy viên mãn mà ta còn sức khõe thì sẽ được học phép luyện Đạo để được tịch diệt rời xác mà trở về cùng Thầy.<br>Còn nếu ta sức khõe yếu kém tức là ơn trên đã ban cho ta vào cảnh như vậy thì đáng mừng cho ta, mà không cần Tịnh-Luyện chi. Cũng rời xác được mà trở về cùng thầy.<br>Vì Tịnh-Luyện chẳng qua là phép học rời xác mà trở về cùng Thầy mà thôi./. Kính<br></span>