PDA

Xem bản đầy đủ : Thư giản nhìn về Sài gòn xưa.ChơnNhư
10-05-2010, 01:00 PM
Vài tấm ảnh củ về Tòa Thành , Sài gòn xưa .
Tòa thánh năm 1968 -> Nhìn cây Bồ Đề còn bé mà thấy lòng vui vui !!! không biết vì sao nữa.
http://www.vnafmamn.com/saigon_photo/CaoDai_temple1.jpg
+
http://www.quanvan.net/imgupload/im12347085431.jpg
+
http://www.vnafmamn.com/saigon_photo/Saigon_Old2.jpg
+
http://www.vnafmamn.com/saigon_photo/Saigon_Old5.jpg
+
http://www.vnafmamn.com/saigon_photo/Saigon_Old6.jpg
+
http://www.vnafmamn.com/saigon_photo/Saigon_Old13.jpg
Bến thành
http://www.vnafmamn.com/saigon_photo/Saigon_Old20.jpg
+
http://www.vnafmamn.com/saigon_photo/Saigon_Old10.jpg
+