PDA

Xem bản đầy đủ : caodaikhaitam nghiên mình ra mắt quý huynh ty!khaitam
03-05-2012, 03:18 PM
Caodaikhaitam làm lễ chào tất cả huynh tỷ đệ muội. Mong quý anh chị em chỉ dẫn tiểu đệ trên con đường hành hương đăng đẳng.

Kính bút!