PDA

Xem bản đầy đủ : Đô Rê MiĐại Đồng
02-04-2007, 03:18 PM
<FONT size=3>&nbsp; <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Những năm đất nước còn chiến tranh<SPAN>, một lần về quê hương thuộc huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, một người Việt Nam đã dẫn theo&nbsp;người bạn Pháp về thăm. Lúc về đường làng, đi ngang qua một gia đình nọ có bà mẹ đang cầm cây roi tre và một đứa trẻ đang khóc. </SPAN></FONT></FONT>
<P><SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Người mẹ đang la đứa bé: “đồ mi mi phá, rờ mi xí mi ré mi la”.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Người Pháp liền quay qua hỏi ông bạn: “Người phụ nữ ấy đang làm gì thế?”</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Ông bạn trả lời: “Chị ấy đang dạy con đấy!”</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Người Pháp quay lại nhìn người này một cách ngạc nhiên thán phục: “Hay thật đấy! Ở quê ông dạy trẻ con cũng bằng nốt nhạc nữa à!”</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Ông bạn người Việt mĩm cười và cùng nhau đi tiếp.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P><SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3></FONT>&nbsp;</P>
<P><SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>TB: câu chuyện trên ĐĐ được nghe kể, thấy ngôn ngữ vùng miền ở Việt Nam khá phong phú nên&nbsp;muốn chia sẻ cả nhà, ngoài ra không có ý gì khác.</FONT></SPAN></P></FONT></SPAN>&nbsp;

DT
03-04-2007, 01:28 AM
Quả là chuyện hay thiệt <img border="0" src="smileys/smiley32.gif" border="0">
<br />
<br /> <img border="0" src="smileys/smiley36.gif" border="0">