PDA

Xem bản đầy đủ : Cứu giúp với ....help.....hoadao
08-05-2007, 10:13 AM
<P>Mấy huynh , tỉ , muội đệ ơi , mấy huynh tỉ muội đệ nào biết một số băng VCD đĩa&nbsp;giảng đạo Cao Đài nào hay hay chỉ dạy dùm muội với ......tiểu muội muốn gửi người về Toà Thánh mua dùm mà không biết băng đĩa VCD nào hay và hấp dẫn hết</P>&nbsp;

Donghanh
08-05-2007, 10:38 PM
<P>&nbsp;Chào quý ACE cùng tỷ hoadao.</P>
<P>Tuy đệ không biết nhiều về đĩa giảng đạo Cao Đài.Nhưng những đĩa mà đệ được biết về giảng đạo (nói chung ) thì đệ thường thấy điều rất hay cả ,vì mỗi đĩa thường &nbsp;có những (lý) khác nhau ,nhưng&nbsp; cùng đưa người&nbsp; nghe hướng về một mục đích như nhau cả.</P>
<P>Mà có hấp dẫn hay không là do người&nbsp;nghe cảm nhận mà thôi.</P>
<P>À có vẻ đệ hơi lạc đề nhỉ&nbsp; ,nhưng không sao vì đệ chỉ giúp được tỷ vậy thôi.</P>
<P>Chào cả nhà !</P>