Thảo luận giữa Văn Kim Hương và caodo

1

  1. caodo
    không duyên đành chịu chưa tao ngộ
    vì bởi chút thân chút hồ đồ
    thương thay xác phàm, danh, lợi dẫn
    tiếc cho danh phải dính xô bồ.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin