Thảo luận giữa Nhan Nai và Đại Đồng

1

  1. Đại Đồng
    Kính đạo huynh Nhan Nai,
    Đạo muội đã sửa lại ngày sinh của đạo huynh: 15/01/1927 .

    Kính!
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin