Thảo luận giữa dong tam và Thanh Phong

2

 1. Thanh Phong
  Đạo huynh dong tam có số điện thoại liên lạc của Đạo huynh Huệ Nhẫn không ạh ?
 2. Thanh Phong
  Chào Đạo huynh dong tam !
  Cho Đạo đệ mạn phép hỏi thăm, nếu như Đạo huynh là Nhân viên thuộc Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo thì có thể cho Đạo đệ xin Email liên lạc của Đạo huynh Huệ Nhẫn được không ạh ?
  Vì có một người Đạo hữu nhờ Đạo đệ hỏi thăm dùm !
  Xin cám ơn Đạo huynh. Kính !
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin