Thảo luận giữa Hao Quang và forever

2

 1. forever
  01283231555
  nhưng hok biết có thời gian rảnh hok nửa
  à để vài bửa rủ chị Ly đi lun
  chị Ly gần Từ Vân )
 2. forever
  cafe muỗi chích của đệ đâu )
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin