Thảo luận giữa tuoitre và admin

1

  1. admin
    - Khi đăng bài hay sửa thông tin cá nhân, hoặc sửa bài viết (có thể còn nhiều chức năng nữa) thì hay bị thông báo là chưa đăng nhập diễn đàn rồi bắt đăng nhập lại. Khi đăng nhập lại thì lúc được lúc không
    tuoitre ơi, xem giúp thử chức năng này đã chạy đúng chưa nhé. Nếu được thì gửi lời nhắn cho admin nha!
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin