Thảo luận giữa tuoitre và truongtam

2

  1. truongtam
    Hè nay tụi mình có bị vỡ kế hoạch "phụng sự" không thế tuoitre, mình nên lên kế hoạch không nhỉ???
  2. tuoitre
    làm quen với truongtam nha.^^.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin