Thảo luận giữa Trung ngôn và Chanh Tuan

1

  1. Chanh Tuan
    Chào Huynh Trung Ngôn!
    Chủ đề về Đức Quan Thế Âm Huynh vừa nêu mọi người không thể gửi bài thảo luận được vì "Chủ đề đã bị đóng", nhờ Huynh chỉnh sửa lại để mọi người cùng thảo luận.
    Đệ Chánh Tuân.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin