Thảo luận giữa Phụng Thánh và dtcl

1

  1. dtcl
    Huynh Phụng Thánh mến, dịp Thánh lễ Hội Yến Diêu Trì năm nay muội không đến Tây Ninh được. Vậy không gặp được huynh rồi. Chúc huynh mùa lễ an lành.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin