Thảo luận giữa Phụng Thánh và caodo

2

  1. caodo
    tiểu đệ có thể giúp huynh đến nhà tác giả NGuyên Thủy, xin liên lạc trong ngày mai, buổi sáng!
  2. caodo
    Đạo không tuổi, Người cũng không tuổi,
    Chí lớn gặp nhau, thỏa Tâm này.

    mong gặp hiền huynh.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin