Thảo luận giữa forever và mainhan88

2

  1. forever
    oạch
    ai za?:|
    định cư Từ Vân lâu rùi mà;\
  2. mainhan88
    bắt dược bạn rồi nha ! Sao ko về Trung Minh hả ! Bữa ni định cư bên Từ vân rồi ah !
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin