Thảo luận giữa khaitam và mai_hanh

4

 1. mai_hanh
  Chị Lê Thị Bạch Tuyết mượn lời thơ của một đạo huynh (không biết là ai) để diễn đạt tâm sự của mình và MH cũng mong mình được như vậy
  Lòng chỉ mong sao được trọn hiền
  Đền xong tiền nghiệp học Cao Tiên
  Gột rửa mê tâm hồi chánh ngạn
  Thức tỉnh chúng sanh chí phỉ nguyền

  Còn khaitam thì sao? chắc là đang nuôi một lý tưởng lớn trên đường phụng sự Đại Đạo có phải không?
  Thân!
 2. khaitam
  Mai Hạnh thân!

  Nếu mà Mai Hạnh thấy cái đạo hạnh, đức độ, tinh thần phụng sự rồi ganh thì khaitam đồng ý 1 tí. Chỉ 1 tí thôi nha. Đồng ý một khi ganh để tinh tấn tu học, tu tâm luyện lánh, phụng sự cho đạo, y hành đạo pháp trên con đường thiêng liêng hằng sống. Còn chuyện học vấn đời là đồ bỏ Mai Hạnh ơi. Tâm sanh Pháp, tâm diệt pháp cũng diệt. Pháp còn không thiệt huống lựa là cái học thức "hữu sư trí của trần gian". Xin đừng hiểu lầm khaitam đang giảng nha. Bạn bè trao nhau lời đạo đức để cùng tiến. Chúc Mai Hạnh càng thâm sâu đạo pháp, huệ khai, trí mở mà dục tấn mau trên con đường bề bờ Bỉ Ngạn qua Giáo Pháp Đại Đạo.
  Thân!
 3. mai_hanh
  Khaitam mến! Nếu đã cùng tuổi thì bạn đừng gọi tôi là tỷ làm gì,cứ gọi nhau bằng nickname được rồi
  Rất vui được làm quen với khaitam.
 4. khaitam
  Tỷ Maihanh kính!

  Hân hạnh biết tỷ. Hân hạnh. Thấy ngày sanh của tỷ 1980, nên đệ nghĩ đến mình cũng 1980. Có khi đệ quên mình là ai, làm gì.

  Chúc tỷ vui an lạc, càng tin tấn trên con đường giác.

  Khaitam.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 4 của tổng số 4 tin