Thảo luận giữa Hao Quang và thanhkhiet_97

1

  1. thanhkhiet_97
    Anh Hào Quang ơi ! Hồi hổm em có nhắn cho anh một tin nhắn hỏi về giáo lý của Đạo mình với đạo Phật anh có nhận được không anh Hào Quang? Nếu có nhận được thì anh nhớ trả lời giùm em nhen ^^
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin