Thảo luận giữa Hao Quang và Forever

2

 1. Forever
  01283231555
  nhưng hok biết có thời gian rảnh hok nửa
  à để vài bửa rủ chị Ly đi lun
  chị Ly gần Từ Vân )
 2. Forever
  cafe muỗi chích của đệ đâu )
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin