Thảo luận giữa Vien Linh và huệ tú

1

  1. huệ tú
    Xin cho đệ có vài cảm nhận:
    -Vi Li :một người khó tính,kỷ lưỡng nhưng rất dễ gần gũi nếu...
    -Viên Linh :một người có thay đổi cách nhìn,thích trò chuyện,trao đổi...
    Vài dòng nhỏ tâm sự cùng huynh nhân ngày đầu tiên ghé lại diễn đàn sau thay đổi.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin