Thảo luận giữa truongtam và newdigimon

2

 1. truongtam
  Xin chào bạn, mình có cuốn Tỉnh Thế Ngộ Chơn này, nếu bạn muốn mình gởi cho bạn một cuốn.
 2. newdigimon
  Xin chào Đạo huynh truongtam !
  Đệ thấy trong topic Nhân Vật Hào Hùng Chủ Trưởng Hội Thánh TG Đạo huynh có nhắc đến "Tỉnh Thế Ngộ Chơn"
  Nay đệ mạn phép xin hỏi Đạo huynh nếu có bản Kinh này, vui lòng chia sẻ cho đệ với ^^!
  Thân ái !
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin