Thảo luận giữa truongtam và Phụng Thánh

2

  1. Phụng Thánh
    truongtam men
    Thanh that cam on !
  2. truongtam
    Đệ rất thích nghe những bài nhạc của huynh gởi lên diễn đàn, mà huynh thật siêng, đệ nghe không kịp huynh post lên nữa, hi hi.
    Chúc huynh có nhiều sức khỏe và tinh tấn.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin