Thảo luận giữa Donghanh và Hao Quang

1

  1. Hao Quang
    vậy là TT TV sẽ tổ chức vào ngày 14 chớ kg phải 13! chắc là do HQ nge lộn! cảm ơn DongHanh thật là nhiều nha
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin