Thảo luận giữa truonghuuduyen và caodo

4

 1. truonghuuduyen
  Lâu lắm mới thấy cao đồ hahaha
 2. truonghuuduyen
  Tâm tít đã lên nhà anh rồi
  chú đang làm gì nè
 3. truonghuuduyen
  Chào huynh cao đồ đệ ở dalat rất vui khi huynh ghé thành phố mộng mơ và những con người thân lịch nếu lên huynh diện thoai cho đệ vnmb 0926355999
 4. caodo
  chào huynh, nghe huynh nói chắc có lẽ huynh ở Đà Lạt hả? có gần ở thất không? nếu có thì nhân dịp đi khánh thành sắp tới mình gặp nhau đàm đạo hoặc là huynh hướng dẫn tham quan thánh thất vậy!
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 4 của tổng số 4 tin