Thảo luận giữa admin và khaitam

2

 1. khaitam
  Kính huynh!

  Rất cám ơn huynh đã hỗ trợ.

  Chúc đại huynh an lạc.

  Kính bút!
 2. khaitam
  Kính Đại Huynh Admin!

  Username của đệ là caodaikhaitam. Co một user khác nói rằng, nick của đệ không được khiêm tốn. Đệ không nghĩ thế, vì Cao Đài là danh hiệu, khai tam là có thể là 1 động từ, 1 tính từ. Đạo Cao Đài giúp người ta khai mở tâm linh, hoát ngộ, liễu đạo,....Ý đệ là thế. Thôi thì kính mong huynh Admin chuyển đổi thành "khaitam" user name mà đừng viết hoa gì để trách người khác hiểu lầm ý của tệ đệ.

  Rất mong sự giúp đỡ của huynh.
  Khaitam.
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin