Thảo luận giữa Trung ngôn và zinszin

2

 1. zinszin
  Không biết huynh thêm bao nhiêu tuổi cũng chúc mừng tuổi huynh, mà mỗi lần nhớ đến thêm một tuổi thì lại tưởng đến con người lại khuyết thêm phần dương lão hóa dần huynh à. Thiếu nhi lớn thêm tuổi chỉ có mừng trọn vẹn vì âm dương càng ngày càng đầy đặn sớm thành nhân mong ra giúp đời.
  Cái tên TRUNG NGÔN của Huynh nhắc đệ nhớ đến trong quyển Dưỡng Chơn Tập có người quân tử có cửa tư: sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, thị tư minh, thính tư thông, nghi tư vấn, sự tư kỉnh, phẫn tư nạn, kiến đắc tư nghĩa.
  Đệ cầu chúc Huynh không chỉ Trung Ngôn mà mọi cái khác cũng vậy đáng là một quân tử và hơn nữa...
 2. zinszin
  Không biết huynh thêm bao nhiêu tuổi cũng chúc mừng tuổi huynh, mà mỗi lần nhớ đến thêm một tuổi thì lại tưởng đến con người lại khuyết thêm phần dương lão hóa dần huynh à. Thiếu nhi lớn thêm tuổi chỉ có mừng trọn vẹn vì âm dương càng ngày càng đầy đặn sớm thành nhân mong ra giúp đời.
  Cái tên TRUNG NGÔN của Huynh nhắc đệ nhớ đến trong quyển Dưỡng Chơn Tập có người quân tử có cửa tư: sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, thị tư minh, thính tư thông, sự tư kỉnh, phẫn tư nạn, kiến đắc tư nghĩa.
  Đệ cầu chúc Huynh không chỉ Trung Ngôn mà mọi cái khác cũng vậy đáng là một quân tử và hơn nữa...
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 2 của tổng số 2 tin