Thảo luận giữa Trung ngôn và Vien Linh

1

  1. Vien Linh
    Bạn Trung Ngôn ở Đà Nẵng ? Nếu đúng thì có thể hẹn uống cà phê được chứ ?

    VL
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin