Đăng Ký Thành Viên

Ghi Danh Với TUỔI TRẺ ĐẠI ĐẠO

Thông tin bắt buộc

Quý hiền vui lòng nhập vào Ký Danh được dùng để đăng nhập vào diễn đàn

Xin chọn mật mã cho hồ sơ của quý hiền. Chú ý: mật mã được phân biệt bởi chữ 'THƯỜNG' và 'HOA'.

Xin nhập địa chỉ Email quý hiền đang sử dụng.

Hai cộng một bằng mấy? (Quý hiền trả lời bằng chữ tiếng việt không dấu, viết chữ thường, không viết hoa)

Bổ Sung Thông Tin

Tất cả những thời gian trong diễn đàn này sẽ được chỉnh cùng với múi giờ nơi quý hiền đang cư ngụ để mang lại sự thuận tiện cho việc theo dõi của quý hiền.

Nhận Email...

Từ lúc này trở đi, Webmaster có thể muốn gởi những thông báo đến email của quý hiền.

Nếu quý hiền không muốn nhận những thông báo này thì không đánh dấu vào tùy chọn.

Nội Quy Diễn Ðàn

Ðể tiếp tục việc đăng ký thành viên, quý hiền phải đồng ý với những quy định sau:

 

NỘI QUY DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ ĐẠI ĐẠO
(Đang được áp dụng)

Trước khi tham gia đăng ký thành viên của Diễn Đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo. Quý hiền cần đọc và đồng ý với nội quy dưới đây:

I. NỘI QUY DIỄN ĐÀN - PHẦN NỘI DUNG viết:
 
Ban quản trị diễn đàn xin được phép từ chối đăng bài có nội dung bao gồm: Bài viết, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh, v.v. vi phạm một trong các điều khoản được quy định dưới đây:

1. Đăng tải hay bình luận những vấn đề về chính trị, sắc tộc. 

2. Đăng tải những kinh sách, thánh ngôn, thánh giáo và các nội dung khác mà không có nguồn gốc; hoặc có nguồn gốc không rõ ràng; hoặc trái với Pháp chánh truyền, Tân luật; hoặc trái với lập trường: Thuần túy đạo đức.

3. Sử dụng những ngôn từ, hình ảnh, nhạc, v.v. thiếu văn hoá; xúc phạm, bình phẩm theo chiều hướng tiêu cực đối với tổ chức hay cá nhân khác.

4. Thảo luận vấn đề phân chi, rẽ phái (Xin được nhấn mạnh ở đây Diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo lập ra không ngoài chủ trương ưu tiên cho việc chia sẻ, trao đổi, nghiên cứu và kết nối tình đồng đạo giữa các Hội thánh, Thánh thất, Thánh tịnh, Cơ quan v.v... trong nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ).

5. Đăng tải, trao đổi các thông tin phá hoại sự đoàn kết dưới bất cứ hình thức nào.

6. Thảo luận có tính cải vã, gây mất đoàn kết, thiếu hòa khí, v.v. trên diễn đàn. Nếu có góp ý hay thảo luận cá nhân thì xin gởi vào mục tin nhắn của cá nhân đó.

7. Gởi những nguồn tin, đường dẫn, địa chỉ, v.v. không hợp lệ, không mang lại lợi ích chung cho các thành viên và diễn đàn.

8. Sử dụng diễn đàn để phục vụ lợi ích riêng cho một tổ chức, nhóm người, cá nhân, v.v. mà các nội dung đăng tải không mang lại lợi ích chung cho các thành viên và diễn đàn.

9. Cuối cùng, nếu những quy định không đủ để áp dụng vào việc quản lý diễn đàn của BQT thì sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng, kịp thời; tất cả đặt trên tinh thần vì lợi ích chung của nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ.

 

II. NỘI QUY DIỄN ĐÀN- PHẦN KỸ THUẬT viết:
 
1. Bài viết đăng tải trên Diễn Đàn phải đánh dấu Tiếng Việt, phải đúng mã chuẩn Unicode, Font chuẩn: Arial, Times, CauRier New, VerDana.

2. Bài viết không để sai quá nhiều lỗi chính tả, cấu trúc ngữ pháp, từ vựng...

3. Bài viết cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng và khoa học.

4. Bài viết cần được đưa vào nhóm chủ đề phù hợp. Ví dụ Vấn đáp học Đạo, Bài học từ cuộc sống,...

5. Bài viết không được quá dài, quá ngắn, hoặc trùng lặp với một bài viết đang có trên diễn đàn. Mỗi thành viên không được đăng liên tiếp nhiều bài một lúc (không spam).

6. Bài viết được sưu tầm, nếu từ một website thì cần ghi rỏ địa chỉ trang web, nếu là một tài liệu đã được phát hành thì cần nêu tên tác giả, số trang, tên tài liệu, nhà in, và năm xuất bản... và không liên quan đến Bản Quyền tác giả.

7. Bài viết phải có cơ sở, không huyền hoặc, không mê tín,...

 

III. NỘI QUY DIỄN ĐÀN - TƯ CÁCH THÀNH VIÊN viết:
 
I. Trách nhiệm của Thành Viên:

1. Để trở thành Thành viên mới phải hội đủ các điều kiện sau:

a. Có tên thành viên (nick) rõ ràng, nick không mang các nghĩa bóng và nghĩa đen vi phạm thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam. Thêm vào đó, nick không trùng với danh từ của các phẩm chức sắc trong Cao Đài giáo hay tôn giáo bạn như: Hộ Pháp, Thượng Toạ, Giám Mục, v.v...

b. Có một địa chỉ email thực.

c. Đăng ký "năm sinh" và "phái tính" chính xác (để thuận tiện trong việc xưng hô)

2. Để trở thành một Thành viên chính thức:

a. Phải có tối thiểu là (10, hay 20,..., bài viết hay góp ý) đăng trên Diễn đàn.

b. Không vi phạm bất kỳ mục nào trong hai phần Nội dung, và phần kỹ thuật của Nội qui Diễn đàn trong thời gian là thành viên mới.

c. Thời gian giữa hai bài viết không vượt quá 60 ngày.

3. Để trở thành một Thành viên năng nổ:

a. Không vi phạm quá 2 lần Nội quy của Diễn đàn trong thời gian là Thành viên chính thức

b. Có số bài đăng vượt trên 50 bài

c. Thời gian giữa hai bài viết không vượt quá 30 ngày

4. Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm về các bài đăng, tin tức, các bài liên quan đến hành chánh Đạo do mình đăng lên diễn đàn. BQT chỉ làm nhiệm vụ chuyển các bài viết đến với diễn đàn.

II. Quyền lợi của các thành viên:

1. Thành viên mới:

a. Được tham gia tất cả các mục của Diễn đàn, ngoại trừ các mục sau: Diễn đàn Hòa Hiệp và Diễn đàn của ban quản trị.

b. Thời gian giữa hai bài viết không vượt quá 60 ngày.

c. Được gởi tin nhắn đến các thành viên khác.

2. Thành viên chính thức:

a. Được tham dự các mục như thành viên mới, thêm vào mục Diễn đàn Hòa Hiệp

b. Được quyền gởi tin nhắn đến các Thành viên khác và các Quản trị viên.

3. Thành viên năng nổ:

a. Được quyền tham gia tất cả các mục, ngoại trừ Diễn đàn của Ban quản trị

b. Được gởi tin nhắn đến mọi Thành viên và Quản trị viên.

c. Được ứng cử vào Ban quản trị.

 

IV. NỘI QUY DIỄN ĐÀN - XỬ LÝ VI PHẠM viết:
 
Nếu Thành Viên vi phạm một trong các quy định trên thì tùy theo mức độ mà BQT có thể: Chuyển, Sửa, Xóa bài viết. Cụ thể như sau:

1. Nếu vi phạm lần 1: BQT sẽ có thể hiệu chỉnh bài viết, bao gồm: chuyển, sửa, xóa...Tùy trường hợp mà BQT có thể nhắc nhở tác giả qua tin nhắn hoặc không nhắc.

2. Nếu vi phạm lần 2: BQT sẽ thực hiện hiệu chỉnh bài viết cùng với việc gửi thông báo nhắc nhở đến hộp Tin Nhắn của Thành Viên tác giả.

3. Nếu vi phạm lần 3 trở lên: BQT sẽ tùy vào mức độ mà có thể xử lý các bài viết vi phạm từ mức thấp đến mức cao nhất: như Thông Báo Trên Diễn Đàn hoặc khóa (trong một thời gian nhất định hay đóng hẵn theo quyết định chung của BQT) Tài khoản.

 

V. NỘI QUY DIỄN ĐÀN - TRÁCH NHIỆM BQT viết:
 
Trước hết, BQT là những người chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về toàn bộ nội dung trên Diễn Đàn. Và mỗi Thành Viên thuộc BQT sẽ chịu trách nhiệm với mục mà mình quản lý. Đối với nhóm thành viên tham gia Điều Hành trực tiếp thì:

1. Việc quản lý phải dựa trên Quy Định và Phương Hướng của Diễn Đàn đặt ra. Nếu nội dung vượt ra ngoài thì có quyền nhóm họp để cùng nhau giải quyết.

2. Việc quản lý phải dựa trên tinh thần vô tư, đặt ra ngoài sự "cục bộ" ở mỗi Hội Thánh. Hướng đến lợi ích và sự thống nhất chung của toàn đạo.

3. Việc quản lý sẽ dựa trên sở trường và tránh nhiệm của mỗi Thành Viên thuộc BQT.

4. Việc quản lý giữa các thành viên BQT được thực hiện theo sự đan chéo. Nghĩa là thành viên BQT này sẽ quản lý thành viên BQT khác và ngược lại.

 

VI. NỘI QUY DIỄN ĐÀN - MỘT SỐ LƯU Ý viết:
 
1. Những vấn đề liên quan đến Nội Quy mà không có trong Nội Quy - tức sẽ được bổ sung ở chủ đề khác.

2. Nội Quy có thể thay đổi theo thời gian cùng với sự thăng hoa của Diễn Đàn.

3. Quý Đạo Hữu & Tín Hữu có thể đóng góp ý kiến về Nội Quy đến thành viên trong BQT qua tin nhắn.

 

                                                   Nội quy bắt đầu áp dụng từ ngày 12.06.2008
                                           TM Ban Quản Trị
                                             Admin