Kết Quả Tìm Kiếm

Type: Bài Viết; Thành viên: xx-3T-xx

thời gian kiếm là 0 giây.

Tìm Kiếm:

 1. TIN MỚI(an vị khanh thành T....X)

  Kính thưa quý huynh! Theo lời huynh THD thì...

  Kính thưa quý huynh!

  Theo lời huynh THD thì hóa ra toàn thể văn bản hành chánh đạo của TN từ trước đến giờ là vô giá trị sao?

  Nguyên tắc tổ chức Hội Thánh không phải như huynh vừa nêu trên....
  16-08-2010 01:18 PM

  Diễn Đàn

  Tin tức khắp nơi

  Trả lời:

  7 |

  Lần đọc:

  4.385
 2. Lục long là gì...?

  Lệnh Hội Thánh ban hành thì chư tín đồ phải trọn...

  Lệnh Hội Thánh ban hành thì chư tín đồ phải trọn tuân mạng lịnh. Không được canh cải sửa đổi chơn truyền. Nếu lịnh Hội Thánh đưa ra mà quyền Hội Thánh nhơn sanh không tuân thủ có phải sẽ gây ra rối...
  18-08-2010 02:09 PM

  Trả lời:

  22 |

  Lần đọc:

  36.096
 3. Một số thắc mắc về lễ nghi sắp đặt

  Một số thắc mắc về lễ nghi sắp đặt

  Xin được hỏi quý vị một số điều:

  1. Tại Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu địa phương dựng bao nhiu tàn, lọng?
  2. Tại Phi Tưởng Đài tại Thánh Thất địa phương có được thờ Thiên Nhãn không? Có được...
  18-08-2010 03:17 PM

  Trả lời:

  0 |

  Lần đọc:

  1.976
 4. Lục long là gì...?

  Có một số điều cần cẩn trọng khi đăng lại họa đồ...

  Có một số điều cần cẩn trọng khi đăng lại họa đồ này! Ban Cai quản Họ đạo Đà Lạt tuyệt nhiên không nên cung cấp bút tích này một cách rộng rãi và công khai vì nhiều lý do khách quan để tránh những...
  27-08-2010 02:54 PM

  Trả lời:

  22 |

  Lần đọc:

  36.096
 5. Sách GIáo lý tham khảo

  Kính đề nghị ban quản trị resize lại để dễ xem!...

  Kính đề nghị ban quản trị resize lại để dễ xem!
  Cảm ơn
  03-09-2010 09:44 AM

  Diễn Đàn

  Tin tức khắp nơi

  Trả lời:

  1 |

  Lần đọc:

  4.610
 6. đăng ký

  Hễ nói Đạo thì cho trang nghiêm! Đừng dùng từ...

  Hễ nói Đạo thì cho trang nghiêm!
  Đừng dùng từ quá teen hay đời thường quá ! Mất vẻ trang nghiêm!
  06-10-2010 08:28 PM

  Trả lời:

  4 |

  Lần đọc:

  9.814
 7. Kỷ niệm lần thứ 84 Khai Minh Đại Đạo

  Khai minh? Đầu Sư Ngọc Quế Thanh? :39: Chắc...

  Khai minh? Đầu Sư Ngọc Quế Thanh? :39:

  Chắc hẳn chúng ta nên tra cứu nghĩa của từ "Khai minh" này. Dùng từ Khai minh chưa thuyết phục lắm đối với phần đông tín đồ mà đặc biệt đối với Cao Đài Ban...
  18-11-2010 10:50 AM

  Trả lời:

  70 |

  Lần đọc:

  53.997
 8. Trả lời:

  70 |

  Lần đọc:

  53.997
 9. Ngài Quyền Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lộc Thanh Qui Vị

  Kính chia buồn cùng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh...

  Kính chia buồn cùng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
  Kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến Ngài Qu. Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lộc Thanh
  Cầu nguyện Ơn Trên ban hồng ân cho Chơn Linh Ngài Qu. Thái...
  25-01-2011 07:32 PM

  Diễn Đàn

  Tin tức khắp nơi

  Trả lời:

  33 |

  Lần đọc:

  54.089
 10. Giáo Thiện Lê Thị Chính quy vị

  Kính chia buồn cùng HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÀNH...

  Kính chia buồn cùng HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÀNH TÂY NINH
  Kính chia buồn cùng BAN ĐIỀU HÀNH CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN
  Kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến Cố Giáo Thiện Lê Thị Chính
  Kính cầu nguyện...
  25-01-2011 07:37 PM

  Diễn Đàn

  Tin tức khắp nơi

  Trả lời:

  2 |

  Lần đọc:

  3.311
 11. Ngài Quyền Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lộc Thanh Qui Vị

  Kính thưa quý hiền huynh, hiền tỷ thuộc HỘI THÁNH...

  Kính thưa quý hiền huynh, hiền tỷ thuộc HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH
  Kính thưa chư hiền đồng đạo CAO ĐÀI khác.

  Việc Ngài Phối Sư Ngọc Lộc Thanh (phái Ngọc) thừa QUYỀN Thái Chánh Phối Sư...
  26-01-2011 01:59 PM

  Diễn Đàn

  Tin tức khắp nơi

  Trả lời:

  33 |

  Lần đọc:

  54.089
 12. Ngài Quyền Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lộc Thanh Qui Vị

  Tiểu sử Công Nghiệp Hành Đạo của cố Phối Sư Ngọc...

  Tiểu sử Công Nghiệp Hành Đạo của cố Phối Sư Ngọc Lộc Thanh, thế danh Chung Hưởng Lộc, Quyền Thái Chánh Phối Sư.

  ...
  24-02-2011 12:18 PM

  Diễn Đàn

  Tin tức khắp nơi

  Trả lời:

  33 |

  Lần đọc:

  54.089
 13. Nghi Thức Thờ Phượng trong Cao Đài Giáo

  Mọi việc đã có Ơn Trên định liệu, Hội Thánh tuân...

  Mọi việc đã có Ơn Trên định liệu, Hội Thánh tuân mạng lịnh thi hành.

  Tại Tòa Thánh Tây Ninh hiện tại, cơ Đạo đang phát triển hoàn toàn, nền Đạo được phục hưng. Hội Thánh được tái lập để dìu dẫn...
  24-03-2011 07:08 PM

  Trả lời:

  250 |

  Lần đọc:

  93.555
 14. Nghi Thức Thờ Phượng trong Cao Đài Giáo

  Cây có cội, nước có nguồn, con người có Tổ tông....

  Cây có cội, nước có nguồn, con người có Tổ tông. Con người phải biết nguồn cội gốc rễ của mình. Đời có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn quả nhớ công người vun trồng. Nhớ ơn người dày công xây dựng để...
  24-03-2011 11:23 PM

  Trả lời:

  250 |

  Lần đọc:

  93.555
 15. Kỷ Niêm Ngày Quy Thiên Của Đức Hộ Pháp!

  Mừng 52 năm ngày Triều Thiên của Đức Hộ Pháp Phạm...

  Mừng 52 năm ngày Triều Thiên của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 10/4/Kỷ Hợi - 10/4/Tân Mão
  Mừng kỷ niệm hội ngày Qui thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Chư vị Thời Quân Hiệp Thiên...
  12-05-2011 09:12 AM

  Diễn Đàn

  Tin tức khắp nơi

  Trả lời:

  11 |

  Lần đọc:

  55.519
 16. Hình ảnh Đại Lễ Hoằng Khai Đại Đạo - 1926

  Ngày 15 tháng 10 năm BD là lễ Khai Đạo - trong...

  Ngày 15 tháng 10 năm BD là lễ Khai Đạo - trong TNHT có giảng, người ngoài Đạo cũng biết đó là lễ Khai Đạo mà ta?:29:
  Đức Bà Hương Hiếu là Nữ Đầu Sư , Đức Q. GT Lê Văn Trung:114:
  15-06-2011 06:36 PM

  Trả lời:

  9 |

  Lần đọc:

  17.354
 17. Giới thiệu một diễn đàn chuyên đề về Cao Đài

  Giới thiệu một diễn đàn chuyên đề về Cao Đài

  Kính giới thiệu đến Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội một diễn đàn chuyên đề về đạo Cao Đài.

  Địa chỉ:

  www.caodai.net.vn

  Thân mời quý HTĐM tham gia
  10-03-2013 12:16 PM

  Diễn Đàn

  Gặp gỡ, Giao lưu

  Trả lời:

  6 |

  Lần đọc:

  5.571
 18. Giới thiệu một diễn đàn chuyên đề về Cao Đài

  Chúc mừng huynh QTV1 được sự phản ứng nồng nhiệt...

  Chúc mừng huynh QTV1 được sự phản ứng nồng nhiệt của quý thành viên caodai.net.vn
  30-03-2013 09:44 AM

  Diễn Đàn

  Gặp gỡ, Giao lưu

  Trả lời:

  6 |

  Lần đọc:

  5.571
 19. Lỗi kỹ thuật ở diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo

  3.t vẫn phiền nhất đến tận bây giờ là chủ đề...

  3.t vẫn phiền nhất đến tận bây giờ là chủ đề thông báo về Thánh Tang Đức Bà Nữ Đầu Sư Hương Nhìn năm 2011.
  Ngay sau khi Đức Bà đăng Tiên thì 3.T đã tiến hành gửi thông tin lên các trang mạng, nhưng...
  01-04-2013 01:20 PM

  Trả lời:

  2 |

  Lần đọc:

  2.882
Hiển thị kết quả 1 đến 19