+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/15
1 2 3 4 12 ... 15
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 147

Ðề tài: Phương tu thời tam kỳ phổ độ

 1. #11
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Một thời gian sau, phương hướng tổng quát này lại được Đức Quan Âm giảng giải chi tiết hơn.

  2. Vĩnh Nguyên Tự, mùng 3 tháng Giêng Giáp Dần (25.01.1974)

  Quan Âm Bồ Tát, Bần Đạo chào chư Thiên sắc, chư hiền sĩ hiền muội trung đàn. Giờ nay Bần Đạo đem đến trần một ân lành bủa khắp địa phương cho mùa xuân được hưởng trọn vẹn. Bần Đạo miễn lễ, chư Thiên sắc, chư hiền sĩ hiền muội an tọa.

  Hỡi chư hiền sĩ hiền muội! Xuân về với vạn vật giữa thế đạo khuynh nguy, nhơn tâm ly tán, mặc dầu xuân mang đến cho đời muôn hồng ngàn tía được nẩy nở sinh sôi vươn lên cùng Tạo Vật, nhưng nếu là hàng chơn tu thánh thiện vẫn có một mùa xuân vĩnh cửu trong tâm hồn, luôn luôn hòa mình cùng xuân Tạo Vật để phụng Thiên sự dân, để hoàn thành sứ mạng vi nhân trên cõi thế, nên chi ngoại cảnh không làm lay động được tâm xuân.

  Nhìn lại hiện tình thế sự ngày nay rất thảm thương cho vạn linh sanh chúng, đang hưởng một mùa xuân cổ lệ mà tâm nhiều phiền não và ưu tư. Đó là chưa nói đến những người hứng tuyết nằm sương để giữ kiếp sanh tồn hiện tại, thì nào có xuân hạ gì đâu?

  Chư hiền sĩ được yên lành gần gũi Thiêng Liêng tu học, mỗi tiết xuân về được ân phước gia ban. Đó không phải tình riêng tư của Tạo Hóa, mà nhờ sự giác ngộ tìm đường cứu rỗi tự thân. Nhưng cũng không vì sự giác ngộ của chư hiền sĩ hiền muội mà Thượng Đế dành trọn hồng ân. Thượng Đế vẫn bủa khắp ơn lành cho vạn vật, vẫn cứu độ vạn sanh, chỉ chờ đợi vạn sanh biết thừa hưởng hồng ân Thượng Đế, quày chơn trở bước, lánh dục vọng tham tàn, khỏi vướng điều nghiệp quả là thọ hưởng gội nhuần ơn Thượng Đế.

  Đành rằng công nghiệp nhưng tất cả đều làm lành lánh dữ, biết tránh sự sanh sát giết hại lẫn nhau, biết sợ luật điều vay trả, thì cơ bảo tồn được luân động chở che, dù công nghiệp cũng không đến nỗi vào cơ sàng sảy.

  Bần Đạo khuyên chư hiền sĩ hiền muội là những Thiên ân hướng đạo, những thiện nam tín nữ biết hướng thiện tìm sự cứu rỗi ở Thiêng Liêng, hãy vì nghiệp lực của chúng sanh mà chung tay góp ý tạo một con thuyền Bát Nhã bằng tâm linh, bằng đạo đức, để đưa rước gọi kêu, cứu vớt những người đang say mê chìm đắm trong biển dục trầm luân.

  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với mục đích tối thượng cứu cánh nhơn sanh, chư hiền sĩ được làm những tế bào trong thánh thể Đức Chí Tôn, hãy cố gắng làm sao cho xứng phận để thánh thể được phát huy mầu nhiệm, tế chúng độ nhơn trong thời hạ nguơn mạt kiếp.

  Chư hiền sĩ hiền muội! trải qua trên bốn mươi năm, Chí Tôn khai đạo tại một đất nước nhỏ bé này, đã từng ban hành kinh điển đạo luật, đã từng cho phát hành Thánh giáo Thánh Ngôn kể ra cũng đủ đầy cho hàng Thiên phong chức sắc nắm đó mà lãnh đạo tinh thần, dìu dắt chúng sanh trên đường tu thân lập hạnh, hành đạo độ đời, và chừng ấy giáo lý cũng đủ cho nhơn sanh làm ngọn đèn soi sáng trên đường tu học.

 2. #12
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Tuy kinh điển Thánh ngôn Thánh giáo có nhiều, nhưng chung qui là dạy cho nhơn sanh có hai đường lối tu thân học đạo:

  Một là hướng ngoại hay là Ngoại Giáo Công Truyền. Phương pháp này dạy cho nhơn sanh chấn chỉnh tác phong đạo hạnh nên người có đức độ nghiêm chỉnh đàng hoàng, cốt cách diện mạo hiền nhân quân tử, biết tránh điều ác, biết làm điều thiện, biết giúp đời để lập công bồi đức. Đó là giai đoạn đầu, như đào móng đóng cừ đổ nền chắc chắn cho công cuộc xây dựng tòa lâu đài đạo đức ở giai đoạn thứ hai. Vì giáo lý Cao Đài không đi xa thực tế với đời sống con người thực tại. Sự hiện diện của nhơn sanh tại cõi thế gian nầy không phải là ngẫu nhiên hay vô cớ, mà nó nằm trong cái định luật, trong đức háo sanh của Thượng Đế.

  Chư hiền có học đạo, đã hiểu luật ấy Sanh và Thành. Sanh Thành xuất phát từ nhất khí hư vô, lưỡng nghi tượng hình cho cơ sanh hóa. Nếu sanh không được nuôi dưỡng giáo hóa thì mọi vật điều tiêu diệt băng hoại. Do đó khi có vạn vật được sanh, tức thì có phương pháp điều kiện để dưỡng dục giáo hóa cho sinh tồn. Trong các chi tiết của luật thành đó, một là mở đạo, giáo dục cho nhơn sanh noi theo đường chánh, lánh nẻo tà để qui thuận lòng trời hầu an định thế gian. Thế nên người hướng đạo phải thể theo lòng Trời mà thuận tùng Thiên lý, lãnh lấy trách nhiệm trước Thượng Đế trước nhơn sanh.

  Biết rằng mỗi một người sanh trưởng tại thế gian nầy đều có mang theo cái duyên nghiệp tốt hoặc xấu đó là lành hoặc dữ trong kiếp quá khứ. Sự mở đạo của Thượng Đế là muốn cho tất cả nhơn sanh đó, dầu trong thời kỳ trả quả cũ, không gây nghiệp mới bằng cách tu thân lập hạnh, bồi công lập đức để mọi người mọi chỗ mọi nơi đều hướng thiện, ăn ở đối xử với nhau cho phải tình phải nghĩa, phải đức phải nhân để trong cõi đời này có một xã hội đại đồng đạo đức, tương thân tương ái tương trợ tương liên với nhau, xem hạnh phúc mọi người như hạnh phúc của mình mà không dám làm gì tổn thương cho tha nhân. Nhìn sự đau khổ thất thoát của người như sự đau khổ thất thoát của mình, mà tìm cách che chở đỡ nâng, giúp an ủi. Nếu toàn thể nhân loại có một xã hội đại đồng đạo đức như vậy thì mọi người hạnh hưởng an lạc thái hòa biết bao!

  Đó là mục đích thứ nhứt mà Thượng Đế muốn cho loài người hiểu tận lý và hành tận sự, chớ giáo lý Cao Đài không nhất thiết chỉ bảo người đời đi tìm hạnh phúc trong cõi hư vô vĩnh cửu, chốn niết bàn cực lạc, trong khi nhơn sanh còn nghèo đói bệnh tật dốt nát kỳ thị chia rẽ, người bóc lột người trong cảnh mạnh được yếu thua, bất công xã hội. Nếu phần thân sanh hiện hữu như thế, chắc gì phần tâm linh được mẫn tuệ siêu thoát đâu.

 3. #13
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Còn giai đoạn thứ hai - Giáo lý Cao Đài dạy cho người phải tu theo phương pháp hướng nội. Hướng nội có nghĩa là phải nhìn vào trong. Nhìn vào nội thân để tìm cái chơn như bổn tánh của mình đã bị phủ mờ chìm sâu vào trong bức màn vô minh bởi tham sân si dục, phiền não hỉ ái ố. Phải tìm cho ra chơn như bổn tánh đó mới mong giải thoát kiếp trần lụy giả tạm nầy hầu phản bổn hoàn nguyên trở về cùng Thượng Đế. Đó là phương pháp thiền định công phu.

  Bần Đạo phân như thế để chư hiền sĩ hiền muội ý thức rõ rệt đường đi nấc bước của mình trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Vì trải qua bốn mươi tám năm giữ đạo, đã có lắm người chưa hiểu rõ, nên đã bị lâm vấp hoặc sụp đổ công trình xây tạo. Trong số người lâm vấp có thể tạm chia làm ba loại:

  Loại Thứ Nhứt:- Là chỉ biết hướng thiện nhập môn, giữ gìn trai giới, bốn thời cúng lạy ngưỡng mộ sùng kính Thiêng Liêng, đức tin hướng về Phật Tiên Thượng Đế, nhưng chưa rõ giáo lý Cao Đài là gì.

  Hằng tháng đến ngày Sóc Vọng đi đến Thánh Thất hành hương ghi tên vào sổ kỷ niệm hoặc sổ hành trình rằng mình còn giữ đạo và có đi đến thất đến chùa. Như vậy đã cho rằng đủ, không thường sanh hoạt tập thể đạo đức nên ít dịp gặp bạn tốt dắt dìu, lần hồi ngày lại tháng qua uể oải biếng lười không đi chùa thất.

  Lẽ cố nhiên không gần bạn đạo thì gần bạn đời, bị lôi cuốn vui đâu chúc đó, không vững lập trường ban đầu còn giữ trường trai, lần hồi thấy hơi trở ngại vì tiệc tùng bên bạn đời mời mọc thường ngày nên giảm xuống còn 10 ngày chay cho tiện. Sau đó thấy 10 ngày chay cũng còn vướng vấp trở ngại nên tụt xuống còn 6 ngày, kế đến 4 ngày và kế đến 2 ngày, và sau nữa không có ngày nào, nhưng lòng cũng hơi sợ, cho nên mỗi tháng đến ngày chay, vào bữa dùng ba miếng cơm lạt. Mấy lúc ngồi vào hàng quán ăn phở hoặc bánh bao mặn trúng vào ngày chay, bất chợt gặp bạn đạo ngồi chung bàn, tuy nhiên cũng còn biết sợ, thấy bạn đâm ra hoảng hốt, lính quýnh xô dĩa xô chén qua một nơi, lấy ly rót nước kêu bánh ngọt liền, v.v…

  Vì cơm thiếu canh tu hành thiếu bạn, cũng như thiếu môi trường hành đạo nên mới xảy ra trường hợp đó. Thế nên loại một nầy nên tìm cho mình một hoàn cảnh thuận tiện để khỏi sa ngã, đó là hãy thường đến chùa, đi thất nghe giảng đạo thuyết kinh, để có môi trường buộc ràng chằng chịt mình với tập thể đạo.

  Loại thứ hai:- Là loại cực đoan về ngoại giáo công truyền, hằng ngày hàng tháng hàng năm đều siêng năng hành đạo chuyên cần nhưng chỉ biết lo về hành chánh đạo và thỉnh thoảng nói một vài điều đạo lý để tỏ ra mình rành Tân Luật Pháp Chánh cho đàn em út nó nể nó kiên. Kể ra thì loại hai nầy thì khá hơn loại một. Nhờ đó mà khi Chí Tôn mới khai đạo, đã có hàng trăm ngàn người nhập môn tùng đạo trong thời gian ngắn và khoảng thời gian từ 1946 đến 1952, chiến tranh bộc phát toàn cõi Việt Nam, nhóm phe tranh chấp bắt bớ giết hại. Lúc bấy giờ hàng vạn người sợ chết, muốn yên thân nên vào ẩn nơi bóng Đạo Cao Đài, để một là trong nhà có Thiên bàn, tây đen tây trắng mỗi khi bố ráp không làm khó dễ. Hai là giữ được cái giấy chứng nhận rằng mình là tín hữu Cao Đài, không nghịch bên này, không chống bên kia, chỉ biết lo thuần túy về chay lạt lễ bái, nhờ đó được yên thân.

  Cho nên lúc bấy giờ có người kêu ngạo cho lớp người ấy là đạo giấy. Tuy nhiên, cũng nhờ công quả của loại hai này đã thâu nhận một số khá đông tín đồ nhập môn và cứu tử hoàn sanh khá đông cho lớp người bị các bên bắt bớ.

  Loại thứ ba:- Là yếm thế, độc thiện kỳ nhân để thành Tiên đắc Phật. Đó cũng là cực đoan. Đã từng có những vị tu hành an ổn nhờ tiền căn dày công đức. Tuy nhiên cũng có lắm người lận đận lao đao hoặc nửa chừng đổ vỡ hoặc điên loạn, bởi vì thiếu công quả công trình cho móng nền vững chắc. Vì đó là công phu xây tòa lâu đài bị chinh nghiêng hoặc sụp đổ.

 4. #14
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Chư hiền sĩ hiền muội! Xuyên qua mấy lời Bần Đạo vừa phân chư hiền ý thức chữ Tam Công trong Đại Đạo là có lý. Thế nên Chí Tôn Thượng Phụ và chư Phật chư Tiên hằng dạy khuyên chư hiền sĩ hiền muội lập cho mình một chương trình hành đạo gồm đủ Tam Công: Công Quả, Công Trình và Công Phu Thiền Định. Tuy nói rằng ba giai đoạn, chớ thật ra có thể song hành cùng một lúc tùy khả năng duyên nghiệp và căn trí của mỗi người, đừng quan trọng hóa mỗi vấn đề trọng đại rồi làm không được. Bần Đạo nêu một vài ví dụ trong Tam Công đó.

  Như Công Quả: Đừng nghĩ rằng phải có tiền ngàn bạc muôn đem ra bố thí hoặc xây thất cất chùa lên cốt Phật hoặc in kinh gọi đó là công quả. Khi thấy một thế nhân bị cảm gió nhức đầu, chịu khó nhín ra mười phút cạo gió bóp gừng, không gọi là công quả sao? Thấy kẻ bất hạnh đói rách khổ đau, mà bỏ ra một viên thuốc một chiếc áo thừa, hoặc miếng bánh mì nguội dư, không thể gọi là công quả sao?…

  Tùy khả năng sở hữu tới đâu làm tới đó, nhưng phải làm với tất cả tấm lòng vị tha bác ái, không gọi công không gọi danh.

  Còn về Công Trình - đó là đào luyện trui rèn ý chí phàm tánh bản năng sanh tồn. Đừng nói rằng mình ít oi đạo học về giáo lý làm sao đi thuyết minh truyền giáo giảng dạy đó đây cho đời hướng thiện. Vậy chớ một cử chỉ nhỏ như tha thứ lỗi người, dằn cơn nóng giận để cảm hóa lòng người không gọi là công trình được sao? Gần đến giờ cúng thời hoặc ngày đi chùa thất, nghiệp trần dấy lên nêu đủ lý sự, nào mắc việc này việc kia, tại bần thần uể oải, hãy cố gắng kiên quyết diệt những tư tưởng chủ bại đó, dứt khoát làm liền ý định sẽ được việc ngay. Đó không gọi là công trình được sao? Ngày chay lạt nghe hơi tàu hủ mì căn kho xào phát ớn, nhưng lòng đang thắt thẻo cuộn cào sanh ra thèm bậy, dằn lòng không được rồi đi ăn lén thử cơm, quyết tưởng rằng sẽ có người bắt gặp, ít nữa hai bên vai giác hoặc trên đầu mình cũng có chư Thiên dòm ngó, rồi không dám làm. Lúc đó trong trạng thái tâm hồn có sự giằng co mãnh liệt, nhưng giữ được lập trường chay lạt không sa ngã, đó là thắng được nội tâm xúi quấy. Như vậy không thể gọi là công trình được sao?

  Còn về Công Phu đừng nghĩ rằng phải chờ đến bực Thiên phong chức sắc có nhà tịnh đủ tiện nghi hoặc chờ Thiêng Liêng điểm danh cho nhập khóa. Vậy chớ Phật xưa ngồi nơi gốc cây, tấm thân tròi trọi, địa vị bần dân, vẫn giữ được công phu thiền định, còn chư hiền phải làm sao? Một hiền muội mắt hơi làn, xỏ kim không kiếng nhắm vào một chỗ để luồn sợi chỉ cho qua, có khi mất cả mười phút. Trong mười phút đó chắc chắn rằng tâm thanh tịnh không tưởng việc nào khác hơn là luồn sợi chỉ qua kim. Như vậy không gọi là công phu được sao? Nhưng đó là thiền định vô ý thức. Thay vì chăm chú vào mối chỉ lỗ kim, hãy chăm chú vào ngọn nhang, ánh đèn Thái Cực hoặc nhìn chăm chú vào Thiên Nhãn, đừng tưởng việc chi khác hơn, đó cũng là khởi đầu cho động tác công phu thiền định rồi vậy.

 5. #15
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Bần đạo muốn tóm lược: làm thế nào để giữ vững tinh thần vào việc đạo. Chư hiền đói biết kiếm thức ăn, khát biết kiếm thức uống, mệt mỏi biết tìm chỗ ngủ ngơi, nực hầm biết tìm ra hơi gió, thở biết tìm không khí trong lành đó là nguồn sống của xác thân. Tại sao không tìm nguồn sống cho linh hồn hầu cung phụng nhu cầu cho nó?

  Chư hiền thử tưởng tượng trong thời chiến, nghe có việc đạo lúc vui thì sẵn sàng chấp nhận làm theo, lúc buồn lười biếng thì nêu lý do tại vầy tại nọ. Thử đang lúc nói tại bị đó, bất thần có một trái đạn pháo nổ bên hè, vội vàng chui liền ẩn núp, nếu cần có thể ôm gói đi cả năm bảy chục dặm đường chớ không còn nói tại nọ tại kia ở yên một chỗ. Cười…! Cười…!


  Tóm lại, Ơn trên chỉ dạy cho các tín hữu Cao Đài hãy nương theo nguyên lý “âm dương – tâm vật bình hành” mà song hành Ngoại giáo công truyền và Nội giáo tâm truyền, bằng cách mỗi người hãy lập cho mình một chương trình hành đạo có đủ Tam Công.

  Làm được như thế thì tương lai sẽ ngời sáng.

  (HẾT bài 2)

 6. #16
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  TÂN PHÁP TAM CÔNG

  I. KHÁI NIỆM

  II. XÂY ĐẮP HẠ TẦNG KIẾN TRÚC CÔNG ĐỨC

  1. CÔNG QUẢ
  1.1. Định Nghĩa
  1.2. Các hình thức Công quả
  1.3. Loại hình Công Quả có giá trị cao: PHỔ ĐỘ
  1.4. Giá trị của Công Quả

  2. CÔNG TRÌNH
  2.1. Định Nghĩa
  2.2. Các hình thức Công trình
  2.3. Giá trị của Công trình

  III. TÔ ĐIỂM THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC CÔNG ĐỨC

  1. Định nghĩa CÔNG PHU

  2. Các hình thức Công phu

  2.1. Công phu ngoại
  2.1.1. Cúng tứ thời
  2.1.2.“Biến mọi tình thức vọng niệm thành chơn thiện mỹ”
  2.1.3. Tĩnh tâm

  2.2. Công phu nội: Tâm pháp Đại Thừa

  2.2.1. Thiền (Chánh niệm)
  A. Tham thiền và Tịnh tọa
  B. Thể dục Công phu

  2.2.2. Tu Luyện (Vô niệm)
  A. Điều kiện căn bản: Trường trai tuyệt dục
  B. Hình thức thực hành
  C. Không khinh thường Đạo pháp

  3. Lợi ích của Công phu
  3.1. Giúp tăng trưởng trí huệ
  3.2. Là hình thức Công đức to lớn
  3.3. Công phu chỉ được thuận lợi và phát huy được tính hữu hiệu khi đã có nền tảng vững chắc
  3.4. Giúp phục hồi Tiên Thiên khí, ảnh hưởng đến thời gian đắc vị vô vi

  IV. BÍ QUYẾT TU HÀNH CỦA KỲ BA ĐẠI ÂN XÁ

  1. Lộ trình thực hành Tam công
  1.1. Nền tảng là Công quả
  1.2. Công trình xây dựng bộ khung
  1.3. Công phu xây cất lâu đài và tô điểm

  2. Song Hành Tam Công theo tinh thần “vô vọng”

  3. Thước đo giá trị trong Tam Công
  3.1. Thước đo giá trị của Công Quả
  3.2. Thước đo giá trị của Công trình
  3.3. Thước đo giá trị của Công phu

  V. TỔNG KẾT TAM CÔNG
  thay đổi nội dung bởi: dong tam, 03-03-2013 lúc 04:06 PM

 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Đọc kỹ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, mặc dầu chúng ta không tìm thấy một từ Tam Công nào trong những lời giáo huấn của Đức Chí Tôn khi mới lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nhưng nội dung về Công quả, Công trình, Công phu luôn hiện diện.

  Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thường nói về Tam Lập: lập công, lập ngôn và lập đức. Những nội dung của Tam Công chính là nội dung của phần Lập Công.

  Trong Thánh Giáo của hầu hết các chi phái Cao Đài Giáo, chúng ta lại thấy danh từ “Tam Công” hiện diện mọi nơi. Đến mức ngày nay hễ nói đến phương pháp tu hành của người tín hữu Cao Đài, hầu như mọi người không phân biệt phái chi đều nói đến Tân pháp Tam Công.

  Vậy hỏi rằng danh từ Tam Công qua cơ bút Cao Đài đã xuất hiện từ khi nào? Câu trả lời chính xác của việc này xin dành riêng cho các nhà nghiên cứu về văn hóa sử.

  Có thể ba nội dung của Tam Công đã bắt đầu có từ năm 1938 trong một lần giáng đàn dạy đạo của Đức Chí Tôn tại đàn Chợ Lớn cho quý vị tu pháp Chiếu Minh.

  Công phu con ráng công trình,
  Nhớ lời Thầy dạy làm in theo Thầy;
  Càng tu thì Đạo càng hay,
  Càng dày công quả càng cay mùi đời
  .”
  [Đức Cao Đài Thượng Đế, đàn Chợ Lớn 18 tháng 3 Mậu Dần (18.4.1938)]

  Vấn đề chánh yếu là mỗi tín hữu Cao Đài hãy tìm hiểu, nắm vững những mấu chốt ý nghĩa của mỗi loại Công và cố gắng thực hành cho rốt ráo Pháp Môn Tam Công, tùy theo mức độ hiểu biết của mỗi người hầu đạt kết quả tốt nhất trên đường bồi công lập đức và đóng góp vào sứ mạng chung của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
  Đức Quan Thế Âm có dạy:

  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chư hiền đệ muội không có cái pháp Ba La Mật, nhưng thay vào đó cái pháp Tam Công cũng đầy đủ lắm rồi. Thực hành được Tam Công là chứng được Đạo quả mà Phật cho là Bồ Tát Hạnh.”
  [Đức Quan Âm, Thánh thất Tân Định, 02.9 Tân Hợi (20.10.1971)]

 8. #18
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  I. KHÁI NIỆM:

  - Là pháp môn tu hành của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Công gồm: Công quả, Công trình, Công phu. Điểm chung của cả ba là chữ CÔNG.

  - Chữ Công bao gồm 2 ý nghĩa chánh: một là “công sức”, hai là “chung”.

  Thượng Đế đã đặt để cho con cái thân yêu của Ngài một con đường bằng phẳng yên vui, đó là hành đạo phục vụ nhân sanh, đó là đem lại sự yên vui cho đời. Đã lo cho nhơn sanh là lo cho mình rồi đó. Phương pháp tu Tam Công trong Đại Đạo có, chư hiền tìm đâu xa xôi cho rắc rối cõi lòng. Công phu, công quả, công trình, công nào cũng đứng đầu bằng chữ công. Phải tự lực cánh sinh, tự tu tự tiến. Thiên nan vạn nan mới đắc thành quả vị...”
  [Đức Như Ý Đạo Thoàn, Vĩnh Nguyên Tự, 15.3 Bính Thìn (14.04.1976)]

  Cho dù thực hành loại Công nào đi nữa cũng đều phải hướng về đối tượng chung là “chúng sanh” và gắng sức “gia công” thực hiện.

  Thế Tôn hôm nay cũng mừng thấy chư thiện nam tín nữ trong Đại Đạo so sánh lại với những đệ tử của Thế Tôn khi xưa trong hàng Thinh Văn, Duyên Giác cùng Bồ Tát thì chư thiện tín ngày nay đáng đứng vào hàng Bồ Tát, vì vừa tu thân vừa lo cứu độ nhơn sanh.

  Còn hàng Thinh Văn Duyên Giác chỉ tự tu tự độ lấy thân thôi. Chỉ có hàng Bồ Tát mới là dắt dìu nhơn sanh đồng tu học trên đường đạo hạnh.

  Thế Tôn so sánh lại giáo hội của Thế Tôn khi xưa với Hội Thánh của Đại Đạo thời nay, Thế Tôn rất khen chư thiện nam tín nữ đáng liệt vào hạng hàng Bồ Tát là lo cứu độ dẫn dắt nhơn sanh đó
  .”
  [ Đức Thích Ca, Tiên Thiên Thánh Huấn quyển XI xb 1961 trang 15]

  - Trong Tam Công có thể nào chúng ta chỉ cần thực hiện một hoặc hai Công mà thôi chăng? Ơn Trên có dạy:

  Vậy Tôn Sư thí dụ qua cho môn đồ tường. Nếu chư môn đồ đạt thành đạo cả thời bản thân phải đứng vững, thể phách linh hồn vững vàng thì linh hồn kia mới nương dựa vào, hầu bước lên nấc thang cao thượng.

  Muốn cho tinh thần được kiện toàn, chư môn đồ hằng ngày phải công phu luyện tập, công quả điểm tô, công trình phổ hóa. Tam Công song hành thời kết quả chư môn đồ đạt đặng rất dễ dàng. Vậy buổi hạ kỳ Tôn Sư thọ sắc hạ trần, hướng dẫn chư môn đồ trên bước đường luyện tập minh triết hầu đạt thành ngôi vị
  .”
  [Đức Lê Sơn Thánh Mẫu, ĐẠO LÝ 90 tr53; Thánh Tòa Ngọc Kinh - Bạch Y Liên Đoàn; 15.02 Quý Sửu (1973)]

  - Tuy cần phải song hành cả ba Công, nhưng với đại đa số tín hữu Cao Đài tu theo đường hướng “phổ độ” thì phương án thực hành phải theo qui luật “tiệm tiến” đi từng bước từ thấp dần dần lên cao. Vậy loại hình Công nào là nền tảng, cần phải chú ý bồi đắp trước tiên?

 9. #19
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. XÂY ĐẮP HẠ TẦNG KIẾN TRÚC CÔNG ĐỨC:

  Chúng ta tham khảo đoạn Thánh giáo sau của một vị tiền bối ở Thiên Trước – Ô môn Cần Thơ:

  Tệ Huynh tự xét mình: Công phu chẳng có là bao! Nhờ có Công quả thỉ chung và Công trình gắn bó tu hành với tấm lòng bất thối chuyển, một dạ chí thành, cho nên mới được hưởng đặc ân đó!...

  Chư Huynh Tỷ Đệ Muội ráng làm Công quả để có nền tảng vững chắc mà giải trừ nghiệp lực tiền khiên, hầu không làm trở ngại bước đường tu tiến. Tệ Huynh đã có Tam Công như vậy đó
  …”

  Như vậy, phải chăng Công Quả và Công Trình là hai thành phần nền tảng của pháp môn Tam Công?

  1. CÔNG QUẢ:

  1.1. Định Nghĩa:

  Công quả là làm bất cứ điều gì miễn mang lại hữu ích cho chúng sanh
  , hoặc ở mặt đời sống (vật chất, tinh thần) hay ở mặt tâm linh.

  Đức Quan Âm dạy:

  Công Quả nơi đây đừng quan niệm chỉ gò bó trong phạm vi chùa thất, Hội Thánh Tòa Thánh mà gọi là công quả cho Thiêng Liêng để đổi phần cứu rỗi.

  Công Quả nơi đây phải quan niệm về nhân sinh Thế đạo, đem mọi hành động cử chỉ đạo lý áp dụng vào đời sống thường nhựt giữa con người và con người với nhau. Hãy đối xử với nhau cho phải tình nghĩa hiếu trung liêm sỉ chánh chơn.

  Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời sống thường nhựt. Lo cho người tức là lo cho mình, giúp người đời tức là giúp cho mình. Công quả cũng là gây tạo được nhân lành quả tốt về âm chất mà đó là nêu gương sáng đạo đức cho kẻ khác cảm hóa mà làm theo
  .”
  [Đức Quán Thế Âm, Minh Lý Thánh Hội; 01.3 Kỷ Dậu (1969)]

  1.2. Các hình thức công quả:

  Phải lập công bồi quả. Lập công là phổ truyền Đạo Lý làm gương soi cho đời hướng vào con đường Đạo. Bồi quả là tạo nên hình thức như xây dựng Thánh đường, tạo cơ quan thiện từ dụng chí hy sinh với thời gian tùy tài lực, nhơn lực để tế trợ đồng nhơn. Như thế liệt vị bắt lên nấc thang để ngày mai hậu.”
  [ĐẠO LÝ 109; tr31; Tam Thanh Bửu Điện; 08.09.Giáp Dần (1974)]

  Công quả có thể được làm qua nhiều hình thức như:

  - Giúp ích bằng sức lực:

  - Giúp ích Vật Chất
  :

  Ái, thủ, hữu” có nghĩa là: ưa thích, nắm giữ và sở hữu.

  Cái mà tuyệt đại đa số mọi người, theo tập quán, đều cố sức có được là sở hữu tài sản. Hễ có một rồi thì lại muốn tăng lên gấp đôi gấp ba. Cho nên “bố thí” là hạnh đầu tiên mà giáo lý nhà Phật khuyên tập thực hành.

  Đức Mẹ có dạy:

  Các con biết lo cho kẻ khác chính là tự lo cho các con đó. Đồng tiền bát gạo đem để vào chỗ đúng nhân nghĩa không mất đâu con.

  Ngược lại sản nghiệp dầu to lớn đến đâu, nếu nó có bởi việc làm thiếu đạo đức mà ra thì của Thiên rồi cũng hoàn về cho địa
  .”

  - Giúp ích bằng Tinh Thần và Tâm Linh:

  Công việc hành đạo lại đắc giá hơn về phương diện tinh thần, vì mọi hành động của con người đều do nội tâm xuất phát.

  Nếu đem đạo cải tạo tư tưởng con người thì những thói hư tật xấu, những điều độc ác thất đức bất nhân sẽ bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước ở nội tâm, thì còn đâu mà bộc phát những hành động.
  Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng:

  Bố thí thực phẩm cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đức công quả, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người đói kém về mặt tinh thần lại càng phúc đức công quả trọng đại hơn
  .”
  [Đức Lý Giáo Tông, Th tịnh Ngọc Minh Đài, 23.12 Kỷ Dậu (30.01.1970)]

 10. #20
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  1.3. Những loại hình Công Quả có giá trị cao:

  Chúng ta hãy tham khảo một trường hợp điển hình của một đạo tỷ hành đạo ở một Thánh tịnh tại Lái Thiêu–Bình Dương.

  TẢ QUÂN - Lão mừng Thiên mạng liệt vị trung đàn. Giờ chuyển Thần Cơ xuân nhựt, Lão mừng chung trung đàn, tiếp hộ điển Chơn linh nhập đàn. Thiên mạng liệt vị thành tâm tiếp ứng. Lão xuất ngoại hộ cơ. – Thăng -
  THI
  Huỳnh tuyền rời khỏi cảnh trần gian,
  Thị giã đua chơn cõi thế tàn;
  Khác được xá ân hồi cảnh báu,
  Lai trần hội diện trước Tam Ban.

  Huỳnh Thị Khác, tôi mừng Thiên mạng, mừng hiền phu, mừng huynh tỷ đàn tiền an tọa. Cho phép em đôi lời lưu lại.

  Hạnh ngộ thay! Hân hạnh thay! Cảnh vật trần gian, con người chia ra nhiều giai cấp, từ sang hèn - nghèo giàu chen lấn, nhưng khi bỏ xác phàm rồi thì vào cảnh thiên nhiên không còn như thế.

  Như tôi lúc tại trần chỉ có tâm không mà thôi, tiền tài cũng thiếu, sản nghiệp cũng không, học hành dốt nát, chỉ nghe theo tiếng đọc của người mà in vào tâm khảm. Chỉ nhớ Đức Mẫu Từ, đến giờ chung qui tâm còn tưởng niệm. Nhờ thế mà đạt được quả lành. Trong bao nhiêu ngày vắng mặt như tôi đã tường trong cảnh ấy, miễn lòng chí thành của kiếp tu hành thì vị ngôi cao cả không phân biệt như ở trần gian.

  Giờ chung qui trước sự cấp bách của tình đời, lưu lại cho hiền phu một vết đau thương lo lắng.
  Đồng chung nhờ huynh tỷ, đệ muội táng trợ để lấp dấu thi hài. Giờ đây tôi cúi đầu tạ những ân nhân bảo trợ. Đôi lời gọi nhắc. (…)

  Vậy thời giờ rất ít, linh điển chưa thuần, chỉ báo hỷ làm gương để cho huynh tỷ ráng trau giồi, ngày kia mọi người đều được vận chuyển ngọn linh cơ bày tỏ.

  Vậy cúi đầu từ giã Thiên mạng cùng huynh tỷ đệ muội trung đàn, giã từ ngọn bút.- Lui
  -

  Đúng một năm sau, chơn linh đạo tỷ lại được phép giáng đàn báo tin mừng đã đắc quả vào hàng Thánh vị.

  HIỀN hậu tu hành đắc quả chơn,
  NHƠN tâm hèn hạ có đâu sờn;
  THÁNH minh chuyển bút nơi đàn nội,
  NỮ Đạo tranh giành quả thiệt hơn.

  HIỀN NHƠN THÁNH NỮ tự Huỳnh Thị Khác - Mừng Thiên mạng chư đạo tâm cố hữu trung đàn an tọa.

  Giờ hội điển, luật đại xá ân triều Nam hạnh hưởng, Tệ Nữ chuyển linh cơ điểm lại báo tin mừng cho chư huynh tỷ trung đàn bạn đạo. Trước phàm thế, Tệ Nữ vẫn là một trong phần thấp hèn nghèo kém dốt học, thiếu đức tính, chỉ có con tâm cương quyết lo lập công bồi quả. Giờ linh điển xuất nhục thân thọ sắc non Thần tu luyện đạt vị Thánh Nữ, báo tin mừng trung đàn Tam cảnh, hiền huynh tường chăng?

  Vậy mừng thay, ngày xuân hội ngộ. Thiên mạng thành tâm tiếp lịnh. Tệ Nữ xuất cơ. - Thăng
  -

Trang 2/15
1 2 3 4 12 ... 15

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Phương tu cao đài
  Bởi dong tam trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 60
  Có Bài Mới: 01-08-2015, 02:14 PM
 2. TÌM PHƯƠNG HƯỚNG
  Bởi Quang Hung trong mục Bài viết tham khảo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 08-05-2008, 10:42 AM
 3. NHỚ BẠN PHƯƠNG XA!
  Bởi Nhat Minh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 14
  Có Bài Mới: 05-05-2008, 12:58 PM
 4. Phương Cứu Khổ của Đức Chí Tôn
  Bởi Phụng Thánh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 18-02-2008, 08:58 PM
 5. Sứ mạng Cao Đài ở Phương Tây
  Bởi Nhan Nai trong mục Câu chuyện lý thú Đại Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 16-05-2007, 09:40 AM