Muội đang cần một số hình ảnh tư liệu về giáo sư Ngọc Xuyên Thanh, nhưng search hoài k có. Vậy chư hiền muội gần xa trong nước và ngoài nước ai có hình ảnh về giáo sư Ngọc Xuyên Thanh (1924 - 1990) thì hân hỉ gởi qua cho muội theo địa chỉ email: truongthao_201@yahoo.com.vn nhé! Thanks!