Nguyên văn bởi romanticschool
  Điền từ vào chỗ trống nhá!
... là con, con là ... .
 


Vầy nè forever:


Thầy cũng là con, con là Thầy đó.