hên xui thôi kiến thức của tụi đệ chưa đủ để giải những mật thư này mong quý huynh tỷ thông cảm