+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/32
1 2 3 11 ... 32
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 314

Ðề tài: BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

 1. #1
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Chúng ta luôn biết và cảm nhận rằng chúng ta vẫn hằng luôn ở bên Trời . Và Trời vẫn hằng hiện hữu trong ta ! Ấy vậy mà có đôi lúc chúng ta mãi mê rong duổi chạy theo trần hồng đầy thúc cảnh - hôn trầm - đắng cay ! Chúng hoặc giả là vô tình quên bén đi hoặc không có cơ hội cho mình - có dịp để nghe thấy đặng tiếng Trời ! để hiểu , để cảm nhận được lòng Trời trong ta ( mỗi mỗi trong chúng ta )
  Ấy vậy mà đệ mạo muội lấy đó tạm làm tên đặt cho chủ đề vậy ! ( rất mong rằng chư H.T.Đ.M hoan hỹ cho )


  Bên Trời chẳng tỏ đặng lòng Trời !

  Coi coi trong cõi trần hồng
  Coi mà - coi đã tỏ tường gì chưa ?
  Thở than ! cất tiếng oán cay .
  Nhưng tay thì lại ... xiết luôn nẻo về !
  Than thân - trách Đạo - đỗ Đời
  Nhưng chưa hề biết - Đạo - Đời , sao than ?
  Tìm người để : Trút cơn đau !
  Mà đâu dè biết : Người đau hơn mình ?
  Biết Đời : Toan tính - tài tình
  Nhưng đâu dè biết : Trời còn tinh hơn !
  Trời là : Tiếng dội tự tâm
  Trời là : Đạo lý luân lưu của mình !
  Trông nhìn chẳng tỏ Trời ni ?
  Trông nhìn - cho kỹ sẽ tường ai ơi !
  Để không : Đành đoạn - âu sầu .
  Để không còn : Cất tiếng than trong Đời
  Than Đời nào dám ... trách thân ?
  Vì thân mãi mãi đúng mà ... chẳng sai ?
  Bỡi đời - lầm lỡ u mê !
  Bỡi tâm lu tối - tối rồi ... ngu luôn !
  Tại ngu : Thân mới bãi bừa .
  Tại ngu : Thân mới ... ruổi dong tận cùng !
  Chốt then - lu tối : Do mình .
  Không theo đạo lý - không nhìn bổn tâm .
  Cuộc đời ô uế con ơi !
  Cuộc đời lắm thứ : đắm mê lỡ lầm .
  Không nên để lỏng Thân - Tâm
  Theo mau đạo lý - chớ đừng ... bãi buôi .
  Ngày nào tịnh đắc kim thân
  Cũng không dám để bãi buôi con à !
  Thôi thì đôi ý truyền - trao
  Nghe xong - nghiệm kỹ lời lành trao nhau .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 12-11-2012 lúc 10:50 AM

 2. #2
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Đã tu thì vững trong tâm
  Chớ có làng chàng bõ phí công tu
  Đường đi qua chặng gai chông
  Nhưng tâm kiên cố - bồ đề ở bên
  Thảo CHA - kỉnh MẸ làm đầu
  Tôn thờ cho trọn đạo mà mới ngay
  TA thì con chớ tôn thờ !
  Vì TA là ĐẤNG CHA lành của THIÊN
  Tạo thiên lập địa CÀN - KHÔN
  Sinh linh vạn lọai đều nằm tay TA
  Đạo - Đời khó tách khó rời
  Đời không có Đạo thì đời tan hoang
  Đạo không có tướng - có hình
  Đời là : bóng - ảnh hiện từ Đạo ra
  Chớ phân Đời - Đạo hai ngôi
  Vì trong Đời : Đạo có rồi con ôi !
  Trong Đời lắm thứ :buồn nôn !
  Vì trong Đời có : quá nhiều thằng điên
  Tưởng rằng nó : tỉnh hơn người !
  Hóa ra thằng đó là : thằng mê Tâm !
  Thôi ! con chớ khá biện phân
  Biện phân - phân biện, biện rồi ... lại phân !
  Chớ nên bõ phí thời gian
  Thời gian quá ngắn, thời giờ còn đâu !?
  Tu thì : con chớ biện phân
  Tu cho đúng nẻo đường lành con đi
  Thấp cao ! chớ kể vị ngôi
  Đồng đi ! đồng bước, đồng về quê CHA
  Chớ nên sớm nắng chiều mưa !
  Để Tâm lui sụt , lui ngày quy cung
  CHA thì rất nhớ các con
  Nhưng con phải ráng để gần với CHA
  HUYỀN CÂN con của HUYỀN THIÊN
  NGỌC kia là NGỌC của THẦY - của CHA
  Chớ đem NGỌC đối với Đời
  NGỌC kia ! con giữ - con gìn trong TÂM
  NGỌC CHA , con giủa - con mài
  Chớ nên lơ lãng để mờ con ôi !
  Đường TU chẳng có ai hay !
  Đạo thì chẳng có Thấp - Cao - Sang - Hèn
  Thôi nay TA có chút lời khuyên
  Cho con để dạ - ghi lòng lời TA
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 08-11-2012 lúc 06:55 AM

 3. #3
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Ngựa thì phóng chạy - bay nhanh

  Gặp con tuấn mã đáo đầu quy cung

  Yên, cương móng sắt đủ đầy

  Chờ ông Chủ tới, ngựa thì phi bay !

  Đường xa vó ngựa tung bay !

  Mong sao ! Ngựa sớm đáo hồi triều ca

  Chập chùng đồi núi sương mây

  Vó câu cất bước dọ đường đài quy

  Chiều tàn , xế bóng điểm hồi

  Dò theo dấu tích, lần màn sương đêm

  Tớ - Thầy ẩn bóng đêm tàn

  Chờ cho hừng sáng, trời đà hừng đông !

  Dò đường rảo bước sơn khê !

  Chông gai, vực hố trèo đèo đêm đông !

  Đi trên vạn nẻo đường đời

  Thấm mùi sương gió, dạn dày xác thân !

  Cần chuyên, khó nhọc chớ nao !

  Gian nan chớ nản để ngày đài quy

  Triều ca trước mắt đó rồi !

  Anh tài hào sĩ rộn ràng triều ca !

  Triều ca đón rước kẻ hiền

  Anh tài hào sĩ từ miền đông đô

  Từ miền sơn cước xa xôi !

  Từ miền đồng hạ hay miền cao nguyên

  Hùng anh,hội tụ tương phùng !

  Triều ca sắc chỉ định đà thuởng phong

  Ngựa kia ! Chỉ biết tìm Thầy

  Chờ ông Chủ cả ! Chờ ngày đài quy.
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 08-11-2012 lúc 06:56 AM

 4. #4
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Cơm ăn - chớ có : bõ đi
  Thuốc thì ta uống chớ đừng : bõ qua !
  Áo thì ta : Mặc ngoài thân .
  Còn Tâm thì giữ : Trong lòng ... nhớ chưa ?
  Trần lao thì : lắm oan khiêng .
  Trần hồng thì : lắm oan gia - oán tình .

  Trên đường tu tập : Công phu
  Có nhiều khúc mắc con đừng : bận tâm
  Bụi trần thì : có rất nhiều
  Bỡi trong thế tục : Có nhiều phàm phu .
  Đạo thì thường Tịnh và Thanh
  Đạo thì : Thanh - Tịnh trong ngoài đó con !

  Hễ ai ! bõ được Tánh Phàm .
  Thì được : Chứng đắc trong hàng Thánh Nhơn .
  Vô - ra trong chốn trần hồng .
  Để cho thấy được : Tánh - Tâm con người .
  Được vui - có được mấy ai ?
  Được buồn thì thấy : Ôi thôi ... quá chừng !

  Tại trần : Sống được bao năm ?
  Hay là nhiều lắm - thì là ... Trăm Năm ?
  Tu cho qua hết kiếp người .
  Tu cho qua khỏi : Cảnh đời đão điên .
  Lần theo dấu vết : Thánh - Tiên .
  Lần theo dấu vết : Thấy đường để đi !

  Lòng son con phải khắc ghi .
  Công , Ơn Cha - Mẹ dắt con trở về !
  Trong lòng con phải : Khắc ghi .
  Lời Thầy đã dạy cho con lúc nào !
  Biên ra vạn điển thiên thơ
  Biên ra con chép - khó mà ... hết đâu !

  Tùng Tâm - tùng tánh thọ Thầy
  Tùng tâm - tùng tánh thọ Thầy : Tu Tiên .
  Thiên Tôn - toàn tánh tại tâm
  Tâm toàn - tự tánh - tự toàn tại tâm
  Thiên Tôn tề tựu tâm toàn
  Thiên Tôn tề tựu tánh toàn tại ... Tâm
  Thuyền từ - tế tác tại ... Tâm .
  Tại Tâm tự tác - thuyền từ tế Tâm
  Thanh thanh- tịnh tịnh trong Tâm
  Trong Tâm Thanh Tịnh thấy Tình tự ... Tiêu !
  Tình trường Thầy thấy : Tan thương
  Tình theo : ta tử - tình tùng : ta tiêu !
  Tu Tâm - tồn tánh tại ... Tâm .
  Tâm ta Thanh Tịnh - Thánh toàn tại Tâm
  Thôi ta thấy tánh tại Tâm
  Tự Tâm ta tự - tự toàn - tự Tu .  thay đổi nội dung bởi: 1234, 10-11-2012 lúc 05:17 PM

 5. #5
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar

   


  Lòng Người Khó Biết Như Là Mò Kim


  Tình Đời Bạc Bẽo Như Là Sương Mai


  Con Không Biết Tỏ ,Biết Tường


  Thì Con Hãy Nhớ Những Lời Thầy Khuyên


  Thầy Cho Con Một Chữ Tu


  Tu Sao Cho Tới Huỳnh Đài


  Tu Sao Cho Được Liên Đài Trổ Bông


  Tu Sao Cho Có Bảng Vàng


  Tu Sao Cho Có Mặt Kỳ Long Hoa


  Sen Vàng Đã Nở Trong Ao


  Liên Hoa - Chín Phẩm - Thượng Đài - Quy Cung


 6. #6
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Ngoài đồng cỏ cháy đầy đồng
  Vì khô thiếu nước cỏ đâu sống nào !
  Lòng người cũng tựa đồng khô
  Khô tình - khô tánh , khô từ ... trong tâm .
  Bỡi tâm thiếu Đức chẳng bồi .
  Đức kia ! tựa nước - tưới đồng cỏ khô .
  Đồng khô biết cỏ nào sanh ?
  Hay là chỉ biết còn đồng cỏ khô !
  Lỡ chân - lỡ tới đồng khô .
  Có ai - còn thích cỏ khô không nào ?
  Sương đêm có được bao đêm ?
  Hay trời héo hắt - sương thì ... lạnh tanh ! ?
  Cỏ khô - úa nắng gần ... tàn !
  Còn khô hơn cả : Củi phơi đem dùng .
  Tình người đành đoạn tánh người .
  Tình không có tánh - như cây sắp tàn .
  Tánh là tánh Đức con người .
  Đức kia đã có thì lo sợ gì ?
  Đức làm rúng động Càn - Khôn
  Đức làm thiên hạ - người người được vui !
  Đức thì : Không thể Bán - Mua .
  Đức con đã có ! vậy thời An Tâm .
  Đức là Đạo Hạnh của người
  Đạo kia - Đức nọ ! tựa bầu Âm - Dương .
  Làm người con chớ : Âu lo !
  Đức con đã có - không tiền thì ... thôi !
  Đức kia ! mà biết đắp bồi .
  Thì trông là tựa như : Trời tiết Xuân .
  Mùa Xuân : Hoa - Cỏ tươi xinh .
  Ngạt ngào sắc thắm - hữu tình trời Xuân !
  Tâm con bền bĩ - đắp bồi .
  Bồi cho : Đức - Đạo ngày ngày thêm tăng !
  Đạo nào ! Đạo chẳng Đức đâu !
  Đạo nào ! là Đạo Đức đem bõ ngoài ?
  Đức thì : Dễ bõ - khó bồi .
  Bồi trăm ngàn kiếp ! bồi hoài đó con .
  Đạo Trời bất nghị - bất đàm
  Đạo Trời chỉ lấy Đức đem ra dùng !
  Dùng hoài - dụng mãi vẫn ... còn !
  Đức đâu có cạn - có mòn gì đâu .
  Đức là Ô - thước để đo .
  Ô kia - thước nọ ! độ người chơn tu .
  Ráng gìn : Ô - thước trong lòng .
  Gìn cho : Hay - khéo chớ làm bợn nhơ !
  Thôi ! Cha nay có ít lời .
  Dạy răng cho trẻ ráng bồi : Đức Tâm

  thay đổi nội dung bởi: 1234, 10-11-2012 lúc 05:18 PM

 7. #7
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Thông thường mọi việc... tính toan !
  Còn trong việc đạo - phải Y lịnh Trời .
  Cuộc đời trong cảnh đão điên
  Con người đánh mất lương tri của mình

  Cuộc đời sóng nổi ba đào
  Con người còn có thấy chi mà tìm ?
  Chạy theo thúc cảnh - hôn trầm
  Con người đành để lương tri trôi chìm .

  Còn gì thấy để ... mà mong !
  Còn đâu thiện tánh - lương năng của mình ?
  Cuộc đời là vậy con ôi !
  Con người trong cuộc : Dễ mê - dễ lầm !

  Lương tri đánh mất - khó hồi .
  Lương tâm đành phải : Cúi đầu - lệ tuôn .
  Con người trong chảo dầu sôi .
  Mấy ai mát mẻ ? mấy ai tỉnh hồn ?

  Không phân kẻ lớn -người hèn .
  Không phân ra đặng người hay trong đời .
  Còn đời - còn đạo - còn ta .
  Ta mà để mất luơng tri còn gì ?

  Chìm trôi trong cảnh vô minh .
  U minh - Địa ngục chần dần đâu xa !
  Hồi chuông đánh vọng trời chiều .
  Nhưng đâu bao kẻ tỉnh hồn Nam Kha !

  Bỡi vì chìm đắm - hôn trầm .
  Cơn mê khó tỉnh - tỉnh lần mấy ai ?
  Khéo thay cơ tạo - sắp bày .
  Để cho : Trần thế - người người chung thi .

  Thi tài - Thi Đức - Thi Công
  Thi xong cho trọn điểm tô nẻo về !
  Hẹn ngày gặp tại Linh Đài .
  Ngày sau sẽ gặp ! biết Thầy ... là ai ?

  Cứ coi mọi việc an bày .
  Con lo tu luyện ngày sau ... sẽ về !
  Thôi đây Ta có vài lời .
  Con thơ ráng nhớ - ghi lòng lời Ta .

  thay đổi nội dung bởi: 1234, 06-01-2014 lúc 07:13 PM

 8. #8
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Một ngày tu đắc một ngày .
  Một ngày lơ lảng - cuộc đời bãi buôi .
  Quê xưa - chốn cũ - đợi chờ !
  Con thơ cất bước - hẹn thề quy cung .
  Dầu con có : Lắm Của - Tiền .
  Dầu con có : Lắm Vị Ngôi tại trần
  Nhưng con : Không thể trở về cung xưa !
  Đời con : Có mấy bao năm ?
  Đời con : Có mấy bao lần con Tu ?
  Chữ Tu đâu phải là : Đây !
  Chữ Tu con biết là câu : Trở Về !
  Trở về Hằng Tánh - Thật Tâm .
  Trở về Hằng hữu Luơng Năng con à !
  Trở về nguồn cội Tánh linh .
  Trở về căn gốc Bổn Tâm con à !
  Xôn xao - mấy lúc tại trần ?
  Tĩnh - yên mấy lúc tại lòng người Tu ?
  Trở về là chốn này đây !
  Nương theo : Công Quả - Công Trình - Công Phu .
  Miệng Tu - Tâm có thật Tu ?
  Tâm kia không thật . Tu kia ... chớ màng !
  Tự lòng con : Tự hỏi lòng !
  Thì con sẽ rõ biết trong - tường ngoài .
  Trong đời lắm thứ nực cười !
  Mặt trông phía trước - Chân đi ... thụt lùi .
  Nhìn vào bao kẻ lầm - mê .
  Vì nghe thánh thót - nghe xong bùi ngùi !
  Chữ Tu : Con tự hỏi lòng .
  Chữ Tu là ... thế ! chữ Tu ... là gì ?
  Chữ Tu là sửa - trị Tâm .
  Sửa Tâm lành lặng - không còn cặn - nhơ .
  Sạch - Nhơ chẳng ở : Câu - Lời .
  Sạch - Nhơ không ở : Vẻ ngoài người Tu .
  Sạch - Nhơ hằng thấy mới => Tu .
  Sạch - Nhơ không thấy ! Con Tu cái gì ?
  Đồ hư thì : Sửa cho Nên .
  Đồ Nên thì : Giử dùng hoài vậy con !
  Biết hư nên phải : Sửa lần .
  Biết nên ai sửa làm gì con ôi !

  Chữ Tu : Con tự hỏi lòng .
  Lòng ai tự hỏi - hỏi xong sẽ ... Tường ! .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 06-01-2014 lúc 07:15 PM

 9. #9
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Đừng ham câu cú màu mè .
  Phô trương thanh thế kẻo mà hại thân
  Đừng ham tập thói : Đua - Tranh
  Đừng ham thanh thế - thế mà hại thân .
  Ở trần thì lắm tai uơng .
  Con nên cố gắng trau tria tâm lành

  Bởi rằng cuộc sống bể dâu
  Con tằm phải chịu bể dâu cuộc đời .
  Con người thì lắm mưu mô .
  Con người phải gánh mưu mô cuộc đời .
  Tâm con không để vướng vào
  Mưu mô trần thế tâm con sẽ toàn !

  Cuộc đời trăm cuộc bể dâu .
  Trăm cay - ngàn đắng cuộc đời lo toan
  Cuộc đời lăn lóc - tính toan
  Toan toan - tính tính cuộc đời tan hoang !
  Hôn trầm bèo dạt - mây trôi
  Nay đây - mai đó - đồng tiền ở mô ?
  Miếng ăn tàn sát con người .
  Bỡi do cuộc sống trong thời loạn ly .

  Cuộc đời trong lúc phân kỳ
  Kỳ Ba mạt Pháp còn gì hỡi con !
  Đau thuơng trong khắp chốn trần .
  Đau thuơng tan nát - cõi lòng trần ai .
  Còn gì để đến - để xem ?
  Còn gì để thấy lung linh nhiệm mầu ?
  Nhiệm mầu ở tại Tâm mình
  Tâm mình mà có Điển Thiêng => nhiệm mầu

  Cuộc đời trong lúc trái ngang
  Phân chia loạn lạc => cuộc đời tan hoang
  Màn này rất khó con ơi !
  Màn này kỳ chót - định phân - sảy sàng .
  Trăm năm trong kiếp làm người
  Cuộc đời vẫn vậy - cuộc đời tan thương .
  Sớm chiều tu luyện cho xong
  Cho qua cái cảnh đảo điên con à !
  Thôi Thầy có chút Ý lời .
  Dặn căn con trẻ nhớ lời Ta răn .

  ------ @ ------

  Mình đi sẽ thấy biết nhiều
  Mình đi sẽ thấy cuộc đời bao la
  Cuộc đời vốn thế con ôi !
  Cuộc đời vẫn vậy trăm điều đắng cay .
  Bao la thế giới muôn màu
  Tìm đâu cho thấy cảnh đời Thần Tiên ?
  Thần Tiên có cảnh tại Tâm .
  Thần Tiên chỉ có nơi Tâm của mình !

  Lạc vào cảnh giới con Vui .
  Đi vào cảnh giới con Vui lạ lùng !
  Thần Tiên dạo khúc Tiên Ca .
  Trong Tâm dạo khúc Tiên bồng trầm ngân .
  Cởi Hạc - Mây dạo non bồng .
  Tiên Đồng ra đợi đón chào Chơn Nhơn .
  Tiên bồng thắng cảnh diệu kỳ !
  Tiên bồng thanh thoát lòng không muốn về .
  Tiên Đồng chào hỏi cung nghinh .
  Chờ người quân tử chơn nhơn đạo đàm .


  Tiếp con - Đồng Tử dắt con trình Thầy
  Cung nghinh con bái Tổ - Thầy
  Con đi vòng khắp - một vòng trong Am .
  Thầy trò gặp gở giây lâu !
  Ta đây có dặn - dạy con đôi điều .
  Tiên bồng khí điển Tịnh Thanh .
  Con nên thường ghé - để Thầy dạy con .
  Đạo đồng chào hỏi thăm con .
  Sao lâu không gặp - gặp con thấy mừng !

  Chơn linh con trẻ xuống trần .
  Con không nhiễm đắm tánh đời con ôi !
  Để Thầy sai bảo Tiên Đồng .
  Để đem ít thuốc cho con hậu dùng !
  Tiên đơn - linh dược của Thầy .
  Trao con để đó - dùng mà hậu thân .
  Thôi đây - con sắp trở về !
  Tạm đây Thầy gửi đôi lời cùng con !

  ( Chẳng qua đây chỉ là những câu vần biểu cảm tâm trạng , trạng thái tâm thức trong 1 kịch tính nào đó ! hay có thể có khi là trong nhiều kịch tính khác nhau ! của bất cứ 1 ai khác . ( đều có cả !) nếu là có tâm trạng và có cảnh giới trong tâm thức thì âu đó cũng chỉ là 1 dạng biểu cảm tâm thức ! chứ ngoài ra chỉ là bài góp vui chứ không có ý chi khác ! mỗi người trong chúng ta đều có 1 tần suất tâm thức , cảnh giới ... khác nhau trong tâm linh - trong tu học ... )
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 19-11-2012 lúc 08:41 AM

 10. #10
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Một là tất cả từ Cha
  Một là tất cả cùng dòng Điện Năng .
  Phân chia khôn - dại ở đời .
  Chẳng qua là Tánh còn mê vỏ ngoài .
  Đứa mê : rẽ thấp - phân cao .
  Phân cao - rẽ thấp lầm mê tại lòng !
  Mê lầm - chẳng tự hỏi lòng ?
  Cứ ham thi thố => Bản năng Y sì !
  Ngỡ rằng là ... kẻ hơn người .
  Nhưng trông kỹ lại là người mê tâm .
  Bản năng - Bản ngã : Dè chừng !
  Coi chừng nó đẩy con đi : Khó về !
  Tu là ở chỗ này đây .
  Dè xem bản ngã tại Tâm con khờ !
  Tu thì : Con tự hỏi lòng .
  Ngày đêm rào đón - ngày đêm : Hỏi lòng .
  Hỏi lòng con có : Vị tha ?
  Hỏi lòng con có : Hơn - Thua mấy lần ?
  Hỏi lòng con : Thắng bao người ?
  Con Thua thì có : Bao người mừng vui ?

  Bản Năng còn đó Y nguyên .
  Mà con dám nói : con Tu đó à ! ?
  Tu này Tu Hú tại Tâm .
  Tại Tâm Tu Hú - hú hoài .... ngàn năm .

  Tâm chúng ta tựa như tấm gương Minh Cảnh Đài . Nhìn soi vào đó chắc hẳn rằng ít nhiều trong chúng ta chợt thấy thoang thoáng, phảng phất đâu đó ! trong gương cái nét lấm lem, bậm bụi, diện mạo thật của mình trong gương thì phải ? chợt giựt mình thức giấc bèn lo mau mau, quán xét lại nội tâm .
  Chợt 1 lúc nào đó tâm mình chợt văng vẳng vọng lên tiếng chuông cảnh tỉnh theo hồi trống giác mê đâu đó văng vẳng từ sâu trong tâm thức chúng ta !

  Trống Giác - Mê của Thầy vội giục !
  Chuông tỉnh hồn réo khúc bên Tai .
  Chúng con hiệp sức - đua tài .
  Thi Công - Lập Đức tạo rày phước duyên .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 06-01-2014 lúc 07:17 PM

Trang 1/32
1 2 3 11 ... 32

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Chân lý đạo trời
  Bởi Trí Tuệ trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 06-01-2011, 09:42 AM
 2. Bởi TRỜI !
  Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 09-09-2009, 04:09 PM
 3. Tu hành là học làm Trời
  Bởi Nhan Nai trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 03-08-2007, 01:07 PM