Kết Quả Trò Chơi Lớn Online với chủ đề:


                                              -Mừng Hội Diêu Trì-


Thưa tất cả các bạn tham gia trò chơi lớn,


Cùng trưởng BTC Trò Chơi Lớn lần 1 - muội CaCao!


Theo như dự kiến ban đầu, đến ngày 10/08 sẽ kết thúc TRÒ CHƠI LỚN ONLINE. Và như vậy, kể từ lúc bắt đầu trò chơi cho đến nay đã gần 2 tháng, và kết quả như sau:


Về Tổng Quan thì trò chơi chưa thành công như mong muốn của tất cả mọi người quan tâm. Trò chơi chỉ tiến hành đến mật thư thứ tư và chưa vượt qua giai đoạn thứ hai: "Tăng Tốc".


Trò Chơi Lớn chưa kết quả,... vì sao? Xin các bạn cho biết!


Theo admin thì có lẽ là vì các lý do sau:


1> Thông báo về trò chơi chưa được rộng rãi,


2> Số bạn biết chơi trò chơi lớn còn ít,


3> Không quen và chưa hiểu cách chơi online,


4> BTC chưa kinh nghiệm, người tham gia trò chơi chưa hứng thú.


                                   ...(?)


   Tuy vậy, cảm nhận của admin thì Trò Chơi Lớn là sự thành công, thành công không phải ở kết quả mà là ở những lời Tự Giới Thiệu của tất cả quý huynh tỷ và các bạn. Những lời giới thiệu này đang & sẽ là cầu nối cho tình hoà ái, đoàn kết. Từ đó, tình đồng đạo ngày càng bền chặt - vượt qua không gian và thời gian để cùng đến với nhau trên một thế giới ảo. Trò chơi lớn cũng một phần thể hiện được nếp sống và đặc trưng nơi mỗi tín đồ trẻ Cao Đài.


Kính chúc Hoan Hỷ trong ngày Thánh Lễ Đức Phật Mẫu .


------------------------------------------------------


Lưu ý: Quà tặng Trò Chơi Lớn sẽ có thông báo kế sau...