Kính mời quí  Huynh Tỷ đệ muội  coi hình ảnh  cứu trợ bão lụt sau bão Xangsane do HH Đạt Tường gởi.
http://www.caodaism.net/caodaii/modules.php?op=modload&n ame=coppermine&file=thumbnails&album=26

Quí Huynh Tỷ Đệ muội có hình ảnh cứu trợ sau cơn bão Xangsane xin vui lòng gởi email thuviencaodai@yahoo.com , hình ảnh sẽ được upload tại đây


Kính
ĐV

 (link bị lỗi nên admin CaoDaiVN có sửa lại)