Các bạn có  thể thêm chức năng  "  những bài mới trong  ngày " hông vậy?
sau này nếu nhiều người đăng trong một ngày , phải đi mò từng tiết mục mất thì giờ lắm.
Thân mến