+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 3/ Tổng số 3

Ðề tài: Một phép tu dễ dàng mà công hiệu

 1. #1
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar

   
  Nhìn trong thiên hạ, người tu rất nhiều, mà người không tu cũng vô số.
  Chỉ
  nói đến người tu, đa số đều theo một Tôn Giáo. Nói chung, Tôn Giáo dạy cho con
  người biết "phép tu" để sửa mình, theo
  đường chánh, lánh đường tà, bỏ nẻo tối theo đường sáng, hầu tự tạo cho bản thân
  mình được hạnh phúc.
  Tuy nhiên "phép tu" từ Đấng Giáo-Chủ ban truyền ra cho
  các Tông-đồ, cho các nhà Truyền-giáo, lần hồi bị cái "tâm phàm"vẽ vời, thêm
  thắc, bịa đặt, làm sai lạc chơn-truyền, chánh-giáo.

  Thế cho nên, trong hàng
  ngũ Tôn Giáo thường xảy ra sự khảo đảo, sự tranh chấp, gây ra lắm điều bất ổn,
  hoang mang, hỗn loạn trong xã hội.
  Người sáng trí tìm Tôn Giáo với mục đích
  học "phép tu" để làm cho cuộc sống hiện
  tại của mình được hạnh phúc và cuộc sống tương lai sau khi bỏ xác trần, linh hồn
  được tiến hóa cao.

  Thực tế cho thấy, đa số người vào Tôn-giáo ít khi có
  chánh tín, mà thường hay mê tín
  . Họ cũng tuân theo giáo điều, nhưng hành Đạo
  với cái tâm phàm, nên tạo ra khuynh hướng tôn thờ, đề cao, mê chấp theo sắc thái
  riêng, lập thành kiến chia phe rẽ phái, gây ra cảnh đối nghịch lẫn nhau từ nội
  bộ Tôn-giáo mình ra đến bên ngoài các Tôn-giáo bạn. Sự cuồng tín lôi cuốn làm
  cho họ quên mục đích chính là tìm "phép
  tu
  " để sửa cuộc đời mình trở nên hoàn hảo thánh thiện. Cách tu như
  thế là bỏ cái "Đạo ở trong" mà lượm cái "Đạo ở
  ngoài
  " nghĩa là bỏ cái Đạo nơi bản thân mà tìm cái đạo ở ngoài thân.
  Có ai biết đâu, cái Đạo nơi bản thân mới là chánh
  đạo, còn cái đạo ở ngoài là ngoại đạo.
  Người thuở xưa, hồi đời Thượng
  Nguơn, lúc Tôn-giáo chưa mở rộng sự truyền bá giáo lý ở thế gian, thì các Ngài
  đi tìm đạo ở đâu ? tìm "phép tu" nơi nào ?.

  Các vị Thánh Nhơn đời Thượng Cổ
  như vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Phục Hy, Thần Nông, v,v.. các Ngài tìm đạo ở đâu ?
  tìm "phép tu" cách nào ?

  Có lẽ các Ngài không tìm Đạo ở ngoài thân, mà tìm
  Đạo ở trong thân rồi tự phát minh ra cái "phép tu thân" để trở nên Nhơn Hiền
  Thánh Triết.
  Suy nghĩ cho thật kỹ, chúng ta thấy Tôn-giáo nào cũng dạy
  "phép tu thân" nghĩa là phép sửa mình cho
  ra chơn chánh, ngay thật, thánh thiện. Theo phép tu đó mỗi người tín đồ phải
  tự sửa lấy mình chớ không phải cầu xin Trời Phật sửa mình giùm cho mình
  .
  Luật lệ Tôn Giáo đem áp dụng vào bản thân, con người phải tự ban sự an vui hạnh
  phúc cho chính mình chớ không phải tôn thờ Trời Phật, bợ đỡ Thánh Thần để các
  Ngài phù hộ mình, ban phép lành cho mình hưởng.

  Nói cho chánh lý, cái
  chánh đạo là phải tự tu, tự sửa, tự đạt, tự chứng chớ không đi xin xỏ với ai
  cả
  . Dù cho Trời Phật,Thánh Thần có Thiêng Liêng mầu nhiệm đến đâu, các Ngài
  không hề xu phụ cái tâm phàm của tín đồ mà ban ơn khơi khơi cho họ cứ ù-lì trong
  tối tăm mê muội
  .

  Hiện nay, ở vào thời kỳ mạt pháp nầy, người tín đồ Đạo Cao
  Đài được hưởng ân huệ nhận nguồn Giáo Lý trực tiếp nơi các Đấng Thiêng Liêng rất
  dồi dào phong phú.

  Thánh Ngôn,Thánh Giáo là gì
  ?
  -Có phải là lời Tiên tiếng Phật, lời vàng tiếng ngọc hay
  không?
  Lời Tiên, tiếng Phật, lời vàng, tiếng ngọc, dạy tín đồ cái gì
  ?

  Chung qui các Ngài chỉ dạy tín đồ biết "phép
  tu
  " tức là cái phép sửa mình, đem thực hành nơi bản thân hầu đạt được
  kết quả tốt đẹp trên đường tu luyện.
  Thật sự Tiên Phật chỉ muốn dạy cho con
  người biết "phép tu" chớ các Ngài đâu muốn cho con người tôn thờ, bái lạy,
  cầu xin nơi các Ngài, làm ra cái thân nô lệ đời đời nơi cửa Tôn Giáo ?
  Cầu
  xin Trời Phật mãi mà không tự tu, tự sửa thì có khác gì những kẻ ăn mày. Tôn thờ
  Trời Phật mãi mà bỏ cái đạo bế tắc nơi bản thân,thì có khác gì thân nô lệ
  ?

  Thật có gì đáng buồn cho bằng thấy thế nhơn thiên hạ cứ vẽ vời cái Đạo, sơn
  phết chữ "TU" ra nhiều lối phức tạp, nhiều cách rối ren.
  Người muốn tu thật
  và thật tu, không muốn bị quay cuồng trong ý niệm tu mê tín, tu ngoại
  đạo
  , tốt hơn hết là nên tìm cái "Phép tu dễ dàng mà công hiệu" hơn hết, đó
  là phép tu thân sửa mình triệt để.
  Phép tu dễ dàng mà công hiệu nhứt là
  phép tu sửa thân tâm mà thôi
  .
  Tu sửa thân tâm, nói vắn tắt là "sửa mình"
  và mục đích của việc tu luyện suốt đời chỉ có thế mà thôi.

  Các Đấng Thiêng
  Liêng, các Đấng Giáo Chủ mở Đạo ở thế gian cũng chỉ với mục đích duy nhứt là dạy
  con người biết tu thân sửa mình để cải đổi cho người xấu trở nên tốt, cho người
  bệnh hoạn trở nên mạnh khỏe, cho người tà trở nên chánh, cho người ác trở nên
  thiện... và sau cùng cho phàm trở nên Thánh,cho tục trở nên Tiên.

  Đấng Chí
  Tôn tối cao, các Đấng Phật Tiên tối thượng đâu có ý muốn lập Tôn Giáo để qui
  tụ tín đồ về một phe với mình, để thờ phượng mình, tôn vinh mình, đề cao
  mình
  . Người tu làm sai "phép tu" không chịu tu thân sửa mình cứ lo xây cất
  chùa chiền, Thánh Thất, Thánh Đường để tôn thờ bợ đỡ Trời Phật, lo lót Thánh
  Thần mà không chịu thực hành lời dạy của các Ngài, áp dụng "phép tu" để sửa
  mình, giản dị như người dơ bẫn hôi hám dùng nước trong mà tắm gi cho sạch, thì
  ngàn năm muôn kiếp Trời Phật vẫn là Trời Phật ở trong chốn cao xa diệu vợi,
  Thánh Thần vẫn là Thánh Thần ở trong chỗ u-huyền tịch mịch, mà chúng sanh vẫn là
  chúng sanh mê lầm, sa đọa, ti lỗi và đau khổ mãi mãi đời đời, kiếp kiếp mà thôi
  !.
  Lấy ví dụ :
  - Đến nhà thờ :tôn vinh Chúa, Chúa cao cả, Chúa Thiêng
  Liêng, Chúa hằng sống... Đúng rồi ! nhưng thờ phượng mãi, tôn vinh mãi, đề cao
  mãi, mà lời Chúa dạy tu thân sửa mình không làm thì ngàn năm muôn kiếp Chúa vẫn
  là Chúa trong mơ hồ, mà người vẫn là người trong mộng ảo mà thôi !

  -
  Đến Tòa Thánh chiêm ngưỡng Đấng Cao Đài Thượng Đế, sùng phụng Ngài, quảng cáo
  Ngài, mà ông Cao Đài Thượng Đế trong lương tâm mình cứ để cho tối mò bế tắc,
  như vậy có phải đúng là môn đệ Cao Đài chơn chánh
  hay chưa ?

  - Làm Pháp-sư giảng sư luôn luôn đi truyền giáo đề cao
  tài hay đức tốt, ca tụng quyền phép nhiệm mầu của đức Phật cao cả tuyệt vời...
  Đúng rồi ! Nhưng Đức Phật đại từ bi, vô cùng khiêm tốn, Ngài đâu có thích cho
  người phàm cứ nịnh bợ đề cao Ngài mãi. Ngài đâu có màng cho người phàm dâng cúng
  lễ vật, dập đầu bái lạy cầu xin ân phước, mà không hề thực hành "phép tu" do Ngài dày công chỉ dạy, thì cứ mãi
  làm thân nô lệ vô ý thức cho ý niệm mê tín dị đoan
  , làm ăn mày cho ý thức tu
  ngoại đạo vô bổ, vô ích và vô lý đó mà thôi.

  - Một ông Thầy có lương tâm muốn
  truyền đạt "phép tu" cho đệ tử. Nhưng
  thay vì tự hành đạo tu thân, kẻ tu hành mê muội cứ lo đi ca tụng, quảng cáo tài
  hay trí giỏi, đức tánh siêu phàm, trình độ minh triết của ông Thầy mãi, thì ngàn
  năm muôn kiếp Thầy vẫn là Đấng giác ngộ, còn trò thì cứ si mê ngu dốt mãi mà
  thôi
  . Ông Thầy Thiêng Liêng cao cả chắc phải buồn lòng thất vọng vô
  cùng.

  Nói gần, nói xa không qua nói thật : người tu phải tìm "phép tu" rồi áp
  dụng "phép tu" để sửa đổi con người mình cho phàm trở nên Thánh, cho tục trở nên
  Tiên. Nếu không được Thánh Tiên thì cũng nên Hiền nên Đức. Tu như thế thì có
  ai dám nói mình dối tu ?
  Nhìn trên thế giới hiện nay, chúng ta vẫn còn thấy
  nhiều Tôn Giáo mà tín đồ sùng bái Đấng Giáo Chủ một cách cuồng nhiệt. Xem
  họ tôn thờ và hành đạo đủ cách nhiệt thành và khổ hạnh phi thường. Khi đến Thánh
  Đường để lễ bái, cúng dâng thì họ quì mọp khom lưng, dập đầu sát đất. Họ hành lễ
  một cách say sưa cuồng nhiệt, kiên nhẫn, từ giờ nầy qua giờ khác, từ ngày nầy
  qua ngày khác từ tháng nầy qua tháng nọ, từ năm nầy qua nâm khác, có khi suốt
  một kiếp đọa đày khổ hạnh, quên cả ăn, quên cả ngủ, quên luôn cả thân. Thành
  kiến tín thành của họ như vậy chẳng khác nào thành đồng vách sắt, như biển cả
  rừng sâu, như núi cao vực thẳm.... mà biết có đạt kết quả gì không ?

  Chắc
  thâm tâm họ nghĩ rằng tu hành khổ hạnh như vậy, hạ mình triệt để, hy sinh tuyệt
  đối như vậy chắc sẽ cảm động lòng Trời, nhiên hậu được ban vui cứu khổ, được cứu
  độ siêu sinh.

  Tuy nhiên khi ở Thánh Đường đối diện với Trời Phật thì như vậy,
  nhưng khi ra ngoài đời, đối với đồng đạo, đồng bào,
  hay đối với chúng sanh bá tánh, họ vẫn dùng sân hận để gây thù chát oán, họ vẫn
  dùng sắt thép để tranh đấu, tàn sát lẫn nhau, gây ra biết bao cảnh máu đổ thịt
  rơi, hận thù chồng chất
  . Hằng ngày vẫn xảy ra, hàng tháng vẫn diễn ra,
  hằng năm vẫn nổ ra... ôi thật là rùng rợn và khủng khiếp.

  Người có lương tri nhìn đó mà suy gẫm. Họ tu cách gì ? Họ tu
  thế nào ? Họ tu với ai ?
  Người học giả đơn sơ, người hành giả giản dị,
  chắc không dám đến gần cửa Tôn Giáo đó. Tốt hơn hết là vận dụng cái tâm lành,
  cái tánh sáng của Trời phú cho mình để mà tìm "phép tu dễ dàng và công hiệu" tự
  nơi bản thân mình. Đó là phép sửa mình, dễ dàng như người dơ bẫn lấy nước trong
  sạch mà tắm gi cho sạch sẽ vậy.

  Phép tu sửa
  mình là gì ?, làm như thế nào ?


  - Sửa
  mình là sửa cái thân, gìn cái tâm.


  1.-
  Sửa thân
  : Cái thân phàm nó hay bệnh,hay biến đổi hãy sửa cho nó ra
  cái Chơn Thân không bệnh hoạn,không biến đổi.
  Nói đến thân phàm thì phải biết
  giữ cho nó vô bệnh, nghĩa là phải chú trọng cái ăn và cái thở của nó.
  Cái
  thân phàm do cha mẹ tạo để làm phương tiện sống trong trần. Người tu thân phải
  biết bảo trì, tu bổ sửa chữa cho nó đừng bệnh hoạn, đừng suy thoái và hư hoại
  trước hạn định. Người vô ý thức chỉ biết xài phá cái xác thân một cách quá đáng,
  khiến cho nó lâm bệnh, ví như người tài xế vụn về phá hoại chiếc xe chóng hư máy
  móc. Con người tự phá hoại xác thân mình bằng lối sống trụy lạc, cẩu thả. Khi nó
  lâm bệnh không biết tự sửa chữa, lại đi phú thác cho y-sĩ thiếu lương tâm gây
  thêm hậu quả tai hại cho thân nữa. Túng cùng lại đổ thừa "mệnh lý do
  Thiên".

  Đa số người sống chỉ biết ăn mà không biết thở. Họ không dè
  cái thân sống không chỉ nhờ "Ăn" mà nhờ "Thở" nữa
  . Xét cho kỹ, cái thở quan
  trọng hơn cái ăn. Vậy mà ít người lưu ý thở cho đầy đủ, thở cho đúng phép, đem
  dưỡng khí vào dinh dưỡng tế bào, đem Tiên Thiên khí vào khai thông kinh mạch,
  thanh lọc trược khí, bồi bổ châu thân.

  Người tu thân chủ trương rằng
  :


  Ăn vào, đem bịnh vô,
  Thở vào, đuổi bịnh ra,
  Ăn vào, tạo khí
  huyết,
  Thở vào, đạt Trung Hòa.

  Ăn vào, đem trược vào thân,
  Thở vào
  thanh lọc tinh thần tốt tươi.
  Biết ăn,biết nói,biết cười,
  Sao không biết
  thở cho người trẻ trung.
  Ăn mười, giữ một là cùng,
  Thở vào dưỡng khí lưu
  thông trung hòa.

  Trung hòa là đạo tự thân tâm,
  Cái thở,cái ăn rán hiểu
  ngầm.
  Ăn chỉ cần ăn cho đạm bạc,
  Thở thì phải thở thật thâm trầm.
  Đạo
  nơi tâm tánh là chơn đạo,
  Đạo ở miệng môi, ấy lạc lầm.
  Không chấp lạy thờ
  hay tụng niệm,
  Kỳ trung hành đạo rất âm thầm.

  Tóm lại, người tu sửa
  thân, gọi là "Luyện Mạng" thì phải biết
  ăn và biết thở. Ăn không thanh đạm là tự phá hoại nội tạng thân mình. Thở không
  đầy đủ, không đúng phép là không thanh lọc bản thân, làm cho huyết mạch chẳng
  lưu thông,thần kinh không ổn định, nhiên hậu thân tâm bế tắc. Phép ăn và phép
  thở là hai điều tối trọng và cần yếu cho việc sửa thân.

  2.- Gìn tâm : Người chơn tu biết phân biệt trong
  bản thân mình cái nào là "phàm tâm" và cái nào là "chơn tâm". Hằng
  ngày người tu nhìn thấu vào tâm mình, nhìn một cách cẩn trọng, nghiêm túc và
  liên tục, thế nào rồi cũng nhận biết cái nào là nhơn dục, cái nào là phàm tâm.
  Loại cái nhơn dục ra thì cái Thiên Lý lưu hành. Diệt cái tâm phàm cho chết thì
  cái đạo tâm sống dậy. Đó là cái phép tu đơn giản của bực Tiền Giác. Nếu cứ để
  ngoại cảnh (lục trần) lôi cuốn, cái nội tặc nó khiến xuôi (lục căn) thì có bao
  giờ gìn lại được cái chơn tâm.
  Phép tu tâm hay là "Tu Tánh" giản dị
  nhất không gì bằng giờ giờ thức tâm, ngày ngày tịnh tâm, tháng tháng qui tâm,
  thì lần hồi mình cũng phát hiện cái Đạo nơi đó, Phật nơi đó, Chúa nơi đó, mà
  Cao Đài Thượng Đế cũng nơi đó
  . Các Ngài đều vô danh, mình tin tưởng các Ngài
  thì cũng tu thân tâm bằng cái pháp vô vi và cái hạnh vô danh thì có lo gì không
  đạt kết quả tốt trên đường tiến hóa tâm linh,phục hồi nguyên bổn.

  Nói tóm
  lại :
  Phép tu giản dị ở nơi mình,
  Tâm Phật, tánh Trời cũng giống
  linh.
  Nếu biết tỏ tường hồn tiến hóa,
  Nếu không giác ngộ, Đạo lình
  xình.
  Trong thân có đạo, đời an lạc,
  Trong tánh có tâm, đạo thái
  bình.
  Tu sửa thân tâm là chánh đạo,
  Người mà tu luyện nhớ đinh
  đinh.
  Fountain Valley ngày 30/09/94.

  Thiện-Trung
  nguyện cầu cơ
  quan
  **************

  Trước Bửu Điện kiền thiền đảnh lễ
  Vọng Hoàng
  Thiên Chúa Tể vạn linh
  Háo sanh Tạo Hóa chi tình,
  Xót thương con trẻ chứng
  minh lời nguyền
  Cảnh trần thế triền miên tân khổ
  Đứng làm người tủi hổ
  thiết tha
  Hiếu trung thẹn nước non nhà
  Nghĩa nhân khí tiết phui pha tháng
  ngày
  Nhờ ơn Đấng Cao Đài cứu thế
  Tỉnh thức lòng con trẻ tầm tu
  Diệt tan
  những ngút mây mù
  Nhìn tường Đại Đạo trí ngu lọc lừa
  Con cúi xin phụng
  thừa Thiên lịnh,
  Dưới chân Thầy phán định phát ban
  Dầu trong mọi cảnh khó
  khăn
  Nguyện lòng đem hết sở năng thực hành
  Nguyện đem cả tài danh quyền
  chức
  Nguyện xem thường vật chất hồng mao
  Quyết tâm xây dựng phong
  trào
  Hóa hoằng chánh pháp xóa màu tang thương
  Nguyện chung sức mở đường
  đại chúng
  Đem Đạo mầu công dụng mọi nơi
  Cho người thông cảm cùng
  người
  Vẹt tan sắc phái phục hồi tình thương
  Nguyện nung nấu cang trường
  thiết thạch
  Nguyện giữ gìn son sắt thỉ chung
  Hy thân nguyện nước non
  cùng
  Mở mang đạo lý vẫy vùng trần la
  Đấng Chí Tôn hải hà ngự trị
  Phật
  Thánh Tiên nhất lý phát ban
  Hồng trần lòng trẻ đặng an
  Lo tròn hiện tại mở
  màng tương lai
  Thọ qui điều trước đài con dại
  Dưới Đạo Kỳ cúi lạy Trời
  Cha
  Hộ con tạo thế nhơn hòa
  Trời Nam xây dựng Bửu Tòa Vạn
  Linh.

  Niệm : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)  

 2. #2
  Tham gia ngày
  May 2006
  Bài viết
  90

   Xin Chào Hiền Huynh DangVo!
  Đệ rất vui mừng khi thấy Hiền Huynh đưa ra một bài viết vô cùng quý báu, lời nói đơn giản nhưng toát ra được Ý Nghĩa của Đạo trong các Tôn Giáo kể cả Cao Đài Giáo chúng ta hiện nay.Tỏ lòng tán thán Đệ xin có đôi dòng cảm xúc mong Hiền Huynh chấp thuận nhé:


  CẢM XÚC!
  Đạo chẳng dạy cao xa bí nhiệm
  Mà nơi thân phải kiếm cho tường
  Đạo là Khí - Góp Âm Dương
  Ngày đêm Hô Hấp - Tình Thương vạn loài
  Đạo chẳng thể đem lời diễn thuyết
  Mà im lìm lặng biết Huyền Cơ
  Học Tu chớ luận vu vơ
  Khiến thân thêm lỗi - Mẹ chờ Cha mong
  Người Học Đạo tinh ròng thanh khiết
  Pháp Đại Thừa chuyển tiếp Tinh Năng
  Lòng Trung tĩnh lặng Trăng Rằm
  Ngoại thân an lạc - Vĩnh hằng là đây!


  Thân Ái!
  Minh Pháp
 3. #3
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Bài viết
  18

   Ôi thật là tuyệt vời quá. Hiền đệ xem qua những bài viết của Hiền huynh thật là xúc động như người lạc giữa rừng mê mà tìm được đường thóat khỏi. Đúng thật là chẳng phải tầm đâu xa vì thầy dạy THẦY LÀ CÁC CON, CÁC CON LÀ THẦY MÀ. ĐÚNG KHÔNG HIỀN HUYNH .    


  Chào thân ái.        


  (Bài có chỉnh sửa lỗi kỹ thuật bởi nhattrung - quyền Admim)

   

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. TÌM HIỂU VỀ PHÉP HỒI QUANG PHẢN CHIẾU
  Bởi 1234 trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 11
  Có Bài Mới: 09-05-2012, 10:21 AM
 2. Xin phép Góp ý nhẹ nhẹ đê xây dựng
  Bởi Nhan Nai trong mục Ý kiến - phản hồi
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 31-05-2007, 04:30 AM
 3. V/v xin lỗi, xin phép các tác giả
  Bởi QuanTriVien trong mục Thông báo & Nội quy
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 10-05-2007, 03:18 PM