+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/8
1 2 3 ... 8
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 72

Ðề tài: Nghiên Cứu Luật: Quyền Hành Đầu Sư

 1. #1
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  217

   Kính Quý Hiền


  Đọc PCT phần quyền hành Đầu Sư,


  PCT: Đầu sư có quyền cai trị phần Đạo và Phần Đời của Chư Môn đệ " Chí Tôn"


  Chú Giải: "....... bởi vậy buộc Đầu sư phải tùng quyền cả hai (Hộ Pháp và Giáo Tông) mà hành chánh đặng phép tự ý phải riêng mình mà thi thố điều chi không có lịnh của Giáo Tông và Hộ Pháp truyền dạy"


  Như vậy Đầu Sư phải tuân mạng hai người (Giáo Tông và Hộ Pháp ) mà hành sự?


  Phải chăng ở đây có sự lủng củng trong phần chú giải rỏ hơn?


   Trong PCT phần quyền hành "Chưởng Pháp, Giáo Tông, Hộ Pháp", có dẫn giải rỏ, Đầu sư có quyền lập luật nhưng phải dâng cho Giáo Tông ------> Đầu sư không được thi thố gì hết mà phải có sự chấp thuận của Giáo Tộng


  Giáo Tông tiếp nhận luật mà Đầu Sư lập chuyển cho Chưởng Pháp xét nét ( Đầu Sư không được chuyển lên Chưởng Pháp mà phải chuyển thẳng lên Giáo Tông). Chưởng Pháp xét nét và phối hợp với Hiệp Thiên Đài đồng thuận thì trình lại cho Giáo Tông dạy Đầu Sư thi hành luật ấy.


  Như vậy kết luận rằng Đầu Sư chỉ tiếp nhận lịnh trực tiếp nơi Cửu Trùng Đài mà cụ thể là Giáo Tông, Hiệp Thiên Đài không thể ban lịnh trực tiếp xuống Đầu sư. Trong trường hợp Hộ Pháp, Thượng Sanh, Thượng phẩm ban lịnh cho Đầu Sư thi hành (Thập Nhị Thời Quân đổ xuống không có quyền ban hành lịnh cho Đầu Sư) thì lịnh ấy phải thông qua Giáo Tông và Chưởng Pháp trước, từ đó Giáo Tông sẽ ban xuống Đầu Sư thi hành.


   Trong phần chú giải bên trên có thể nào dư thừa dẫn đến hiểu lầm sang một khía cạnh khác: đó là Đầu Sư phải tuân lệnh trực tiếp từ Hộ Pháp.....


  1/ Nếu một luật, lịnh.. nào đó từ Cửu trùng Đài chuyển qua HTĐ xét nét thì Hộ Pháp đồng thuận trả lại cho CTĐ ban hành và Giáo Tông cũng đã đồng thuận thì Giáo Tông truyền xuống Đầu Sư, không thể Hộ Pháp yêu cầu trực tiếp Đầu Sư thi hành mà không có sự kiểm duyệt từ CTĐ


  2/ Nếu Đầu sư dâng luật mà hoặc Giáo Tông hoặc Hộ Pháp (đại diện hai đài) có một người không đồng thuận thì luật ấy phải chờ lại, Đầu sư không thể nghe theo lịnh Hộ Pháp mà thi hành hoặc không thi hành.....


  Quý Hiền có phân tích nào không?


   


   


   


 2. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar

  cho xin hỏi anh Thanh Điện, ai đã chú giải PCT này ? và chú giải PCT này áp dụng cho tất cả các Hội Thánh ? 
  Nếu chú giải PCT của riêng một Hội Thánh thì không nên bàn ở đây.


  Thân

   

 3. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  91

  Em cũng xin trả lời qua lời hỏi của anh DANG VO (xin phép anh Điện cho em khua môi) !


  Pháp Chánh Truyền phần chú giải là của ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC !


  Phần này chỉ áp dụng nơi Tòa Thánh Tây Ninh !


  Còn các Thánh Tòa khác thì hầu như chưa được áp dụng !


  Hội Thánh Cao Đài Bến Tre trong quyển Pháp Chánh Truyền có nói rõ:Phần Chú Giải của Đức Hộ Pháp vì nhận thấy rằng lúc trước Giáo Tông còn đương thời tại thế cũng không có bàn luận đến vấn đề này,nên nay Hội Thánh xin giữ y bổn chánh ! Còn phần Chú Giải thì để cho toàn đạo xem qua cho biết !  (đại khái là vậy)


   


 4. #4
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  217

   Thưa Anh DangVo câu trả lời của Hiền Huynh De cũng là câu trả lời của em


  Kính


 5. #5
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  91

   Vì thế bổn chánh PHÁP CHÁNH TRUYỀN PHẦN CHÚ GIẢI nói riêng Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo thì Bổn Gốc là


  Ở đầu bìa


  Theo như lệ là có câu này ở phần giữa:


  HỘ PHÁP CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI


  Còn cuối trang:là hình TAM BỬU TINH KHÍ THẦN (DÂY-TRÁI-LÁ NHO)


  NAMMÔCAOĐÀITHƯỢNGĐẾ


 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  42
   Theo như đệ biết  PCT  được hầu hết các hội thánh áp dụng.   Tuy nhiên bàn về quyền hành thì mình phải phân biệt theo như hệ thống hành pháp và lập pháp Mỹ. (nếu HTDM nào ở Mỹ và đi học trường Mỹ sẽ rất rõ).  Phải biết cách phân biệt rõ hành pháp và lập pháp (khá xa lạ với kiểu xa hoi VN từ trước đến nay vì VN không có rõ ràng quyền hành phân lập như xã hội ở những nước dân chủ Châu Âu và Mỹ).

  Nếu một nghị viên hay bộ trưởng muốn đưa ra luật hoặc soạn thảo một luật nào đó.   Muốn thi hành phải được trình lên quốc hội,  quốc hội thông qua, trình lên Tổng Thống, Tổng Thống phải ký ban hành thì dự luật đó mới trở thành luật và được thi hành.   Nếu dự luật đưa ra quốc hội và không được thông qua thì dự luật đó không thể thi hành.  Nếu dư luật được thông qua ở lưỡng viện quốc hội và trình lên tổng thống nhưng tổng thống không ký ban hành thì luật đó cũng không thể thi hành.  Hoặc trường hợp luật được đưa lên bàn tổng thống ký ban hành và sau đó phải chuyển sang quốc hội biểu quyết để thành luật được thi hành chính thức.  Nếu tổng thống ký ban hành một luật nào đó thì cũng phải thông qua quốc hội biểu quyết.  


  Theo như thiển ý của đệ ,  đệ phân tích như sau:


  Hộ Phap:  Chủ Tịch Quốc Hội (chưởng quản cơ quan Lập Pháp)


  Giáo Tông :  Tổng Thống (chưởng quản cơ quan Hành Pháp)


  Đầu sư thuộc về Hành Pháp (một bộ trưởng dưới quyền tổng thống).   Đầu sư gần gũi với giáo dân và biết rõ nhu cầu của giáo dân vì vậy mới có quyền soạn thảo một luật.   Một dự luật có thể thông qua 2 ngã.  


  a) Luật có thể được đưa lên Hiệp Thiên Đài  (cơ quan lập pháp).   Hiệp thiên đài thông qua.  Đồng Ý.   Sau đó phải đưa qua Giáo Tông,  Giáo Tông đồng ý thì sẽ ban hành thành luật.   Nếu luật đưa đến Hiệp Thiên Đài mà không đồng ý thi dự luật đó bị chết, không thể thi hành.  Hoặc nếu dự luật đó được thông qua ở cơ quan Hiệp Thiên Đài và được đưa đến bàn làm việc của Giáo Tông nhưng Giáo Tông nhận xét luật này không thích hợp và không ký ban hành thì luật cũng bị chết.  Vì vậy một luật được thi hành thì phải được sự đồng thuận của cả Hộ Pháp và Giáo Tông (của cả Hành Pháp và Lập Pháp) mới được thi hành. 


  b) Luật được đưa cho Giáo Tông (Cửu Trùng Đài - cơ quan Hành Pháp). Giáo Tông thông qua.  Đồng Ý.  Sau đó phải đưa qua Hiệp Thiên Đài.   Nếu cơ quan Hiệp Thiên Đài cũng đốn ý thì luật được ban hành.  Nhưng nếu dự luật từ Đầu Sư soạn và đưa lên Giáo Tông, Giáo Tông không đồng ý thì luật không thành (Stop) không thể đưa qua Hiệp Thiên Đài được.  Nếu luật được Giáo Tông đồng ý thì được đua sang Hiệp Thiên Đài. Nếu Hiệp Thiên Đài không đồng ý thì luật không thành.  Nếu Hiệp Thiên Đài đồng ý thì luật được thi hành.


  Chưởng Pháp :  Người Trung Gian hòa giải và cũng là thanh tra (Auditor).   Nếu luật không được thông qua ở một cơ quan nào đó (bị bát ở Hiệp Thiên Đài hay la bị bát ở bàn làm việc của Cửu Trùng Đài) thì đầu sư hay Giáo Tông hay Hộ Pháp phải nhờ đến Chưởng Pháp xét nét lại xem vì sao và cần bổ sung hay cắt bỏ phần nào trong luật đến khi nào Chưởng Pháp tìm được một giải pháp thích hợp trong sư đồng thuận của lưỡng đài thì luật được thông qua và ban hành.  Trong trường hợp luật được thông qua ở cả Cữu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài ,  củng phải thông qua Chưởng Pháp để Chưởng Pháp xét nét trước khi ban thành luật.


  Đó là suy nghĩ của đệ.  Xin HTDM nào có thể bổ sung không?


 7. #7
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài viết
  140

    QUÍ HIỀN HUYNH có những tìm hiểu trước cho đường tu học lập công của mình.Thật đáng cho tệ muội trân trọng


   Kính chúc quí huynh cùng có những bước tiến dài trên con đường hoằng khai  ĐẠ O PHÁP


 8. #8
  Tham gia ngày
  Feb 2009
  Bài viết
  228

   Huynnh ĐỆ nè Tinh Khí Thần là: trái cây ; rựu;và trà: đó huynh à

  __________________
  Đạo Tâm


     Hiền hoilonghoa kính mến , Tinh Khí và Thần  theo Hiền viết là Tam Bửu  : hoa (tinh ) rượu (khí ) và Trà (thần )  ,trong cúng Đàn sóc vọng ,trung đại Đàn,lễ cầu.. có dâng sớ thì có dâng Tam Bửu là hoa (không phải là trái cây ) ,rượu và  trà. vài ý cùng bạn.chào thân ái


 9. #9
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  91
   Kính Nhị Vị Hiền Huynh ai mà chẳng biết là Tinh Khí Thần khi cúng sóc vọng thì là Rượu Hoa (Qủa) Trà (Nước) là trượng trưng chứ ! Cái mà đạo đệ nói là mặc khác !!!

 10. #10
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   
  Confused viết:

  Theo như thiển ý của đệ ,  đệ phân tích như sau:


  Hộ Phap:  Chủ Tịch Quốc Hội (chưởng quản cơ quan Lập Pháp)


  Giáo Tông :  Tổng Thống (chưởng quản cơ quan Hành Pháp)


  Đầu sư thuộc về Hành Pháp (một bộ trưởng dưới quyền tổng thống).  
  Đầu sư gần gũi với giáo dân và biết rõ nhu cầu của giáo dân vì vậy mới
  có quyền soạn thảo một luật.   Một dự luật có thể thông qua 2 ngã.  


  -----------------------------------------


  Đạo đệ xin phép được tham gia đoạn này.


  Huynh Confused lấy các chức danh của một thể chế chính trị hiện thời
  để so sánh với chức danh của tổ chức Nhị hữu hình đài trong nền Đại đạo
  Tam kỳ Phổ đô, đạo đệ e rằng có gì đó khiên cưỡng.


  1. Huynh nói Giáo tông là Tổng Thống (chưởng quản cơ quan Hành Pháp).


  Việc này khiên cưỡng bởi lẽ: Giáo tông có quyền lập luật (được Pháp
  chánh truyền, Tân luật quy định). Mà vừa hành pháp, vừa lập pháp thì
  không ổn! Lấy minh họa trên sân bóng: vừa đá bóng, vừa thổi còi !   


  2. Huynh nói Hộ pháp là: Chủ Tịch Quốc Hội (chưởng quản cơ quan Lập Pháp).


  Hộ pháp, theo quy định của Pháp chánh truyền của nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ không có quyền lập luật!!


  Hộ pháp đứng đầu Hiệp thiên đài nắm về Chi pháp, Chi đạo, Chi thế. Thực hiện chức năng: Thông công, Bảo pháp, Minh tra.


  3. Theo quy định của Pháp chánh truyền, Tân luật: Quyền lập luật thuộc về Giáo tông và Đầu sư.


  4. Đầu sư không thể như Bộ trưởng của tổ chức Nhà nước được.


  Bởi lẽ:


  - Đầu sư được quyền lập luật.


  - Đầu sư có quyền không ban hành luật (3 Đầu sư cùng một lúc).


  - Đầu sư đại diện cho nhân sanh (ba phái).


  - Đầu sư mà không bị hạn chế quyền thì Chưởng pháp cũng khó tranh đặng ngôi Giáo tông (Pháp chánh truyền).


  Một Bộ trưởng (trong bất kỳ thể chế chính trị nào) cũng không thể có nhiều quyền như một Đầu sư.


  Hiện tại, một số nơi không có Thánh ngôn dạy rõ về Tổ chức giáo hội
  nên lấy sự tương đồng của các chức danh, cơ quan Nhà nước v.v. để áp
  dụng đã dẫn đến sự mâu thuẩn nội tại. Nói rộng ra là dẫn đến việc vi
  phạm Pháp chánh truyền; việc này thể hiện trong các điều luật tại Hiến
  chương, Đạo quy của các Hội thánh, v.v. (xin phép từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến phần này). 


  Kính.


Trang 1/8
1 2 3 ... 8

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Quyền lập luật trong Pháp chánh truyền
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 30-12-2015, 10:22 AM
 2. Đạo luật Mậu Dần - 4 CQ Hành chánh đạo
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 91
  Có Bài Mới: 17-02-2013, 08:09 AM
 3. Đức Lê Văn Trung - Quyền hành GT ĐĐTKPĐ
  Bởi Trung ngôn trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 10
  Có Bài Mới: 16-11-2009, 09:13 PM
 4. Luật pháp & quyền hành điều khiển CKVT
  Bởi Qui Khong trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 16-05-2008, 11:17 AM