TRI ÂM TƯƠNG HỘI


-------


CHỢ CHIỀU VẮNG XẾ CANH TÀN


CHỢ CHIỀU MÒN MÕI ĐỢI CHỜ THUỢNG NHƠN


TRỜI ĐÔNG GIÁ RÉT LẠNH CÂM


ĐỢI CHỜ QUÂN TỬ SAO KHÔNG TỚI ĐÒ?


THÔI THÌ RÁNG CHÚT COI SAO!


COI NGƯỜI QUÂN TỬ,THUỢNG NHƠN ĐÂU NÀO!


TRỜI ĐÔNG RÉT BUỐT THÂN TÂM


AI NGƯỜI QUÂN TỬ TRI ÂM TƯƠNG CẦU?


THÔI ĐÀNH ĐỢI BÓNG TRI ÂM


TRI GIAO TƯƠNG HIỆP,TƯƠNG ĐỒNG TRI ÂM


CHIỀU CHIỀU ĐỨNG THẤY ĐỜI QUA


NGƯỜI ĐI KẺ ĐẾN,TRI ÂM CHỐN NÀO?


THỞ DÀI CẤT TIẾNG TIÊU ĐƠN


TRÔNG NGÀY HIỆP HỘI,TRI ÂM TƯƠNG PHÙNG


ĐƯỜNG VỀ TÍT TÍT NGÀN TRÙNG


XA XA VẠN NẺO VẮNG NGƯỜI TRI ÂM


DẨU RẰNG CHƯA NHẬN TRI ÂM


NHƯNG TA VẨN ĐỢI VẨN CHỜ TRI ÂM


 


ĐỢI CHỜ,,,,TRI ÂM,,,!


---------


DỪNG CHÂN TA ĐỢI KẺ TRI ÂM


CẤT TIẾNG TIÊU ĐƠN CẠN TỎ LÒNG!


BẬT ĐÀN KHẢY TẤU KHÚC TƯƠNG TIÊU!


NGÀN NĂM TA VẨN ĐỢI NGƯỜI XƯA,,,!


CÓ BIẾT RẰNG,TA VẨN,,,ĐỢI NGƯỜI!


TA ĐỢI NGƯỜI, NGƯỜI ĐÂU HAY BIẾT!


THỨC ĐÊM DÀI TA ĐỢI TRI ÂM


THI VÀI LỜI TÂM TƯ GÓI CHẶC


LÚC CẠN TÌNH TA BỖNG NHỚ,,,TRI ÂM


TA VẨN ĐỢI,NGÀN NĂM,,,TA VẨN ĐỢI!


TIẾNG TIÊU XƯA,VẨN TẤU KHÚC TIÊU DAO


TIẾNG TIÊU BUỒN,THA THIẾT THỔI ĐÊM ĐÔNG!


NGÀY TƯƠNG HỘI,TA HOÀ CA DAO TẤU!


ĐỄ THOẢ LÒNG TRI KỶ VỚI TRI ÂM