những file dạng Adobe Acrobat Document (.pdf)  làm sao chuyễn qua dạng.DOC, khi chuyễn qua chữ tiếng việt thì không được , bà con ai biết có chương trình nào chuyễn qua dạng.DOC chữ tiếng Việt được chỉ dùm nhe, ( loại dùng miễn phí , không phải loại bẻ khóa )
Cám ơn các bạn nhiều.