Xin Quý huynh tỷ đệ muội giúp đỡ,


Đạo đệ có vấn đề liên quan đến việc xuất dữ liệu sang máy in của một phần mềm viết bằng Microsoft Access (M.A).


Trước đây đệ có một phần mềm ghi công quả được viết bằng MA (Office 97) chạy trên nền Windown 98. Việc này rất tốt khi xuất máy in.


Hiện tại do sử dụng máy tính có Office 2007 và chạy trên Win Vista (XP) nên khi xuất máy in (Canon 2900) thì không sử dụng được phần đếm số trang (số thứ tự).


Mô tả chi tiết: Phần mềm công quả này có sử dụng số trang (counter), máy in chỉ "biết" in trang số 1 và 2 thôi; còn khi nhập liệu đến trang thứ 50 thì máy in cũng chỉ "biết" in trang 1 và 2; Xin nhờ Quý huynh tỷ rành về phầm mềm giúp đỡ cho để máy in 'biết' in tất cả các trang.


Theo đệ hiểu là cần chỉnh sửa một chút trong "đoạn mã" của phần mềm này  (hic, trình độ abc đến đây thôi)


Rất mong nhận được sự hỗ trợ.


Kính.