+Trả Lời Chủ Đề
Trang 6/6
1 ... 4 5 6
kết quả từ 51 tới 56/ Tổng số 56

Ðề tài: Đố vui học Đạo

 1. #51
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Pháp chánh truyền thì ghi như vậy, Hội thánh Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay không có giáo phẩm như Huynh Phụng Thánh nêu trên.
  Ai sẽ bảo vệ Hội thánh lẫn nhân sanh cho khỏi phạm luật Thiên điều?
  Phạm Pháp chánh truyền thì có thể "Đọa tam đồ, bất năng thoát tục".
  Hệ thống giáo phẩm Truyền trạng, Thừa sử, v.v. cũng không thấy Pháp chánh truyền ghi nhận mà do văn bản dưới luật ghi như Đạo lệnh của Đức Phạm Hộ pháp. Nay Đức Hộ pháp quy tiên, Thập nhị thời quân cũng không còn nên cũng khó nói rằng ai sẽ "bảo thủ chơn truyền" cũng như bảo vệ tín đồ.
  Nơi này không có thì nơi khác có vậy.
  "Vô vi nhi dịch sử quần linh" (Bài kính Ngọc Hoàng Thượng Đế Bửu Cáo).
  Kính lời.
  Trung ngôn.

 2. #52
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Chúng ta có thể tóm tắt lại Đức Lý Giáo Tông dạy gì qua đoạn Thánh giáo này?

  Đức LÝ, Thiên Lý Đàn, Tý thời, 21 rạng 22 tháng 3 Giáp Thìn (2.5.1964)

  THI
  Hành thiện cần chi tiếng với tâm,
  Đạo nên minh định để suy tầm;
  Tránh đừng tranh luận phân cao thấp,
  Điều chánh nêu lên rõ diệu thâm.
  Cãi cọ lắm khi sanh phật ý,
  (Vã) Giả chơn nhiều lúc hiểu sai lầm;
  Nhao(u) nhôn ham muốn tây phương đến,
  Khá hiểu cầu danh họa sẵn cầm.

  THI
  Nên việc do ta biết dụng tài,
  Phân công mỗi vị há vì ai;
  Biện rành phần trước lo làm sớm,
  Rõ kỹ điều sau mới đến mai.
  Vàng muốn nên đồ trang sức quý,
  Thau kia chớ để lộn xen hoài;
  Phổ truyền lý pháp đi đôi nhịp,
  Thông rõ chơn truyền khỏi lạc sai.

  THI
  Giáo là dạy việc chánh cùng ngay,
  Lý rõ rồi thì biết dở hay;
  Chư vị đã rằng lòng chẳng nỡ,
  Hiền ơi ! sao lại chí lung lay;
  Tiến lên chớ thối tinh thần giảm,
  Danh chánh lo chi sự việc nầy;
  Nghĩa cả một khi hành đúng đắn,
  Cao xanh nào phụ kẻ công dày.

  THI
  Đài tiền sùng bái Đấng Từ Bi,
  Phát nguyện lo tròn đạo khả thi;
  Triển vọng có ngày thành tựu chắc,
  Mau lên hiệp sức chớ duy trì.

 3. #53
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  77
  Thanh Lâm's Avatar
  Đệ xin tóm tắt như vầy:
  Hành Đạo tránh điều cải vả nhau,
  Khá nên phân biện rõ vàng thau
  Phổ thông giáo lý chư Hiền tiến
  Danh nghĩa Cao Đài phát triển mau

  Chúc quý Huynh Tỷ bình tâm, hoan hỷ, thuận theo tự nhiên, vì trên quả địa cầu này, dưới ánh sáng mặt Trời hình như chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên đệ hay tập cho mình cái tánh bớt ngạt nhiên bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng do ý mình và ý Trời nữa (vạn sự do Thiên, luật nhân quả mà) , chuyện gì cũng theo khả năng, nếu đủ sức mà giải quyết được vấn đề thì nên chọn sự nhã nhặn, nhẹ nhàng thì sẽ êm đẹp và bớt phiền phức hơn, vì mình mang danh là người có Đạo, nên có gì không phải thì sẽ bị đời họ lên án chỉ trích ngay, lúc đó lại mang tiếng cho Đạo thì nói hay cũng không ai nghe, là người Đạo hữu thiết nghĩ chúng ta nên tránh nổi nóng nhiều! Nếu sau một thời gian tu học mà không nghe người khác nói sau lúc này thấy anh A Bà B hiền hơn trước nhiều nhỉ thì chúng ta nên lo lắng đó vì tu lâu năm mà hổng thấy tiến bộ nên thấy nhiều nơi hay cải vả nhau nhiều là vậy đó, tính nóng nảy, sân hận chưa được bào mòn bớt, ngọn lửa mà còn thì hể gặp vật dể cháy là nó bắt liền, còn lửa lòng đã tắt thì ít khi gây hỏa hoạn -> gây họa -> đó là những suy nghĩ riêng của đệ thui nhé!
  Kính chúc quý huynh tỷ Tâm ái ngày càng mở rộng, phát triển để hò hiệp cùng Tâm ái với Đức Đại Từ Phụ!
  Kính!
  Thanh Lâm

 4. #54
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Huynh tỷ đệ muội,

  Chúng ta đang bước vào giai đoạn tháng 7 cầu siêu.

  Chúng ta sẽ dùng hình thức đố tài nhận xét Lý Đạo sau khi đọc một câu chuyện Nhân Quả từ Thánh giáo

  Mời tất cả cùng tham gia Vui Tu Học


  Câu chuyện thứ nhứt:

  Đạo Lý 54 trang 66; Văn Phòng Đại Đạo 22.04 Canh Tuất (1970)

  Tả Quân Văn Duyệt - Lão mừng chung chư Thiên mạng liệt vị đàn tiền an tọa nghe Lão truyền.

  THI
  Sóng gió bão bùng khỏa bể xanh,
  Mưa phùn chan rưới kiếp phù sanh;
  Chồi Nam phưởng phất theo chiều hướng,
  Ngọn Bắc là đà lượn uốn quanh.
  Dẫn dắt bước đường đưa khách tục,
  Phục hồi sứ mạng đã tuân hành;
  Hộ trì quang điển chơn linh ngự,
  Nhập ngọn cơ loan đạt quả thành.

  Này chư Thiên mạng liệt vị, thời Hạ nguơn mạt hậu, chư Thiên mạng liệt vị hạnh ngộ thay, được hấp thụ nền Đạo pháp nhiệt tâm là dẫn độ được song thân. Điểm này chư liệt vị đã thỏa nguyện, đó là phần cứu vãn Cửu Huyền. Còn phần hiện hữu của chư Thiên mạng liệt vị đã hưởng rất nhiều kỳ công hiện tại. Nay Lão rọi điển nơi Văn Phòng để dẫn một chơn linh hạ trần vì chư Thiên mạng liệt vị đã lập công quả, công trình, công phu cho tiền nhơn.

  Vậy chư Thiên mạng liệt vị thành tâm bất động tiếp lịnh chơn linh nhập ngọn linh cơ bày tỏ. Lão chào chư Thiên mạng liệt vị, Lão xuất ngọn linh cơ trợ điển.

  Tiếp điển: Trần Khả

  “Này hiền nội trợ, tôi rất ân hận thay ! Lúc hữu hình tôi chỉ biết vui thú lâm tòng sát hại biết bao sinh vật vô tri chia tách tình thương chúng. Những loài thú cầm tuy không biết nói, nhưng chúng biết nghe, biết đau thương như người, chúng còn hy sinh hơn nữa. Khi ta giết một con đồng loại chúng sẽ nhào đầu chết theo.

  Như ngày kia tôi đã sát hụt một sinh vật trúng thương, bọn chúng dìu nhau nơi rừng sâu bỏ uống ăn qua bao ngày mới chết. Nay biết được tôi hối hận biết bao.
  Vì vậy nên tôi phải chịu nghiệp trả vay, mà hiền nội trợ phải bao năm nhọc nhằn nuôi dưỡng, ơn này biết sao trả đặng. Vậy nhờ các con ta hãy làm cho vui lòng Mẹ già nơi kiếp tạm để vui lòng theo đường tu hành, tầm nơi nhàn lạc.

  THI BÀI

  Sống kiếp trần biết bao tội lỗi,
  Niệm Cao Đài sám hối ăn năn;
  Hữu thời sanh sát mạng căn,
  Đến ngày nhắm mắt lòng hằng thiết tha.
  Hễ sát mạng ta đành đền mạng,
  Luật công bằng nên hãn tri tường;
  Vô tội thảm sát đau thương,
  Vì chung tình nghĩa đoạn trường như nhau.
  Chẳng biết nói đớn đau oằn oại,
  Cũng biết thương vùng vẫy la vang;
  Máu rơi rớt giọt đầy đàng,
  Hồ bi thố tử lòng càng thương nhau.
  Vậy phải chịu đớn đau trả nghiệp,
  Luật tuần huờn một kiếp đành xong;
  Hồn rời khỏi xác trần hồng,
  Vô thường dẫn dắt vào vòng ngục môn.
  Nghiệt Cảnh Đài rọi hồn tội lỗi,
  Nhứt cửu tiền sám hối khai minh;
  Ngọn Thần phan sắc Kim Tinh,
  Lịnh truyền Thái Ất hồn linh hội chầu.
  Kỳ đại xá ân sâu sẵn có,
  Nhờ chúng con công nọ lập công;
  Điển linh chiếu sáng giáp vòng,
  Đó là sự nghiệp trần hồng con ta.
  Lưu bút ký vậy thì đôi đoạn,
  Cho gia môn căn bản lập công;
  Giã từ đàn nội văn phòng,
  Cảnh Tiên tôi ngự non Bồng lo tu.
  Nhứt bá, bát nhựt công phu.

  Sau một trăm lẽ tám ngày luyện Đạo chốn non thần, cố Đạo Trưởng đắc vị:

  Đạo Lý 56 trang 57; Văn Phòng Đại Đạo 10.06 Canh Tuất (1970)

  “Phục lòng nghiệp quả trả đền xong,
  Tâm tánh quang minh Đạo lý tòng;
  Chơn bút chuyển cơ nhờ trẻ lập,
  Thánh thành tịnh dưỡng đắc ân phong.
  Tục phàm mê muội gây oan trái,
  Trần cấu thâm u phải khổ lòng;
  Khả kháng cổ kim soi luật pháp,
  Lai đàn hội diện điện Văn Phòng.

  Lúc tại tiền Chơn Thánh tôi đã trả xong quả nghiệp tạo gầy lúc thiếu thời. Đó là lệ thông thường người trần thế không ai tránh khỏi chớ phải riêng tôi đâu. Nhưng nghiệp nào quả ấy; nay được đắc phong Chơn Thánh là nhờ nhi thê nơi trần lập công bồi quả, phần tôi nhập tịnh trăm lẻ tám ngày phục vị. Nay thọ lịnh hạ trần báo tin mừng cùng quí cố hữu cùng hiền nội trợ, hiếu nhi tử tôn được hài lòng để xây dựng nền hạnh phúc báo bổ ân sâu. Đó là lòng chí hiếu”.

 5. #55
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Bài viết
  12
  LÂM-VIÊN's Avatar
  HÔM NAY ĐỆ GỞI VÀI CÂU ĐỐ CHO VUI DIỄN ĐÀN


  CÂU HỎI: (chọn câu Đúng - Sai / hoặc chọn câu Đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây)
  Câu 1- Nhìn chung, cấu trúc Toà Thánh biểu trưng thế nào?
  A- Toà Thánh hình thể như Long Mã đang nằm hai sừng vươn cao.
  B- Tượng trưng sự kết hợp Âm Dương hai mặt tương đối đối chiếu nhau (như Lầu Chuông, Lầu Trống, Tượng Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu Sư, Ông Thiện, Ông Ác, Long Hoa, Rồng Tiên, Hư Thực v.v…)
  C- Tượng trưng sự kết hợp Tam Thanh hay Tam Bửu trong Tiểu/ Đại vũ trụ qua 3 Cổ Pháp trước Cổng Chánh vàqua kết cấu 3 đài Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Bát Quái Đài.
  D- Cả ba câu trên đều đúng
  Câu 2- Hiệp Thiên Đài đứng trước có ý nghĩa gì?
  A- Hiệp Thiên Đài dẫn đạo, “Kỳ này Thầy lập Hiệp Thiên Đài rất là hệ trọng. Hễ Đạo còn Hiệp Thiên Đài vẫn còn”
  B- Hiệp Thiên Đài thuộc bán hữu hình kết hợp Vô Vi và Hữu Hình, Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài.
  C- Hiệp Thiên Đài vén màn bí mật Vô Vi và Hữu Hình, nắm Chơn Pháp HT của Đại Đạo dẫn dắt nhân sanh
  D- Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần do Đức Phật Mẫu ban cho.
  Câu 3- Bát Quái Đài ở sau cuối có ý nghĩa gì?
  A- Tam Kỳ Phổ Độ, Thượng Đế hạ mình đứng sau cơ nhơn CTĐ để đưa nhân loại đi lên
  B- Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn không giao cho sứ giả như hai lần trước mà chính mình Ngài làm giáo chủ giáng linh điển trực tiếp dẫn dắt nhân sanh
  C- Đức Chí Tôn và Các Đấng Thiêng liêng hạ mình xuống thấp để tận độ chúng sanh
  D- Cả 3 câu trên đều đúng
  Câu 4- Chín (09) bậc nền bên trong Tòa Thánh tượng trưng gì?
  A- Tượng trưng Cửu Trùng Thiên, gồm 3 cấp cho Nho Giáo , 3 cấp cho Lão Giáo, 3 cấp cho Phật Giáo.
  B- Tượng trưng chín cấp Tiên, Thánh, Thần gồm: Thiên Tiên, Nhơn Tiên, Địa Tiên, Thiên Thánh, Nhơn Thánh, Địa Thánh, Thiên Thần, Nhơn Thần, Địa Thần
  C- Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm chín cấp đồng phẩm kể trên: 1 Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp, 3 Đầu Sư, 36 Phối Sư, 72 Giáo Sư, 3,000 Giáo Hữu, Lễ Sanh, Chức Việc, Tín đồ.
  D- Cả 3 câu trên đều đúng

 6. #56
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài viết
  213
  truonghuuduyen's Avatar
  CÂU 1>C..
  CÂU 2>C..
  CÂU 3...KHÓ QUÁ
  nhờ htđm trả lời dùm

Trang 6/6
1 ... 4 5 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền