Những phím tắt vô giá trong Microsoft Word


Thường ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để thao tác trong Microsoft Word nhưng giờ đây, việc sử dụng các tổ hợp phím nóng sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều
PhímChức năng
Ctrl+1Giãn dòng đơn
Ctrl+2Giãn dòng đôi
Ctrl+5Giãn dòng 1,5
Ctrl+0Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn
F12Lưu tài liệu với tên khác
F7Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
F4Lặp lại lệnh vừa làm
Ctrl+Shift+STạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
Ctrl+Shift+FThay đổi phông chữ
Ctrl+Shift+PThay đổi cỡ chữ
Ctrl+DMở hộp thoại định dạng font chữ
Ctrl+M Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
Ctrl+Shift+MLùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
Ctrl+TLùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab
Ctrl+Shift+TLùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab
Ctrl+FTìm kiếm ký tự
Ctrl+G (hoặc F5)Nhảy đến trang số
Ctrl+HTìm kiếm và thay thế ký tự
Ctrl+KTạo liên kết (link)
Ctrl+]Tăng 1 cỡ chữ
Ctrl+[Giảm 1 cỡ chữ
Ctrl+Shift+>Tăng 2 cỡ chữ
Ctrl+Shift+<Giảm 2 cỡ chữ
Alt+Shift+SBật/Tắt phân chia cửa sổ Window
Ctrl+EnterNgắt trang
Start+DChuyển ra màn hình Desktop
Start+EMở cửa sổ Internet Explorer, My computer
Ctrl+Alt+NCửa sổ MS word ở dạng Normal
Ctrl+Alt+PCửa sổ MS word ở dạng Print Layout
Ctrl+Alt+LĐánh số và ký tự tự động
Ctrl+Alt+FĐánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang
Ctrl+Alt+DĐánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó
Ctrl+Shift+AChuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển)
Alt+F10Phóng to màn hình (Zoom)
Alt+F5Thu nhỏ màn hình
Alt+Print ScreenChụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình
Print ScreenChụp toàn bộ màn hình đang hiển thị.