+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 7/ Tổng số 7

Ðề tài: Xin hỏi cách bố trí trên bàn Ngũ Lôi

 1. #1
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar

  Qua Rằm tháng tám rồi, đệ vừa rồi có dự Đại lễ Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn nhưng không biết cách bố trí trên bàn thờ Ngũ Lôi, và ý nghĩa nữa, thấy chủ đề này chưa có, xin lập ra mong Huynh tỷ cùng các đệ được học hỏi, trao đổi ...Thân.

 2. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Bài viết
  11

   Kính hiền hữu,


  Giữa lễ vía Diêu Trì và bàn Ngũ Lôi không biết có liên quan gì? Ý hiền hữu hỏi sao nữa?


  Kính


   


 3. #3
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
    Ý đệ là muốn biết cách sắp đặt trên bàn thờ ngũ lôi thôi, và ý nghĩa đó chứ không có gì nữa hết. Mong sự chỉ bảo của các huynh tỷ đệ muội, Thân.

 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

   Xin được hỏi đến "Ngũ lôi", "bàn Ngũ lôi" được nhắc đến trong TNHT (Tòa Thánh Tây Ninh) trong thời kỳ Khai đạo:


  "Ngay chỗ bàn ngự của Thầy, phải để một cái ghế trước ngôi ba vị Ðầu Sư, vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vầy:


  "CỬU THIÊN CẢM ỨNG LÔI THINH PHỔ HÓA THIÊN TÔN", lại vẽ thêm một lá bùa "KIM QUANG TIÊN", để thòng ngay giữa, ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng.


  Bàn Thầy giáng cơ thì để trước bàn vọng Ngũ Lôi, khi giáng cơ rồi, thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị Ðầu Sư quì mà thề.


  Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ, đằng trước ngó vô."[1]


  "Cả thảy môn đệ phân làm ba ban, đều quì xuống, biểu Tắc leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, đến bàn Ngũ Lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt Tắc, đặng Thầy trục xuất Chơn Thần nó ra, nhớ biểu Hậu, Ðức xông hương tay của chúng nó, như em có giựt mình té thì đỡ.


  Rồi biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, quì đến trước mặt Ngũ Lôi, hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim Quang Tiên mà thề như vầy:


  " Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng Trung Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc Lịch Nguyệt, thề Hoàng Thiên, Hậu Thổ, trước Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm trọn Thiên Ðạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là môn đệ của Cao Ðài Ngọc Ðế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt."


  Ðến bàn Vi Hộ Pháp cũng quì xuống, vái y vậy, điều câu sau thì như vầy:


  "Như ngày sau phạm Thiên Ðiều thề có Hộ Pháp đọa Tam Ðồ bất năng thoát tục."[2].


  "Tới phiên các môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:


  " Tên gì?... Họ gì?... Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."


  Tới trước bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy, rồi mới đến lạy nhị Ðầu Sư."[3]


  Qua một số trích dẫn từ TNHT (Tòa Thánh tây Ninh) cho thấy "bàn Ngũ lôi" và "Ngũ lôi" có một vị trí và chức năng quan trọng đối với việc bảo vệ quyền pháp của Thầy; thế nhưng, hiện tại nơi Tòa Thánh Tây ninh hiện nay không thấy bàn Ngũ lôi được đặt tại Bửu điện.


  Xin được hỏi và chỉ phục vụ mục đích tăng thêm sự hiểu biết.


  (Xin được từ chối các bài viết có nội dung có thể vi phạm Nội quy diễn đàn đăng tại chủ đề này - xin cám ơn trước sự giúp đỡ của Ban quản trị khi có yêu cầu. Trân trọng.)


  Kính.


 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

   Thưa Quý huynh tỷ đệ muội,


  Thánh ngôn (TNHT) đã có ghi nhận Bàn ngũ lôi được tại Bửu điện Cửu Trùng Đài (hữu hình - sở dĩ việc ghi rõ như vậy để tránh suy diễn theo kiểu bắt lỗi chính tả trong văn viết của một số thành viên tại diễn đàn).


  Thánh ngôn (vẫn chưa tìm thấy) nói về chấm dứt, không, sử dụng tạm, v.v. việc đặt để Bàn ngũ lôi tại Bửu điện.


  Tại Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, bàn Ngũ lôi hiện tại không có. Việc này có thể là do sắp xếp của Ơn trên tại thời điểm đó (xây dựng và sau đó) hoặc có thể là mầu nhiệm trong cơ Đạo (dịch lý giải thích khá rõ). 


  Xin được hỏi Thánh ngôn mà ơn trên dạy các Hội thánh, v.v. khác có ghi nhận bàn Ngũ lôi được đặt tại Cửu Trùng Đài?[1]


  Có thể kham khảo tài liệu, hiện trạng thực tế tại Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài và Hội Thánh Trung Ương (Tam Quan - Bình Định) có bàn Ngũ lôi đặt tại Cửu Trùng Đài.


  Thánh ngôn Trung Hưng có ghi nhận việc dạy xưa đã dạy, nay cứ thế mà làm: 


  Kinh điển, lễ bái, thờ phượng, phải được duy nhất mà tôn nghiêm. Tín ngưỡng phải được nung sôi cho Thiên nhơn sớm gặp. (TTTH)


   


  Nếu có vấn đề đã hỏi [1], xin Quý huynh tỷ cho đạo đệ được biết.


  Nội dung bài biết chỉ phục vụ việc học hỏi, không nằm ngoài mục đích đã nêu. Chân thành cảm ơn.


  kính.  

   

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính HTDM,
  TN chuẩn bị dẫn tấn cho một người để làm môn đệ Đức Cao Đài.
  Xin Quý HTDM cho biết thêm:
  1. Khi người nhập môn cầu đạo có phải đọc thề tại bàn Ngũ lôi hay không ?
  2. Hiện tại, có nơi nào trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có lập bàn Ngũ lôi cho người nhập môn đọc lời minh thệ?
  Kính hỏi.
  Trung ngôn.

 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính HTDM,
  Theo TNHT để lại, được trích dưới đây:

  "Ngay chỗ bàn ngự của Thầy, phải để một cái ghế trước ngôi ba vị Ðầu Sư, vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vầy:

  "CỬU THIÊN CẢM ỨNG LÔI THINH PHỔ HÓA THIÊN TÔN", lại vẽ thêm một lá bùa "KIM QUANG TIÊN", để thòng ngay giữa, ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng.

  Bàn Thầy giáng cơ thì để trước bàn vọng Ngũ Lôi, khi giáng cơ rồi, thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị Ðầu Sư quì mà thề [1].

  Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ, đằng trước ngó vô."

  "Cả thảy môn đệ phân làm ba ban, đều quì xuống, biểu Tắc leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, đến bàn Ngũ Lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt Tắc, đặng Thầy trục xuất Chơn Thần nó ra, nhớ biểu Hậu, Ðức xông hương tay của chúng nó, như em có giựt mình té thì đỡ.

  Rồi biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, quì đến trước mặt Ngũ Lôi [2], hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim Quang Tiên mà thề như vầy:

  " Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng Trung Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc Lịch Nguyệt, thề Hoàng Thiên, Hậu Thổ, trước Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm trọn Thiên Ðạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là môn đệ của Cao Ðài Ngọc Ðế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt."

  Ðến bàn Vi Hộ Pháp cũng quì xuống [3], vái y vậy, điều câu sau thì như vầy:

  "Như ngày sau phạm Thiên Ðiều thề có Hộ Pháp đọa Tam Ðồ bất năng thoát tục."

  "Tới phiên các môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng [4]:

  " Tên gì?... Họ gì?... Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."

  Tới trước bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy [5], rồi mới đến lạy nhị Ðầu Sư."

  -----------------
  Qua đoạn Thánh ngôn được trích như trên, Trung ngôn nhận thấy, đối với người nhập môn để trở thành tín đồ thì:
  a. Phải thề tại bàn Ngũ lôi như ở mục [4] ghi rõ.
  b. Sau khi thề ở bàn Ngũ lôi xong thì phải đến bàn Hộ pháp "cũng thề như vậy" - ghi rõ ở mục [5].
  Theo đoạn Thánh ngôn do Thầy dạy thì phải thề ở hai nơi: một lần ở bàn Ngũ lôi và một lần ở bàn Hộ pháp.
  Vậy xin được hỏi Quý HTDM:
  - Hiện tại, có nơi nào trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thực hiện như đoạn Thánh ngôn ghi ở trên?
  - Nếu có thay đổi: Ví dụ như:
  + Không đọc lời thề?
  + Đọc lời thề trước Bửu điện mà không đọc tại bàn Ngũ lôi và bàn Hộ pháp.
  + Chỉ đọc lời thề tại bàn Ngũ lôi mà không đọc tại bàn Hộ pháp? hoặc ngược lại.
  Xin cho biết thêm về việc thay đổi so với Thánh ngôn đã trích, có văn bản được ban hành đúng luật càng tốt.
  Xin được học hỏi.
  Kính lời.
  thay đổi nội dung bởi: Trung ngôn, 18-09-2012 lúc 06:15 PM Lý do: Sửa lỗi chính tả.
  Trung ngôn.

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Cách lạy và Bắt Ấn
  Bởi nguyenthanhtri trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 02-01-2013, 11:29 AM
 2. Cách kéo đờn cò !
  Bởi Lý Thiện Minh trong mục Giải trí, đố vui
  Replies: 10
  Có Bài Mới: 27-05-2008, 10:08 PM
 3. Ba Cách Trở Về Với Đức Chí Tôn
  Bởi Phụng Thánh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 26-12-2007, 03:28 AM