+Trả Lời Chủ Đề
Trang 7/7
1 ... 5 6 7
kết quả từ 61 tới 63/ Tổng số 63

Ðề tài: Tìm hiểu về Tuần cửu, Ý nghĩa, cách tính tuần cửu và thực hiện cúng tuần cửu

 1. #61
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  4.2. Siêu độ cho Chiến Sĩ Trận Vong

  Là một đất nước phải chịu nhiều cảnh binh đao để giành lại độc lập tự do cho tổ quốc và dân tộc nên mỗi khi tổ chức một lễ trọng trong năm, việc cúng tế chiến sĩ trận vong luôn có trong chương trình của các Thánh thất Thánh tịnh.

  Không những cầu nguyện cho chiến sĩ đồng bào vì nước vong thân đồng thời cũng mở lòng bác ái cầu nguyện chung cho cả những kẻ đối phương vì nghiệp chướng can qua mà phải thành oan hồn uổng tử.

  Đức Địa Tạng Bồ Tát có dạy:

  ĐỊA cầu nhơn loại luống sầu thương,
  TẠNG phủ nát thân cảnh chiến trường;
  VƯƠNG quốc, dân quan hòa huyết lệ,
  BỒ đoàn tát hiệp giáng Trung Nguơn.

  Hôm nay Trung Nguơn Đại Lễ, Bần Đạo chỉ rành… mong chư nam nữ hiệp đồng cầu Lễ nguyện với cuộc Lễ hòa bình thế giới và cầu Anh linh chiến sĩ vị quốc vong thân, xu cùng anh hồn uổng tử bởi can qua,… chư hiền đồng ráng lo sao huy hoàng.(…)

  Lễ cầu chiến sĩ độ cô hồn,
  Thành kỉnh nguyện cầu Đấng Chí Tôn;
  Thượng giới chư Tiên cùng Tiên cảnh,
  Nhứt tâm hội họp, tỉnh hương thôn… …
  Rằm Trung Nguơn, thời kỳ Đại Lễ,
  Cõi dương trần triệt để vớt vong;
  Chư hiền nam nữ chung đồng,
  Sẵn nhờ Đại Đức ân hồng Thầy ban… …
  Lập lễ nguyện cầu vong chiến sĩ,
  Là tượng trưng nhứt trí ai thông?
  Để thành lập ngọn đuốc hồng,
  Mong soi sáng rõ đại đồng thế gian… …
  Hồn chiến sĩ tử thương mạng bạc,
  Nợ oan hồn rơi hạt châu sa;
  Biệt tăm nơi cảnh Diêm La,
  Vi vu gió thổi cùng là hồn vương.
  Vì cuộc thế chiến trường bỏ mạng,
  Vì công dân bảng vạn quyết đền;
  Thương thay phải chịu than rên,
  Lạnh lùng Diêm Địa bốn bên ai là?
  Thân thích ruột gần xa đâu rõ,
  Với gia đình dòm ngó tường chăng?
  Chỉ mong lòng những nặng oằn,
  Đói cơm khát nước ai đằng dưỡng nuôi?
  Nhận thấy thế ngậm ngùi lòng chạnh,
  Vì nghĩa đền đất Thánh vùi thân;
  Trung Quân hiển hích Đại Thần,
  Oan tình phải chịu bỏ thân hạ miền.
  Lễ cầu nguyện kỉnh thiền chư đệ,
  Hiệp tác đồng chung để lắng lo;
  Giữa thời quốc loạn cơ đồ,
  Cầu vong Chiến Sĩ hãi hồ lương tâm

 2. #62
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  5. Tinh thần Siêu Độ trong Tam Kỳ

  Mùa Trung Nguơn năm Tân Mão, Đức Địa Tạng dạy:

  Dưới quyền của cõi Diêm phù, Bần Đạo vâng sắc chỉ Thượng Hoàng phóng thích rất nhiều anh hồn cùng uổng tử nơi ngục A Tỳ.

  Bởi vì nhờ điển lực đại ân Thiên mạng đượm thấm lòng đại đức vô biên của Đức Phụ Hoàng cùng chư Tiên Phật thì Bần Đạo khuyên Thiên mạng nên vui hơn nữa, để rồi... giải rành cho thiện nam tín nữ đồng nghe hầu bền chặt giữ đường tu bồi
  .”

  Nếu như luật ân xá trong mùa Vu Lan – Địa Quan giải ách chỉ có tác dụng trong phạm vi giới hạn là mở cửa Phong Đô để cho chư vong được trở lại dương thế thọ hưởng của thí thực để giải cơn đói khát về tâm lý đồng thời được nghe kinh được trì tụng của chư tăng để thức tỉnh lương tâm lương tri hầu mau được giảm tội đặng đi luân hồi tái kiếp.

  Trong khi đó, giá trị của Tam Kỳ phổ độ được nâng lên mức độ siêu thăng. Các vong linh có thân nhân là tín hữu Cao Đài cũng được hưởng qui chế đại ân xá tùy theo công quả - công đức của con cháu mà nhân lên theo hệ số ít nhất là ba lần. Đây là điều khác biệt về mặt ý nghĩa độ siêu giữa thời kỳ này và hai kỳ trước.

  Mặt khác, chính tinh thần “phổ độ” tham gia các hình thức siêu độ khác, như dộng U minh hay thuyết đạo, v.v..., tùy điều kiện hay hoàn cảnh khả năng của mỗi người với tấm lòng hòa hiệp trên dưới chung lo cho đạo sự nhưng không vọng cầu riêng cho thân nhân Cửu Huyền Thất tổ của mình, trái lại chỉ một lòng hướng về bá tánh chúng sanh không phân biệt màu da chủng tộc.

  THI NGŨ NGÔN:
  ĐỊA môn chơn linh tiếp,
  TẠNG lạc cảnh tỉnh nhường;
  VƯƠNG đài ít kẻ đến,
  PHẬT quốc thế xem thường.
  ĐỊA TẠNG VƯƠNG PHẬT – Ta thọ lịnh Thượng Đế du Thập Điện dẫn chơn linh được ân xá vào ngày Lễ Vu Lan đưa về Phổ Đà nay được lịnh nên đưa chư chơn linh về báo tin cho tử tôn, cũng có chơn linh đã được chứng Thần đưa về Phổ Đà trước. Nầy chư Cao đồ có được huyền vi bí ẩn của Thượng Đế. Đây Ta sơ qua cho chư Cao đồ tường những chơn linh phải đến Nghiệt Đài Cảnh soi để thấy phần công quả có nhờ tử tôn lập kỳ công quả mà được tương công chiết tội trở về Phổ Đà phải luyện thần để phân thanh lóng trược. Nay được lịnh cho về nhập bút. Thôi Ta báo tin chư Cao đồ tiếp chơn linh, Ta xuất ngoại giữ gìn hộ liệt vị.

  Tiếp Điển:
  Thi:
  Chuyển bút NGUYỄN hòa giọt lệ đây,
  Vui thay THỊ cảnh được sum vầy;
  Nữ nhi ĐỆ thưởng công con lập,
  Tát mất hồn nay thọ lịnh Thầy.

  NGUYỄN THỊ ĐỆ - tôi cúi đầu lạy Đức Thượng Đế, Đức Mẹ cùng chư Thần Thánh Tiên Phật, xin cúi đầu chào mừng Thiên Mạng cùng quí huynh tỷ nội đàn.

  Mừng vui vô cùng tôi nhờ công ái nữ đã lập đức bồi công, nhờ đó mà tôi được đưa về Phổ Đà để tịnh luyện phân thanh lóng trược. Từ lâu tôi chưa được lai cơ, nay được lịnh Thượng Đế nhờ có Phật Vương Địa Tạng tôi được đưa về đây để báo tin cho ái nữ cùng nghĩa tế tôn ngoại được vui mừng.
  Tôi chưa được ân huệ Thượng Đế ban cho, chỉ nhờ công đức của con với phần đại ân xá của Thượng Đế.

  Thôi tôi có đôi lời nhờ Ban Cai Quản chuyển tin cho ái nhi Sẫm được mừng, còn phần vô vi tôi theo Phật Vương trở lại Phổ Đà để tịnh dưỡng coi có may được thoát kiếp luân hồi không.

  Thôi tôi xin cúi đầu từ giã trung đàn, tôi xin lui.

  Tiếp Điển:
  THI:
  NGUYỄN đã từ lâu lánh cõi trần,
  NGỌC kia đã bể chẳng hoàn thân;
  THÀNH lòng khẩn nguyện Trời cao xá,
  Đẹt tự thường dùng của người thân.

  NGUYỄN NGỌC THÀNH thường dùng Đẹt – tôi cúi đầu lạy Đức Chí Tôn, cúi mừng chào Thiên Mạng cùng ông bà cô bác nơi Nguyệt Thanh Quang.

  Tôi lìa trần được đưa về Diệu Nghiêm Cung để tịnh dưỡng luyện thần, hiệp tinh khí họa may có khỏi kiếp luân hồi không. Nay tôi được nhập cơ cũng nhờ anh Hai, chú Tư, em cùng hiền nội, nhờ công quả nên được Chí Tôn cho lai cơ phân trần.

  Nầy Sành hiền nội, tôi vẫn biết khi đôi ta đã thành hôn thì chiến tranh tàn khốc nên tôi phải ra đi, dầu thương cha, trìu mến vợ con, cũng đành gạt lệ để lại cho hiền nội biết bao trăm đắng ngàn cay.

  Tôi muốn than thở nhiều nhưng cũng không được vì lịnh Phật Vương giục thúc.

  Vậy để tin cho anh em cùng vợ con mừng chớ vẫn khóc xin lai cơ để than thở mới cạn lời.
  Thôi cúi đầu chào mừng Thiên mạng cùng cô bác ông bà anh chị em nội đàn, tôi xin ra cơ
  .

 3. #63
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  KẾT LUẬN

  Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát khi giáng cơ ở Kiên Giang đêm mùng 8 tháng 6 nhuần năm Canh Ngũ (1930) đã ban cho bài dộng chuông U Minh, lời kệ có những câu:

  Gọi kẻ Phong Đô thức tiếng kình,
  Nghe lời Thầy dặn nhớ đinh ninh;
  Hồi đầu quy hướng Cao Đài giáo,
  Tội nghiệt tiêu tan hưởng phước lành.


  Lời kệ của Địa Tạng Bồ Tát nhắc các vong linh vừa được phép tạm ra khỏi Phong Đô đặng nghe kinh cầu siêu và tiếng chuông U Minh hãy quy hướng Cao Đài để cho tội nghiệt được tiêu tan.

  Còn với người đang sống ở dương thế, qua vai trò độ dẫn và siêu rỗi vong linh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, những lời dạy của Ngài khi giáng cơ giúp cho tín hữu Cao Đài học hiểu, ý thức những gì cần phải làm để có đủ điều kiện được ban ân siêu rỗi cho Cửu huyền Thất tổ nếu như muốn sự nguyện cầu siêu thoát cho những vong linh thân nhân quá cố. Tóm tắt lại, đó là:

  Theo luật công bình nghĩa là có tu mới siêu thăng đắc quả.” và phải “ráng trọn hành Thiên Đạo”.

  Một trong những phương cách thực hiện là hãy tích cực trọn lòng thành hiệp cùng bổn đạo nguyện cầu siêu độ cho tha nhân chứ không mê tín vào thần quyền rồi chỉ cầu nguyện mà lại không thực hành tu học và hành đạo hướng về chúng sanh để bồi công lập đức.

  Nghĩa là bản thân muốn cầu siêu rỗi cho chính mình thời phải tu sửa thân tâm, bồi công lập đức, Phước Huệ song tu, nghĩa là cần phải luôn siêng năng tu học hành đạo trên cả hai mặt Thế Đạo và Thiên Đạo.

  Khi nào công đức bản thân có đầy đủ để siêu rỗi cho bản thân thì mới có số dư giúp siêu rỗi cho Cửu Huyền Thất Tổ.

Trang 7/7
1 ... 5 6 7

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Tản mạn cuối tuần
  Bởi Hao Quang trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 24
  Có Bài Mới: 19-01-2017, 10:45 PM
 2. Ý nghĩa Tuần cửu,Tiểu Tường,Đại Tường
  Bởi truongtam trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 9
  Có Bài Mới: 02-04-2015, 04:30 PM
 3. Mỗi Tuần Vài Câu Chuyện Thiền
  Bởi Thai Nguyen trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 18
  Có Bài Mới: 22-09-2007, 03:12 AM
 4. Cúng thượng tượng và cúng tuần cửu
  Bởi buivanhieu trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 11-09-2007, 07:47 PM
 5. THẾ GIỚI SAU KỲ TUẦN HƯỜN ( KỲ I )
  Bởi Nhat Minh trong mục Tôn giáo và Khoa học
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 14-06-2006, 10:03 PM